Новини

28 07 2010Търси се специалист по комуникации

Служителят в сферата на комуникациите участва в представянето на възможностите, дейностите и резултатите от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество. Той докладва на ръководителя на отдел „Комуникация, отчитане и оценка".

28 07 2010Службата на Общността за сортовете растения търси служител в отделенията по жалбите

Отделенията по жалбите имат задачата да се произнасят по жалби срещу решения на Службата, засягащи предоставянето или отхвърлянето на правна закрила на Общността на сортовете растения

25 07 2010 Европейската комисия ще предостави 250 милиона EUR за над 200 нови проекта по програмата LIFE+

Проектите са от целия ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в размер на 515 милиона EUR, от които ЕС ще предостави 249,8 милиона EUR.

25 07 2010В Европейския информационен център Европа Директно Смолян бе представена идеята за учредяване на Национален младежки форум

Идеята на срещата бе да запознае младите хора с инициативата за сформиране на форума и да достигне до възможно най-широка група от млади хора в България, насърчавайки ги да се включат в този процес.

21 07 2010NO1OUT фото конкурс

Краен срок: 30 юли 2010 г., 14:00 ч. По повод Европейската година за борба с бедността и социалното изключване (2010 г.) центърът "Европа Директно" в Тоскана кани всички заинтересовани да се включат в този конкурс на тема борбата с бедността и социалното изключване

21 07 2010Търсят се преводачи с български език за работа в европейските институции

Крайният срок е 19 август 2010 г. в 12 ч. (на обяд) брюкселско време.

21 07 2010Пътна безопасност: Комисията очертава мерки за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 година

Европейската комисия прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата през следващите 10 години.

21 07 2010България и Румъния: смесен напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията

В доклада за напредъка на България се обръща внимание на силния устрем за реформи, който се забелязва след последния годишен доклад на Комисията от юли 2009 г.

21 07 2010Политика на ЕС за борба с тероризма: Комисията очертава главните постижения и бъдещите предизвикателства

В съобщението са отразени постижения и са предвидени бъдещи предизвикателства и инициативи като с него се полагат основите за по-широка стратегия за вътрешна сигурност, която е планирана за тази есен.

21 07 2010Комисията насърчава правото на информация на гражданите в наказателните производства

Европейската комисия предложи нови правила, които гарантират, че държавите на ЕС ще информират всяко лице, заподозряно или обвинено в извършването на престъпление, относно неговите права на език, който разбира.

19 07 2010Среща дискусия и представяне на инициативата за създаването на „Национален младежки форум” в България

На 23 юли от 11.00 часа в хотел Кипарис Алфа с любезното съдействие на Сдружение „Нови хоризонти” и МИКЦ гр. Смолян ще се проведе среща-дискусия, посветена на създаването на Национален младежки форум в България.

18 07 2010Програма ПРОГРЕС: Покана за проекти за нововъведения в областта на социалните политики

Краен срок: 31 август 2010 г. Съгласно Секция 2 на програма ПРОГРЕС, настоящата покана цели да подпомага социалното експериментиране като източник на нововъведения в областта на социалните политики.

18 07 2010Покана за пилотни проекти за предотвратяване на насилието над възрастни хора

Целта на тази покана е да осигури финансиране на проект, който да проучи как съществуващите препоръки и харти за правата възрастните хора с нужда от дългосрочна специализирана грижа на национално и европейско ниво могат да се осъществят и как този процес може да се подкрепи.

18 07 2010Европейският портал за електронно правосъдие предлага бързи отговори на юридическите въпроси на гражданите

Юристите, нотариусите и съдиите могат да правят справки с правни бази данни, да се свързват с колеги чрез съдебните мрежи и да намират информация за съдебни обучения.

15 07 2010Европейската комисия предлага общи условия за влизане и пребиваване на сезонни работници от трети държави

Предложението е насочено към създаване на обща процедура за влизане и пребиваване в ЕС и определя правата на сезонните работници от трети държави.

15 07 2010ГМО: На държавите-членки ще се предостави пълната отговорност за отглеждането на ГМО на територията им

В новата препоръка относно съвместното съществуване на генетично модифицирани с други култури се позволява по-голяма гъвкавост на държавите-членки, като при приемането на мерки относно съвместното съществуване се вземат предвид местните, регионалните и националните им условия.

15 07 2010Въпроси и отговори за новия подход на ЕС при отглеждането на ГМО

С новата препоръка относно съвместното съществуване на култури се признава, че държавите-членки могат да приемат мерки за избягване на случайното наличие на ГМО в други продукти в стойности под прага от 0,9 %, който важи при правилата за етикетиране.

15 07 2010ЕС започва обществена консултация относно подобряване на правата на жертви на престъпления и насилие

Всяка година в ЕС се подава сигнал за около 30 милиона сериозни престъпления. ЕС подкрепя сътрудничеството за това извършителите да бъдат изправени пред съда, но каква е съдбата на милионите жертви на престъпления?

12 07 2010Срочните договори с мобилните оператори нарушават правата на потребителите

Омбудсманът на Република България получава все повече жалби, че мобилните оператори нарушават правата на потребителите.

12 07 2010Правителствата на ЕС одобриха използването за първи път от страна на Европейския съюз на засилено сътрудничество в помощ на „международни“ двойки

14-те държави-членки трябва да одобрят с единодушие правилата и да се консултират с Европейския парламент преди влизането в сила на регламента

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct