Новини

19 09 2010Потребители: вече може безопасно да се закупува електроника от повечето интернет сайтове

След като бе проведена акция срещу проблемни уебсайтове, закупуването на популярни електронни стоки като цифрови фотоапарати и аудио плейъри по Интернет вече е много по-безопасно.

18 09 2010Младежта в движение — да направим повече за младите хора в Европа

Инициативата „Младежта в движение“ ще изиграе важна роля за постигането на ключовите цели на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на дела на преждевременно напускащите училище.

18 09 2010„Младежта в движение“: често задавани въпроси

Твърде много млади хора днес не съумяват да разгърнат пълния си потенциал в рамките на цикъла на общото образование и професионалното обучение, което спъва усилията им за намиране на работа.

17 09 2010На срещата на високо равнище на ООН за целите на хилядолетието за развитие председателят Барозу ще настоява за глобална ангажираност и споделена отговорност в борбата срещу бедността

Европейската комисия предложи да бъдат заделени до 1 млрд. EUR за успешните партньорски страни и за подкрепа на страните, които са с най-слаби резултати, като признание за тяхната ангажираност и нужди.

17 09 2010Европейска седмица на мобилността 2010 година: Пътувай по-разумно, живей по-добре“

Темата на кампанията за 2010 година — „Пътувай по-разумно, живей по-добре“ — е съсредоточена върху вредното въздействие, което имат настоящите тенденции на транспорт в градовете върху здравето на гражданите.

14 09 2010Европа Директно Смолян посети община Неделино на празника й

14 09 201030 септември е крайният срок за участие в конкурса "Млад европеец на годината"

Целта на инициативата е да отличи европейски граждани на възраст между 18 и 26 години, които имат изключителен принос за процеса на европейска интеграция.

14 09 2010Акция „Биоразнообразие” и изложение „Природа, пчели и пчелни продукти – ключ към здравето и дълголетието”

Акцията ще се проведе на площад Свобода в град Смолян на 17 септември от 10 до 19 часа.

14 09 2010Увеличение на помощта от ЕС за пчеларския сектор

Доброто състояние на пчеларския сектор е от голямо значение, като се има предвид съществената роля на пчелите за опрашването на растенията.

13 09 20109 от всеки 10 европейци подкрепят твърдо помощта за развитие според специално проучване на Евробарометър

Специално проучване на Евробарометър, публикувано днес, показа, че европейските граждани продължават да демонстрират силна подкрепа по отношение на помощта за развиващите се страни.

10 09 2010Биологично разнообразие: подтикване на местните власти по света към действия

Как могат местните власти да спестяват пари и същевременно да насърчават икономиката, подобряват качеството на живота и създават работни места? Съгласно нов доклад — чрез включване на услугите на екосистемите в процесите на вземане на политически решения.

08 09 2010Бологично разнообразие: Комисията търси мнения за бъдещи възможности по отношение на политиката на ЕС в областта на биоразнообразието

Европейската комисия започна консултации по интернет, за да получи от широк кръг заинтересовани страни предложения за възможни политически мерки в рамките на стратегията на Европейския съюз за запазването на биоразнообразието след 2010 г.

08 09 2010Научни изследвания в областта на ИКТ: да съхраним цифровите данни на Европейския съюз за бъдещите поколения

Инструментите, разработени с помощта на фондовете на ЕС, за да се гарантира че данните, съхранявани в цифров формат, могат да бъдат запазени, достъпни и разбираеми за неограничен период от време в бъдеще, са вече на разположение под формата на софтуер с отворен код.

08 09 2010José Manuel Durão Barroso Председател на Европейската комисия Състоянието на Съюза, 2010 г. Страсбург, 7 септември 2010 г.

Изгледите за икономиката в Европейския съюз днес са по-добри отколкото преди година и това се дължи, не на последно място, на нашите решителни действия.

05 09 2010Стаж в Службата за хармонизиране на вътрешния пазар

Работата на стажантите е главно в областта на индустриалната собственост и най-вече запазени марки, съдебни спорове, жалби, дизайн и международно техническо сътрудничество.

02 09 2010ЕС разглежда идеята за комбинирани билети при пътуванията в Европа

Възможността за купуване на комбиниран билет от едно място няма да улесни само отделните пътници. То би съдействало на транспортните компании да продават услугите си и на други пазари.

02 09 2010Време е училищата да се запишат за участие в конкурса на ЕС за млади преводачи

Срокът за записване за конкурса, наречен „Juvenes Translatores“ (което на латински означава „млади преводачи“), приключва на 20 октомври.

01 09 2010Моретата на Европа: Комисията определя критерии за доброто екологично състояние

Добро екологично състояние означава, че общото екологично състояние на морските води осигурява екологично разнообразни и динамични океани и морета, които са в добро състояние и създават блага.

31 08 2010Комисар Шемета на посещение в Китай за подобряване на сътрудничеството в областта на митническия контрол и за предприемане на мерки за борба с фалшифицираните стоки

Митническите служби на ЕС изпълняват ключова роля: от една страна те осигуряват защитата на обществените интереси, а от друга улесняват законосъобразното движение на търговските потоци.

27 08 2010Проучване на Евробарометър през пролетта на 2010 г.: гражданите на ЕС одобряват по-силно европейско икономическо управление

Проучването на Евробарометър през пролетта на 2010 г. беше проведено чрез директни интервюта между 5 и 28 май 2010 г., което съвпадна с пика на европейската дългова криза. Общо 26 641 лица бяха анкетирани в 27-те държави-членки на ЕС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct