Новини

25 10 2018Работна програма на Европейската комисия за 2019

Три са основни приоритета за следващата година: бързо постигане на съгласие по вече представените законодателни предложения, за постигане на десетте политически приоритета; приемане на ограничен брой нови инициативи за решаване на нерешените предизвикателства и представяне на няколко инициативи с оглед на бъдещето на ЕС на 27-те, целящи засилване на основите на една силна, обединена и суверенна Европа

12 10 2018Нова стратегия за биоикономика в ЕС

Комисията представя план за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа.

03 10 2018"Ти избираш ЕС" - уроци със средношколци

На 02 октомври в ППМГ „В. Левски” Смолян стартира поредицата от часове със средношколци „Ти избираш ЕС”, организирана от „Европа Директно” Смолян.

02 10 2018ЕК ще инвестира 1 млрд. евро в суперкомпютри

Съветът на министрите официално подкрепи плановете на Комисията за съвместни инвестиции с държавите членки в изграждането на европейска инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище.

01 10 2018Иновации, работни места и предприемачество

На 27 септември смолянчани бяха запознати с актуална информация относно действията на европейските институции в сферите заетост, предприемачество и иновации от екипа на "Европа Директно" Смолян

26 09 2018Информационна кампания „Иновации, работни места и предприемачество”

Европейски информационен център „Европа директно” Смолян организира на 27 септември информационна кампания на открито за широката общественост под надслов „Иновации, работни места и предприемачество”.

25 09 2018Евробарометър: 80 % от гражданите на ЕС подкрепят участието на частния сектор в сферата на сътрудничеството за развитие

Според последното проучване Евробарометър гражданите на ЕС все повече смятат, че ролята на частния сектор за международното развитие се засилва, и възприемат сътрудничеството за развитие като средство за справяне с незаконната миграция.

25 09 2018Комисар Мария Габриел: Технологиите трябва да служат на човека, а не обратното

Това заяви Мария Габриел при откриването на първото заседание на Групата на високо равнище относно въздействието на цифровизацията върху пазара на труда в ЕС, създадена от Европейската комисия

25 09 2018Четиридесет български училища се присъединяват към Програмата за посланици на ЕП

Програмата за училища посланици на Европейския парламент разширява обхвата си през учебната 2018/2019 година с нови 40 училища от цяла България.

12 09 2018Комисията предлага нови правила за премахване на терористично съдържание от интернет

Всички интернет платформи, които желаят да предлагат услугите си в ЕС, ще трябва да се съобразяват с ясни правила за предотвратяване на злоупотреби с техните услуги с цел разпространение на терористично съдържание.

10 09 2018Над 300 милиарда евро от ЕС вече са инвестирани в проекти на държавите членки

Общият размер на отпуснатите средства по проекти в реалната икономика на държавите от Европейския съюз вече достигна 303 милиарда евро – това представлява нарастване с 42 милиарда евро от края на 2017 г. до юни 2018 г.

10 09 2018Учениците ще получават мляко, плодове и зеленчуци благодарение на програма на ЕС

Изпълнението на схемата на ЕС за предлагане на плодове, зеленчуци и мляко в училищата се подновява с началото на учебната година в участващите държави от ЕС.

10 09 201884 % от гражданите желаят Европа да спре да премества часовниците

Европейската комисия публикува предварителните резултати от обществената консултация за преминаването към лятно часово време в Европа, в която взеха участие 4,6 милиона европейци.

10 09 201834 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС за Гърция, Полша, Литва и България

Помощите от ФСЕС на стойност от 34 млн. eвро, отпуснати за възстановяване в Гърция, Полша, Литва и България след природните бедствия през 2017 г., бяха одобрени от Комисията по бюджети

17 08 2018Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания

От 15 август 2018 г., Агенцията по заетостта започва да набира заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания. Заявките ще се приемат по два нови компонента.

10 08 2018Eвропейската комисия оказва подкрепа за реформите в България

Европейската комисия одобри поисканата от България допълнителна техническа помощ чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР).

09 08 2018Европейска прокуратура - същност и функции

На 8 юни 2017 г. 20 държави — членки на Европейския съюз, постигнаха политическо съгласие за създаването на Европейска прокуратура

09 08 2018Ново ръководство при организирането на тръжни процедури за финансирани от ЕС проекти

Европейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани от ЕС проекти.

26 07 2018Процедури за установяване на нарушение от месец юли 2018 г

С ежемесечния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

26 07 2018Филмите финалисти за награда „ЛУКС“ за 2018 г. показват силни женски образи

Трите филма, които ще си оспорват тази година кинонаградата „ЛУКС“ на Европейския парламент, са „Стикс“, „Другата страна на всичко“ и „Жена на война

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct