Новини

12 02 2012Насърчаване на общественополезни проекти: Статут на европейска фондация

Предложението има за цел да създаде единна европейска правна форма - „европейска фондация“, която в основата си ще бъде еднаква във всички държави-членки.

12 02 2012Комисията успешно изпълнява общата цел за наемане на български и румънски граждани

Набирането на служители от ЕС2 също така доведе до значително подобрение, що се отнася до балансираното представяне на половете на ръководни постове.

12 02 2012Междинен доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

Докладите на Комисията относно напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП) се публикуват два пъти годишно.

07 02 2012Ученичка от Русе е българският победител в конкурса на ЕС за млади преводачи

Отличеният млад преводач от България се казва Деница Марчевска и е възпитаник на СОУ за европейски езици „Св.Константин-Кирил Философ“ в Русе.

07 02 2012Предприятията трябва да стимулират иновациите в отговор на все по-силната глобална конкуренция

Иновационните дейности на фирмите се открояват като важен фактор за заемането на високи позиции в ЕС и на международно равнище.

07 02 2012Конкурс за студенти и дипломанти Project Passion

С цел помагане на младежите в Европа да намерят най-добрите възможности за работа чрез използване на дигиталните технологии, в периода 26-30 март 2012 г. Европейската комисия ще организира e-Skills Week, информационна кампания за повишаване на информираността за дигиталните технологии.Срокът за участие е 4 март 2012 г.

05 02 2012В Европейския информационнен център се проведе информационна и работна среща с експерти на Дирекции "Бюро по труда" от регион Пловдив

Дирекции "Бюро по труда" работят с търсещи работа лица и работодатели, като все повече зачестяват въпросите относно възможности за работа в чужбина или възможностите за наемане на работници от чужбина и съпътстващите ги с това въпроси относно ЕС от по-широко естество.

03 02 2012Права на интелектуална собственост: обявяване на победителите в проекта „Тази творба е моя!“

За да привлече повече внимание към тези факти Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството стартира в целия ЕС конкурс, озаглавен „Тази творба е моя!“

03 02 2012Комисията събира мнения за възможностите за по-устойчиви производство и потребление

Начинът, по който потребяване и произвеждаме, ще бъде ключът към успеха или провала на Европа в този процес.

03 02 2012Комисията обявява победителите в третата поред Награда на ЕС за здравна журналистика

Наградите бяха връчени в контекста на Наградата на ЕС за здравна журналистика за 2011 г., чиято цел е да популяризира и да награди работата на журналисти от целия Европейския съюз, които повишават осведомеността по важни здравни въпроси, засягащи живота на всички граждани на ЕС.

01 02 2012Околна среда и води: предложение за намаляване на рисковете от замърсяване на водите

Комисията предлага включването на 15 химически вещества в списъка с 33 замърсителя, които се наблюдават и контролират в повърхностните води на ЕС.

31 01 2012„Еразъм“ променя съдби, разкрепостява духа вече 25 години

Еразъм“, най-успешната програма за обмен на студенти в света, тази година отбелязва 25-ата си годишнина. От създаването на програмата „Еразъм“ през 1987 г. близо 3 милиона студенти са се възползвали от възможността да преминат обучение или стаж в чужбина.

31 01 2012Петима български евродепутати бяха избрани за заместник-председатели на парламентарни комисии

Петима български депутати от ЕП — Андрей Ковачев и Илиана Иванова (ЕНП), Ивайло Калфин (С&Д), Филиз Хюсменова и Метин Казак (АЛДЕ) — бяха избрани за заместник?председатели на парламентарни комисии.

31 01 2012Покана за кандидатстване за 2015 г. "Европейска столица на младежта"

Всички общини в държавите-членки на Европейския съюз и / или на Съвета на Европа са поканени да кандидатстват.

31 01 2012Конкурс за автори на студентски вестник за Деня на Европа

Информационното бюро на Европейския парламент в България ще издаде вестник по случай Деня на Европа, 9 май, който ще бъде изцяло изготвен от студенти. За тази цел започна процедура за подбор на бъдещите автори.

31 01 2012Конкурс на Европейския икономически и социален комитет „Видео предизвикателство 2012”

Краен срок: 15 февруари 2012 г. Бъдете креативни и покажете какво означава Европа за Вас!

31 01 2012Международно състезание „Климатична купа за граждани на Европа“

Краен срок: 15 май 2012 г.Инициативата е насочена към домакинствата в Европа, които имат желание да се научат как разумно да използват енергията в бита и да намалят собствения си отпечатък върху околната среда и сметките си за енергия.

31 01 2012Покана за проекти за обучение по предприемачество

Заявленията трябва да бъдат изпратени на Комисията не по-късно от 16 април 2012 г. Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.

30 01 2012Често задавани въпроси: Програма „Еразъм“

Периодът на обучение по програма „Еразъм“ е с продължителност 3—12 месеца и е неразделна част от курса на обучение на студентите в техния собствен университет или друго висше учебно заведение.

27 01 2012Фалшифицирането на евромонети през 2011 г.

Комисията ръководи програмата Перикъл за обмен, помощ и обучение, която е специално разработена за борбата с фалшифицирането на общата валута.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct