Новини

09 06 2011Пътни такси: тежкотоварните автомобили ще плащат за замърсяването на въздуха и шума

Благодарение на преразгледаната действаща Директива за евровинетката държавите-членки ще могат да се справят по-добре със задръстванията, тъй като ще разполагат с нова възможност да променят таксата за тежкотоварните автомобили (до 175 %) в зависимост от часа на денонощието.

08 06 2011Изпълнение на ангажиментите за растеж и работни места: Комисията представя тазгодишните си препоръки към отделните държави-членки

Те би трябвало да помогнат на всяка от тях да обърне внимание през следващите 12 до 18 месеца на стратегическите фактори и това да стимулира икономиката на ЕС като цяло.

07 06 2011Програма „Еразмус“: рекорден брой студенти получават стипендии от ЕС за обучение или стаж в чужбина

Програма „Еразъм“ е едно от най-успешните постижения на Европейския съюз. Последните данни говорят сами по себе си: програмата е по-популярна от всякога и аз се ангажирам с осигуряването на повече средства за нея в бъдеще.

07 06 2011Комисията се бори с корупцията: по-силно ангажиране за по-високи резултати

Доклада на ЕС за борба с корупцията, за да наблюдава и оценява усилията на държавите-членки за борба с корупцията и да насърчава по-голямо политическо ангажиране.

05 06 2011Втори национален конкурс за стихотворения на тема

Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2011 г.

05 06 2011Службата за хармонизация във вътрешния пазар търси членове в апелативните състави

Службата е агенция на Европейския съюз с юридическа правосубектност, която има финансова и административна автономност и отговаря за администриране на марката на Общността и системите за дизайн на ЕС. Регистрираните от OHIM марки и дизайни на Общността имат действие на територията на целия ЕС.

05 06 2011Полша и Унгария подкрепят влизането ни в Шенген

От своя страна Довгиелевич посочи, че Румъния и България са технически готови за членство в Шенген. Полският държавен секретар определи като популизъм резервите относно приемането на двете страни.

05 06 2011Разкажи ни твоята история

Крайният срок да изпратиш твоята история е 24 юни 2011 г. Състезанието се провежда от 26 май до 24 юни 2011 г., след което жури ще избере петима финалисти

05 06 2011Комисията работи за по-добри стандарти с оглед на европейската конкурентоспособност и защитата на интересите на потребителите

Новият стандарт за универсално зарядно устройство за всички модели мобилни телефони е чудесен пример за огромната важност на европейските стандарти за всекидневния ни живот.

04 06 2011Жан-Клод Трише получава наградата

Наградата "Карл Велики" се смята за едно от най-престижните отличия за европейска политика.

03 06 2011Европейската комисия приветства учредяването на Института по европейско право

Институтът ще подпомогне анализирането на трудностите, пред които са изправени юристите, ще намира възможни решения за подобряване на прилагането на правото на ЕС, и ще разработва предложения за реформи на законодателството на ЕС във всички области.

02 06 2011Представителството на Европейската комисия вече и в Туитър

02 06 2011Обща европейска система за убежище: по-добра защита и солидарност с хората, търсещи международна закрила

Настоящите инициативи целят постигането на ефикасни и справедливи процедури и осигуряването на подходящи и съпоставими условия на приемане на територията на целия ЕС.

01 06 2011Икономическото управление на ЕС: важна стъпка напред

ЕС и неговите държави-членки взеха редица важни решения, които ще доведат до по-добра икономическа и бюджетна координация в ЕС като цяло и в частност за еврозоната.

01 06 2011Деца научиха интересни факти за Европа и празнуваха 9 май с Европа Директно Смолян

Децата научиха легендата за името на Европа, интересната история за обединяване на държавите в едно семейство, наречено Европейски съюз и с какво това семейство е полезно за всички нас.

01 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: таблото за резултатите показва, че има напредък

В съответствие с ангажимента си за прилагане на стратегия за открит достъп до данни, Европейската комисия предоставя публичен достъп в интернет до своите набори от данни и статистически данни от таблото за резултатите.

30 05 2011Председателите на Комисията, Парламента и Европейския съвет събират религиозни водачи за дискусия, посветена на демократичните права и свободи

Духовните лидери изразиха готовността си да работят рамо до рамо с европейските институции за насърчаване на демокрацията, човешките права и основните свободи, които са неотменен елемент в изграждането на плуралистични и демократични общества.

27 05 2011 В Смолян се проведе младежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Екипа на Европа директно Смолян хареса идеята и реши да я подкрепи като през 2010 година подпомогна провеждането на първия фестивал „Открити улици”.

27 05 2011Включете се в международния конкурс за ученици “EuropaSecura”

Крайния срок за регистриране е 2 юни 2011!!!

26 05 2011Резултати от финалния етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

1 място и носител на купата - ПГTТ „Христо Ботев”

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct