Новини

12 05 2012Пролетна прогноза за 2012- 2013 г.: Европа върви към бавно икономическо възстановяване

Прогнозите сочат, че през втората половина на 2012 г. ще започне постепенно възстановяване, което ще набере скорост през 2013 г. Независимо от това то може да се задържи на ниски равнища, тъй като няколко фактора продължават да действат отрицателно върху вътрешното търсене.

12 05 2012Комисията предлага нови правила за ДДС за ваучери

Вместо да извлекат реална полза от единния пазар, предприятията се сблъскват с проблеми, свързани с двойното данъчно облагане, което затруднява разрастването на тяхната дейност зад граница. Целта на новите правила е положението да се подобри.

08 05 2012Права на гражданите: Европейската комисия стартира най-широката досега обществена консултация и кани гражданите да определят бъдещите приоритети

През следващите четири месеца (от 9 май до 9 септември 2012 г.) гражданите ще имат на разположение кратък въпросник, който лесно може да се попълни онлайн тук.

08 05 2012Околна среда: 34,8 милиона евро за (ново финансиране, което да донесе) нови екологични решения на пазара

Поканата е отправена към екоиновативни техники, продукти, услуги и процеси, които имат за цел да се предотврати или намали въздействието върху околната среда или които допринасят за оптималното използване на ресурсите. Крайният срок за представяне на кандидатури е 6 септември 2012 г. и около 50 проекта ще бъдат избрани за финансиране.

08 05 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията приема първия доклад за прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

Ключовите теми, с които се занимава докладът, са рекламните практики и необходимостта от повече насоки относно свързаната телевизия (свързана към интернет телевизия).

05 05 2012Програмата "Евроскола"

Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на "Младежкия европейски парламент".

05 05 2012Sonia Alfano: "Трябва да създадем верните инструменти за борба с мафията"

Обикновените закони не могат да решат проблема за наличието на организирана престъпност и различни форми на мафия. В миналото тези закони подпомогнаха настаняването на криминални групировки дори в страни като Швеция и Нидерландия, които по мнението на мнозина са имунизирани срещу тези проблеми.

05 05 2012Евродепутати искат повече яснота относно новата програма на ЕС за култура

Комисията предлага новата програма на ЕС за периода 2014-2020 г. с название "Творческа Европа" да обедини в обща рамка различните сега съществуващи програми (Култура, МЕДИА 2007, МЕДИА Мундус).

05 05 2012Информационното бюро на Европейския парламент в България учредява награда за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012

Конкурсът се организира за първи път в България от Информационното бюро на Европейския парламент в България в сътрудничество с Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (АЛДЕ, НДСВ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент. Наградата е под патронажа и на г-жа Кристалина Георгиева, член на Европейската комисия.

05 05 2012Депутатите в ЕП излъчват 61 номинации за наградата за европейски гражданин

Всеки депутат от Европейския гражданин има право да номинира всяка година по един кандидат, който може да е отделен гражданин, група граждани, асоциация или организация.

05 05 2012Конкурс за статия, посветена на Централна Европа

Могат да кандидатстват журналисти от цяла Европа. Желаещите трябва да изпратят статии, публикувани в периода от 1 август 2011 г. до 31 юли 2012 г.

05 05 20129 май-Ден на Европа

04 05 2012Кристалина Георгиева се среща на живо със своите Facebook приятели

Комисар Кристалина Георгиева ще се срещне на живо със своите приятели от Фейсбук на 9 май 2012 г. в 12:30 часа в Радисън Сас Гранд Хотел, площад Народно събрание 4, София.

04 05 2012Комисарят Дали дава старт на четвъртия конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика

Ще бъдат връчени следните награди: 6000 евро за първо място, 2500 евро за второ място и 1500 евро за трето място. Удостоеният с тазгодишната специална награда ще получи 3000 евро.

03 05 2012По-лесно пътуване в Европа

През последното десетилетие ЕС прие няколко регламента, които определят правата на пътниците, ползващи въздушен, железопътен, воден или автобусен транспорт. Целта е разясняването и ефективната закрила на правата на пътуващите с въздушен транспорт, а в бъдеще - последователното прилагане на правилата за различните видове транспорт.

03 05 2012Победителите от конкурса за участие в Младежки екип Европа

Известни са победителите от конкурса за участие в Младежки екип Европа, избрани от близо 80 кандидатури.

03 05 2012Програма в областта на цифровите технологии: Нова стратегия за по-безопасен интернет и по-добро интернет съдържание за деца и подрастващи

Новата стратегия цели развитието на пазара за интерактивно, творческо и образователно съдържание в интернет, в партньорство между Европейската комисия и държавите членки, мобилните оператори, производителите на преносими устройства и доставчиците на услуги, известни като социални мрежи.

02 05 2012Видеоконкурс, посветен на културния обмен и многообразие

"Аз" е конкурс, посветен на темата за културното многообразие и междукултурния диалог. Той е възможност за младите хора по света да разкажат за собствената си култура в кратък филм с продължителност до три минути.

02 05 2012Евростат: Безработицата в ЕС през март е 10.2%, в България 12.6%

Безработицата в Европейския съюз за март е 10.2%, показват сезонно изгладените данни на Евростат. Показателят е практически без промяна спрямо месец февруари. Без работа в 27-те страни-членки са общо 24.772 млн. души.

30 04 2012ЕС търси началник на отдел за преводи на български език

Краен срок: 30 май 2012 г. Работата ще се състои в организиране, координиране и управление на работата на отдела за писмен превод на български език.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct