Новини

29 08 2012Програма „Европа за гражданите“, Действие 2, мерки 1 и 2 — 2013 г.

Крайният срок за представяне на кандидатури е 15 ноември 2012 г. в 12,00 ч. (по обед, брюкселско време).

28 08 2012Стипендии за обучение на мениджъри в Букурещ

Краен срок: 20 октомври 2012 г.Стипендията се отпуска специално за български граждани според на постиженията им. ЕМВА програмата в Букурещ се преподава на английски език. В рамките на програмата международно признати професори ще работят заедно с висши мениджъри от глобалната бизнес среда.

28 08 2012Британският съвет в България предлага стажантска програма по журналистика

Краен срок: 16 септември 2012 г. Британският съвет в България предлага едно едно стажантско място за програмата си по онлайн журналистика за периода от 1 октомври до 30 ноември 2012 г.

28 08 2012Програма за младежко развитие “Знания за успех“

Краен срок: 1 октомври 2012 г. Програмата е насочена както към младите хора, така и към техните родители и учители, както и предоставя възможност за доброволен менторинг на успели хора. Ще бъдат избирани по едно училище от 5 населени места, които да бъдат част от програмата.

28 08 2012Грантове на Съвета на Европа за кампании

Младежките неправителствени организации, регистрирани в базата данни на Европейската младежка фондация, са поканени да кандидатстват с пилотни проекти, които да бъдат финансирани от Европейската младежка фондация.

28 08 2012Младежки литературен конкурс „Моят град – моето бъдеще“

Краен срок: 31 август 2012 г.

28 08 2012ЕС приветства присъединяването на Русия към СТО след 18-годишни преговори

Това присъединяване е от особено значение за ЕС, тъй като той е най-важният търговски партньор на Русия, а Русия е третият по важност търговски партньор на ЕС. За първи път двете страни ще бъдат обвързани от многостранни правила и задължения в търговските отношения помежду им.

25 08 2012Стаж при европейския омбудсман

Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно Стажовете продължат 4 месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца.

25 08 2012Петмесечен стаж в Комитета на регионите

Краен срок: 16 февруари и на 16 септември

22 08 2012Стаж за преводачи в Европейската комисия

Стажантите ще получават месечна стипендия в размер от 1071.19 евро. Програмата започва всяка година на 1 март и на 1 декември.

22 08 2012Конкурсна сесия за подпомагане дейността на народните читалища

За участие в сесията имат право всички читалища в страната, регистрирани съгласно изискванията на Закона за народните читалища и вписани в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.

22 08 2012Какво означава за ТЕБ Единен европейски пазар?

Краен срок: 9 септември 2012 г.Който и да си и с каквото и да се занимаваш, ако си роден през 1992 г. и си гражданин на ЕС, ние искаме да ТЕ чуем.

22 08 2012Конкурс за снимки на проект, финансиран от ЕС

Краен срок: 31 август 2012 г. Направете снимки на финансирани от ЕС проекти във вашия регион и можете да спечелите фотографско оборудване на стойност 1000 евро плюс пътуване за двама до Брюксел.

19 08 2012Изявление на европейския комисар Кристалина Георгиева във връзка с Международния ден на хуманитарните дейности през 2012 г.

Това е ден, на който тържествено се отдава почит на всички хуманитарни работници, които са работили за популяризиране на хуманитарната кауза и са загубили живота си, служейки на тази цел.

19 08 2012Дискусия за бъдещето на Европа: Комисията дава право на глас на гражданите в рамките на онлайн консултация

До 9 септември всички европейци могат да споделят своите мнения по въпроси като „Как бихте искали Европейският съюз да се развие в близко бъдеще? В какъв Съюз искате да живеете през 2020 година?“

19 08 2012Околна среда: по-добро осведомяване на гражданите относно рисковете от големи аварии

Директивата „Севезо" — основен инструмент в управлението на риска от промишлени аварии, който се адаптира, за да отрази най-новите промени в международната и европейската класификация на химикалите.

11 08 2012Околна среда: нова таблица на медалите за успешно управление на отпадъците

Нов доклад относно начина, по който държавите членки управляват битовите отпадъци, разкрива фрапантни различия в ЕС. В доклада 27-те държави членки са класирани по 18 критерия, като се използват зелени, оранжеви и червени флагчета за области като общо количество на рециклираните отпадъци, цена на обезвреждането на отпадъците, нарушения на европейското законодателство.

06 08 2012Покана за представяне на предложения по Програма за учене през целия живот

Програмата „Учене през целия живот" се отнася за всички видове и степени на образование и професионално образование и обучение.

06 08 2012Броят на исканията за документи на ЕК се е увеличил за десета поредна година

последния годишен доклад относно публичния достъп до документи, се посочва, че през 2011 г. са били отправени 6 447 искания за документи на Комисията, в сравнение с 6 361 през 2010 г. и едва 450 през 2001 г., когато настоящите разпоредби влязоха в сила, съобщава Рапид.

04 08 2012Програма за практическо обучение в делегации на ЕС

Целта на програмата е участниците да придобият непосредствен опит от работата в делегациите на ЕС, както и да задълбочат познанията си по въпросите на общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС).

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct