Новини

11 01 2012Нови 18 депутати заемат местата си

Броят на депутатите нараства заради Договора от Лисабон, който влезе в сила половин година след провеждането на последните избори през юни 2009 г. и доведе до увеличаване на местата в Парламента от 736 на 751.

11 01 2012СЕВ одобри два стратегически документа по въпросите на ЕС

Съветът по европейските въпроси одобри и проекта на План за действие за 2012 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

11 01 2012Специализирано звено за ОСП ще бъде създадено в Министерство на земеделието и храните

Звеното ще работи в постоянна координация с неправителствените организации и самите земеделски производители.

11 01 2012EС разследва уебсайтове за потребителски кредити – пазар, който не носи очакваните резултати за потребителите

С цел да се установи дали потребителите получават информацията, на която имат право съгласно законодателството на ЕС за защита на потребителите, преди да подпишат договор за потребителски кредит, беше проведена проверка на равнище ЕС на уебсайтове, предлагащи потребителски кредити.

10 01 2012Покани за предложения по Годишната работна програма в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт" на ЕК отправя тази покана в съответствие с приоритетите и целите, определени в изменената Годишна работна програма за безвъзмездни помощи в областта на TEN-T.

10 01 2012Тази седмица в Парламента: Кризата с еврото, престъпността в Интернет и разширяването на ЕС

Престъпленията в Интернет и опасенията за защитата на личните данни продължават да бъдат на дневен ред.

10 01 2012Италия единствена от оставащите страни маха всички забрани за български работници

Италия остава единствената страна от оставащите с ограничения в Европейския съюз, в която наложените досега ограничения за наемането на българи и румънци отпадат изцяло от 1 януари тази година.

05 01 20122 март 2012 г. -Европейски ден на равното заплащане

Денят, който се отбелязва в целия ЕС, има за цел да повиши осведомеността за разликата в заплащането на жените и мъжете, която съществува в различните държави, членки на ЕС, и да насърчи действията за нейното премахване.

05 01 2012ЕК ще обяви кои страни запазват ограниченията за българи и румънци

Сред тях са Германия, Великобритания, Ирландия, Белгия и Франция.

05 01 2012 Комисията удължава срока на обществените консултации на 12 седмици и създава нова „услуга за уведомяване“

Организациите, които са вписани в Регистъра за прозрачност, могат да се абонират за тази услуга, за да получават ранна информация за пътните карти на нови инициативи в своята сфера на интерес около една година преди приемането на тези инициативи.

03 01 2012Покана за предложения по Програма „Еразмус Мундус“

Основната цел на Програма „Еразмус Мундус" е да насърчава европейското висше образование и да подпомага разширяването и подобряването перспективите за кариера на студентите.

03 01 201210 години eвро банкноти и евро монети

Еврото се оказа зависимо от стабилността и устойчивостта на публичните финанси и от строгостта на макроикономическите политики. Основата за оздравяване е вече налице с наскоро засилените правила на ЕС за икономическо управление и наблюдение.

26 12 2011Европейската комисия предоставя насоки на застрахователите в Европа, за да няма полова дискриминация при определянето на застрахователните премии

Въз основа на проведените консултации с националните правителства, застрахователите и потребителите новите насоки на Комисията откликват на необходимостта от практическа ориентировка във връзка с последиците, произтичащи от решението.

26 12 2011Европейската статистическа програма за 2013—2017 г.: ефикасно производство на качествена и навременна статистическа информация в помощ на европейската политика

За да осигури производството на надеждна и сравнима статистическа информация при ефективност на разходите, Комисията прие предложение за Европейската статистическа програма за 2013—2017 г.

26 12 2011По-голяма защита за децата в ЕС срещу международно отвличане

Всички държави-членки на ЕС са страни по Конвенцията и Европейската комисия насърчава активно на международно равнище присъединяването към Конвенцията, така че децата в ЕС да бъдат по-добре защитени по целия свят.

22 12 2011ВЕСЕЛА КОЛЕДА и ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

21 12 2011Комисията приема рамка за качеството на услугите от общ интерес в ЕС

С тези услуги се осигурява необходимата социална защита за гражданите в области като здравеопазването, грижите за възрастните хора, грижите за децата, помощта за лицата с увреждания и социалните жилища.

21 12 2011ЕС призовава към незабавни действия за намаляване на безработицата сред младите хора

Целта е да се помогне на неучещите и неработещите младежи да намерят работа или да продължат обучението си, както и да се подпомогнат младите висшисти да започнат работа.

21 12 2011Обновената Директива за професионалните квалификации ще улесни висококвалифицираните специалисти в намирането на работа в цяла Европа

За да успее Европа да отговори на търсенето, недостигът на работна ръка трябва да бъде елиминиран — например с помощта на мобилни и висококвалифицирани специалисти от други държави-членки на ЕС.

21 12 2011Борба с измамите: Приети са нови програми за защита на финансовите интереси на ЕС до 2020 г.

С бюджет съответно от 110 млн. евро и 7,7 млн. евро, тези програми ще стартират през януари 2014 г. и ще продължат седем години.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct