Новини

25 09 2012Покана за представяне на предложения по Програма „Култура“ (2007 – 2013 г.)

Програма „Култура" е създадена с цел укрепване на културната сфера, споделяна от европейците. Тя се основава на общо културно наследство чрез развитие на културно сътрудничество между културните субекти от страните-участнички в Програмата. Целта е да се поощри създаването на европейско гражданство.

25 09 2012Европейски ден на езиците: От „спийкдейтинг“ и коктейли до езикова „баня“ — многоезичието е навсякъде

На Европейския ден на езиците ще има по нещо за всеки — в Прага организират „спийкдейтинг“, по време на който ще си правят срещи, за да говорят на различни езици, в София канят на кафе в „световно“ кафене, в Орхус провеждат рап конкурс, в Будапеща отварят коктейл бар на европейските езици, в Кардиф има вечер на чуждестранната поезия, а 30 библиотеки в Берлин предлагат на читателите си да ги посетят за ободряваща езикова „баня“.

25 09 2012ЧЗВ за многоезичието и изучаването на езици

Правата и задълженията на ЕС по отношение на езиците са гарантирани от европейското право.

25 09 2012 Покана за семинар за търсещи реализация в Европа

Европейският информационен център „Европа директно” в град Смолян съвместно с EURES съветника за Южен централен район Ви канят на семинар за търсещи реализация в Европа.

23 09 2012Конкурс за ученически видеоклипове „Свободата е...”

Център за образователни инициативи стартира в началото на юли национален видеоконкурс ReporTeen на тема „Свободата е...", в който право на участие имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище.

23 09 2012Храни: Комисията предлага по-ясни правила за статуса на полена в меда

В съответствие с международните стандарти на СТО предложението определя полена като естествен съставен елемент на меда, а не като негова съставка.

23 09 2012Потребителите в ЕС ще се радват на безпроблемно уреждане на по-малките трансгранични спорове

За да се избегнат трудоемките, скъпоструващи и бавни законоустановени процедури, Европейският съюз работи за улесняване на достъпа до правосъдие на потребителите в Европа, така че те да могат ефективно да упражняват правата си.

23 09 2012Децата в Европа започват да учат чужди езици все по-рано

В Европа децата започват да изучават чужди езици на все по-ранна възраст, като за първия си урок повечето малки ученици са между 6- и 9-годишни, сочи доклад, публикуван от Европейската комисия.

21 09 2012Покана за предложения по програма „Жан Моне“

Поканата цели да подкрепи европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция.

21 09 2012Покана за предложения по Работна програма „Сътрудничество“ на Седма рамкова програма

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата FP7-ICT- 2013-11 - Информационни и комуникационни технологии.

18 09 2012Спортен форум на ЕС: Спортни ръководители и министри засилват борбата с уредените мачове

Представители на спортното движение в Европа и министри на спорта ще се ангажират да засилят борбата си с уредените мачове на срещата си по време на Спортния форум на ЕС, организиран от Европейската комисия в Никозия, Кипър, на 19 и 20 септември т.г.

18 09 2012Група на високо равнище ще насърчава качество и отлични резултати в преподаването

Висшето образование е от решаващо значение за развитието на необходимите знания и умения, за да може Европа да бъде конкурентна в световната икономика, но държавите членки не влагат достатъчно средства, за да модернизират своите системи за висше образование.

18 09 2012Европейски ден на сътрудничеството: сближаване през общите граници

Тържествено отбелязване на постиженията на европейските региони и държави в процеса на трансгранично сътрудничество — това е идеята, залегнала в концепцията за Европейския ден на сътрудничеството, който за първи път ще бъде честван на един и същи ден в цяла Европа, както в държавите — членки на ЕС, така и в съседните държави.

18 09 2012Комисията поставя ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства

Картината на научните изследвания в света се развива бързо, като между 2000 г. и 2009 г. делът на държавите от БРИК в световните разходи за изследователска и развойна дейност се е удвоил. Въпроси като изменението на климата, продоволствената сигурност или борбата с болестите, все повече изискват съгласувани международни изследователски усилия.

18 09 2012Околна среда: Европейска седмица на мобилността 2012 година — „движение в правилната посока“

Стотици европейски градове ще участват в 11-то издание на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2012 г. Гражданите са поканени да участват в дейности за насърчаване на алтернативните видове транспорт и намаляване на използването на лични автомобили.

15 09 2012Околна среда: обединяване на информацията във връзка със справянето със заплахата от чужди видове в Европа

Инвазивните видове представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие и природните ресурси, като икономическото им въздействие се оценява на около 12 милиарда евро годишно.

15 09 2012Комисията предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

В рамките на новия единен механизъм крайната отговорност за конкретни надзорни задачи, свързани с финансовата стабилност на всички банки от еврозоната, ще поеме Европейската централна банка (ЕЦБ).

15 09 2012По-добро представяне на европейските граждани и укрепване на демокрацията — Комисията прави предложение за европейските политически партии

Комисията днес прие предложение, което да помогне на европейските политически партии да изразяват волята на европейските граждани и да формират истинско европейско публично пространство, като се увеличи тяхната видимост, популярност, ефективност, прозрачност и отчетност.

15 09 2012Компютърната сигурност в европейските институции се повишава след успешна пилотна схема

Институциите на ЕС предприеха важна стъпка към засилване на борбата срещу кибернетичните заплахи, като взеха решение за създаване на постоянен Европейски екип за незабавно реагиране при компютърни инциденти (CERT-EU).

15 09 2012Жозе Мануел Дурау Барозу Председател на Европейската комисия Реч за състоянието на Съюза, 2012 г.

През последните четири години взехме много смели решения за справяне с тази системна криза. Но въпреки всичките ни усилия, нашите решения все още не са убедителни в очите на гражданите, пазарите или международните ни партньори.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct