Новини

12 04 2011ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ/ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙСТВИЯ

С оглед на ефективното прилагане на правата за различните видове транспорт през 2011 г. Комисията ще представи съобщение за определяне на общ начин на прилагане на някои ключови права във всички видове транспорт, например при пренасочване.

07 04 2011Покана за участие в доброволческа акция

Заповядайте на 16.04.2011 год. от 10:00 часа пред сградата на „Младежки дом” град Смолян, да се позабавляваме и потрудим, за да създадем нашия мечтан парк „Магическа реалност”.

07 04 2011Уникален шанс за децата да дадат името си на спътник от Галилео

Европейската комисия обявява конкурс за рисунки, чиято цел е да се повиши интересът на децата към Космоса.

07 04 2011Програма в областта на цифровите технологии: интернет домейнът „.eu“ помага на малките предприятия в Единния пазар да привличат вниманието

Домейнът „.eu“ е особено полезен за малките и средните предприятия, тъй като ги откроява на европейските пазари, като им осигурява европейска идентичност в интернет.

07 04 2011Програма в областта на цифровите технологии: нови насоки за гарантиране неприкосновеността на личния живот при използването на интелигентни етикети

Етикетите RFID в устройства като мобилни телефони, компютри, хладилници, електронни книги и автомобили носят много потенциални предимства за предприятията, обществените служби и потребителските стоки.

07 04 2011Европейската комисия призовава държавите-членки да изготвят национални стратегии за интеграция на ромитe

Рамката е структурирана около четири стълба: достъп до образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищно настаняване.

07 04 2011Кога отпадъците престават да бъдат такива? Когато те отговарят на съответните нови критерии, предназначени за стимулиране на пазарите за рециклиране в ЕС

Важна цел на въведените правила за прекратяване на статута на отпадъците като такива е да се стимулират пазарите за рециклиране в ЕС.

07 04 2011 Назовете я! Започва надпревара за измисляне на име на новата програма за научни изследвания и иновации на ЕС

Комисията търси ново име и с помощта на изтъкнато жури ще състави списък с възможни имена измежду получените предложения. След това те ще бъдат поставени на гласуване по интернет

02 04 2011Комисията обяви началото на третия конкурс за наградата на ЕС за здравна журналистика

Журналистите се приканват да представят статии по една или няколко от темите от кампанията „Европа за пациентите“.

01 04 2011Комисията заделя 24,2 млн. EUR за развитието на електромобилността в Европа

Transport 2050 цели до 2030 г. броят в градовете на автомобилите с двигатели с традиционно гориво да се намали наполовина, а не по-късно от 2050 г. да няма повече такива автомобили в тях.

26 03 2011ЕС утвърждава правото на гражданите на консулска закрила и помощ в трети държави

Договорите на ЕС и Хартата за основните права на ЕС гарантират това право, което представлява ключова част от концепцията за гражданство на ЕС. Закрилата включва също така казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест.

26 03 2011Повечето европейци прегръщат идеята да пътуват екологично

Половината от гражданите на ЕС заявяват, че биха се съгласили, ако съществуващите такси за автомобилите бъдат заменени с нови схеми за таксуване, които отчитат действителната употреба на автомобила.

22 03 2011Часът на Земята 2011 - 26 март (събота), 20.30 ч.

През 2011 г. идеята е да бъде насърчен всеки от нас да направи първи стъпки в ежедневието си към по-устойчив начин на живот и след датата 26 март, на която официално ще се състои "Часът на Земята".

22 03 2011Грижата за гората е отговорност на всеки от нас

Конкурсът е насочен към училищата под егидата на UNESCO и училищните екоклубове в страната.

22 03 2011Международен конкурс за карикатура Доброволчество

Краен срок за приемане на творбите 29.04.2011 г.

18 03 2011Конкурс за есе за млади икономисти

Авторът на най-доброто есе ще получи парична награда в размер на 5000 швейцарски франка. Тя ще бъде връчена на специална церемония в Копенхаген през септември 2011 г.

18 03 2011Подобрена кампания за набиране на служители на ЕС цели да привлече елита сред студентите и висшистите в Европа

Срокът за регистрация приключва в 12 часа на обяд (брюкселско време) на 14 април 2011 г.

18 03 2011Европейска основа за облагане с корпоративен данък: по-малко пречки и разходи за бизнеса

Трансграничните дружества трябва да съблюдават до 27 различни методики за изчисляване на своята облагаема данъчна основа и да си сътрудничат с до 27 различни данъчни администрации.

18 03 2011Комисията предлага реформа на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

Целта е да се подобрят ефикасността, резултатността и отчетността на OLAF, като същевременно се запази нейната независимост при разследванията.

18 03 2011Изложба на млади таланти посветена на 2011 - Европейска година на доброволчеството

Всички желаещи могат да видят изложбата в приемното време на Информационния център на ЕС в София до края на месец април 2011 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct