Новини

22 06 2011Кандидатствай за доброволец в чужбина по Европейската доброволческа служба

Целта на ЕДС е младите хора да придобият практически опит в интересуваща ги сфера и завръщайки се в родната си страна да приложат наученото.

20 06 2011Защита на данните: европейците споделят данните си онлайн, но проблемите, свързани със защитата на личните данни остават — ново изследване

„Повечето хора са свикнали да разкриват личните си данни, за да пазаруват онлайн или да използват уебсайтовете на социални мрежи. Те обаче се притесняват и за това как ще бъдат използвани тези данни и не винаги имат усещането, че владеят положението,“

20 06 2011Околна среда: Комисията приканва пет държави-членки да приложат рамковата директива на ЕС за отпадъците

Въпросните държави-членки са България, Кипър, Естония, Гърция и Полша. Те не са информирали Комисията за транспонирането на този нормативен акт в националното си законодателство, което е трябвало да се направи до 12 декември 2010 г.

20 06 2011Спътник от Галилео ще носи името на българката Наталия

Конкурсът стартира първо в Белгия и България, 10 април – 31 май 2011 г. В останалите страни ще започне между 1 септември и 15 ноември 2011 г.

17 06 2011Борба с тютюнопушенето: Европейската комисия започва кампания в цяла Европа

„Екс пушачите са неудържими“ е мотото на общоевропейската кампания, чието начало даде днес европейският комисар за здравеопазването и потребителите Джон Дали.

17 06 2011Здраве — готвите се за почивка? Винаги пътувайте със своята Европейска здравноосигурителна карта!

Какво представлява Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и какво ще се случи, ако претърпя злополука или се разболея в друга държава от ЕС?

16 06 2011Международен фонд за културното многообразие на ЮНЕСКО (IFCD)

IFCD подкрепя проекти, насочени към стимулиране на създаването на динамичен културен сектор, главно чрез улесняване на въвеждането на нови културни политики и културните индустрии, или засилване на вече съществуващите.

14 06 2011Комисията търси „Европейска зелена столица“ за 2014 г.

Наградата „Европейска зелена столица“ отличава и възнаграждава градовете, които са в авангарда на екологичния градски живот и които могат да бъдат вдъхновяващ пример за други градове.

11 06 2011Тържествено връчване на наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“ за 2011 г.

Културното наследство е неразделна част от културното многообразие и общата история на Европа; то е мостът между минало, настояще и бъдеще, спомага за възраждането на цели райони и обединява хора с различен произход.

11 06 2011Националните парламенти поемат предизвикателството

Комисията е твърдо решена да задълбочи своя политически диалог с националните парламенти и да засили още повече своите контакти и обмен на мнения с всички 40 камари на националните парламенти в 27 държави-членки.

11 06 2011Доклад на Комисията обръща внимание на неотложната необходимост от иновации в Европа и анализира напредъка на държавите-членки

Европа се нуждае от повече и „по-интелигентни“ инвестиции в научноизследователската и развойната дейност както в публичния, така и в частния сектор — това не само стимулира средносрочния растеж, но има и антицикличен ефект във времена на криза.

11 06 2011Европейската комисия приветства подкрепата на Парламента за незадължително договорно право, приложимо в цяла Европа

Договорите са особено важни за развиването на стопанска дейност и за извършване на продажби към потребителите. С тях споразумението между страните става официално.

11 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: Комисията предоставя достъп до уебсайта „Европа“ на потребителите, ползващи версия 6 на Internet Protocol (IPv6)

Като осигурява достъп чрез IPv6 до своя уебсайт, Европейската комисия дава пример и се надява да насърчи други организации от обществения сектор да се постараят да убедят съответните европейски производители да направят своите нови интелигентни устройства и сървъри съвместими с IPv6, т.е. да могат да прилагат тази версия

10 06 2011Европейската комисия ще гарантира правото на заподозрените да говорят с адвокат и да съобщят на семейството си, че са арестувани

Европейската комисия на всички заподозрени, без значение къде се намират в Европейския съюз, ще се гарантира правото да говорят с адвокат от момента на своето задържане от полицията до приключване на производството.

09 06 2011Европейската сметна палата публикува специален доклад относно ефективността на механизма за гарантиране по отношение на МСП

Според Обсерваторията на европейските МСП ограниченият достъп до финансиране представлява проблем за МСП в Европа. Публичният сектор трябва да играе важна роля в подпомагането на сектора на МСП, по-конкретно при предоставянето на подходящо финансиране.

09 06 2011Пътни такси: тежкотоварните автомобили ще плащат за замърсяването на въздуха и шума

Благодарение на преразгледаната действаща Директива за евровинетката държавите-членки ще могат да се справят по-добре със задръстванията, тъй като ще разполагат с нова възможност да променят таксата за тежкотоварните автомобили (до 175 %) в зависимост от часа на денонощието.

08 06 2011Изпълнение на ангажиментите за растеж и работни места: Комисията представя тазгодишните си препоръки към отделните държави-членки

Те би трябвало да помогнат на всяка от тях да обърне внимание през следващите 12 до 18 месеца на стратегическите фактори и това да стимулира икономиката на ЕС като цяло.

07 06 2011Програма „Еразмус“: рекорден брой студенти получават стипендии от ЕС за обучение или стаж в чужбина

Програма „Еразъм“ е едно от най-успешните постижения на Европейския съюз. Последните данни говорят сами по себе си: програмата е по-популярна от всякога и аз се ангажирам с осигуряването на повече средства за нея в бъдеще.

07 06 2011Комисията се бори с корупцията: по-силно ангажиране за по-високи резултати

Доклада на ЕС за борба с корупцията, за да наблюдава и оценява усилията на държавите-членки за борба с корупцията и да насърчава по-голямо политическо ангажиране.

05 06 2011Втори национален конкурс за стихотворения на тема

Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2011 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct