Новини

27 02 2011ЕС иска етикети за произход на всички месни и млечни продукти

Произходът на месото и рибата трябва да бъде посочен, дори когато те присъстват само като съставки в даден продукт.

26 02 2011ЕИБ осигурява рекордни суми за кредитиране на мерки срещу изменението на климата през 2010 г.

Общият размер на кредитите на ЕИБ през 2010 г., в помощ на близо 460 мащабни проекта, достигна 72 млрд. евро, от които 63 млрд. евро - в ЕС и 9 млрд. евро - извън ЕС.

26 02 2011Европейската комисия започва консултации за ефективното използване на ресурсите, за срещата на върха Rio+20 и по въпросите на устойчивото развитие

Мненията могат да бъдат изпратени под формата на отговори на някои или всички въпроси от допитването. След като бъде направен преглед на отговорите, на официалния уебсайт на ГД „Околна среда“ ще бъде публикуван доклад за резултатите от допитването.

26 02 2011Европа директно Смолян организира семинар за енергийна ефективност за представители на бизнеса

На семинара бяха подробно представени две кредитни линии на ЕВВР за подмяна на технологично оборудване, саниране на сгради, внедряване на енергийно ефективни решения или възобновяеми енергийни източници в предприятията.

26 02 2011Европейската инициатива „Small Business Act“ укрепва малките и средните предприятия и стимулира икономическия растеж

Комисията има намерение и в бъдеще да отдава приоритетно значение на МСП.

26 02 2011Team Europe Junior – 2011 вече е факт

Младежите ще разкажат за своите информационни дейности по време на гостуването в София на европейския доброволчески тур от 21 до 27 ноември 2011 година.

20 02 2011Награда "Душко Йованович" за разследваща журналистика

Краен срок: 19 април 2011 г. Голямата награда за разследваща журналистика е в размер 20 000 евро.

20 02 2011 Комисията приветства одобрението от страна на Европейския парламент на правата на пътниците в автобусния транспорт

Където и да пътуват в Европейския съюз, пътниците, ползващи автобусен транспорт, и по-специално пътниците с увреждания и лицата с намалена подвижност, ще разполагат с нови права в тяхна защита.

20 02 2011Европейската комисия започва обществена консултация относно електронните подписи и електронната идентификация

Консултацията се осъществява по интернет и ще продължи до 15 април 2011 г.

19 02 2011Комисията призовава за осигуряване на всеобщ достъп до предучилищно образование

Комисията дава начало на план за действие, чрез който на всяко дете да се даде по-добър старт в живота и да се положат основите за ефективно учене през целия живот, социална интеграция, личностно развитие и пригодност за заетост на по-късен етап в живота.

18 02 2011Междинен доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

За да се запази реформаторският устрем, в доклада се препоръчва България да продължи осъществяването на задълбочена реформа на съдебната система и на полицията.

16 02 2011Европейската комисия е съгласна с ограничено изменение на Договора

Европейската комисия се съгласи, че Договорът трябва да бъде изменен преди 2013 г., за да позволи създаването на Европейски механизъм за стабилност, чрез който да се запази стабилността на еврозоната.

15 02 2011Програма в областта на цифровите технологии: проучване показва, че повече европейци използват мобилните си телефони, когато пътуват в чужбина, но все още се тревожат колко им струва това

С оглед създаването на конкурентен пазар за роуминга Комисията до 30 юни 2011 г. ще разгледа обстойно как функционират правилата на ЕС относно роуминга и ще оцени до каква степен те постигат целите си, както и дали е налице конкуренция при услугите за роуминг.

15 02 2011Европейската комисия изготви програма на ЕС за правата на детето

Как ЕС може да защити правата на децата в съдебната зала? Как можем да гарантираме възможно най-бързото изпълнение на съдебни решения по трансгранични дела за родителски права? И как можем да предпазим децата от психологически тормоз в интернет пространството?

13 02 2011Конкурс за есе и видео на Световната банка

Краен срок: 17 март 2011 г. Конкурсът е насочен към младежи на възраст между 18 и 25 години. За участие обаче не се допускат докторанти.

13 02 2011Фондация Empower United стартира втория конкурс за млади предприемачи

Тази година за целите на конкурса отново ще има серия от обучителни дискусии. Документи за кандидатстване пък ще се приемат от 1 май до 30 юни.

13 02 2011Евродепутатите искат да заседават само в Брюксел

Като причини за тази тенденция, някои от членовете на Европарламента посочват недобрите условия за транспорт, настаняване и работна среда във френския град

11 02 2011Български и румънски депутати правят обща акция в подкрепа на кандидатурите за Шенген

В документа ще се акцентира и върху желанието на двете държави да не бъдат разделяни една от друга при приемането им в зоната "Шенген".

11 02 2011Комисията призовава държавите-членки да популяризират единния европейския номер 112 за спешни повиквания

„Европейският номер 112 за спешни повиквания може да спаси живот, но само ако хората знаят за него. Държавите-членки трябва да положат повече усилия, за да се уверят, че всеки е запознат с възможността да набере номер 112 при спешен случай.“

10 02 2011Производителите представят универсалното зарядно устройство за мобилни телефони

Универсално зарядно устройство за всички марки мобилни телефони — това е простата идея, за чието осъществяване Комисията настояваше от много години.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct