Новини

07 10 2012Награда за европейски проект 2012

Краен срок: 15 октомври 2012 г. За наградите могат да кандидатстват всички, които се интересуват от писане на проекти, отговарящи на условията за европейско финансиране.

06 10 2012Дни на отворените врати — 2012 г.: Осигуряването на средства за регионалната политика на ЕС е залог за растеж в Европа

Най-голямото ежегодно събитие в света на регионалната и селищната политика отбелязва своята десета годишнина в извънредно важен момент. Преговорите за бюджета на ЕС навлизат в заключителния си и решаващ етап, като се обсъждат мащабни реформи в начина на работа на структурните фондове.

06 10 2012Жертвите на първо място : прието е ново европейско законодателство за утвърждаване на правата на жертвите на престъпления

В новата директива на ЕС се установяват минимални стандарти за правата на жертвите, независимо от това къде се намират те.

06 10 2012Околна среда: Комисията предлага мерки срещу „биопиратството“ и в полза на изследванията върху природни продукти

Липсата на ясни правила принуди някои държави да се изправят в защита на своите суверенни права, които смятат за накърнени от чуждестранни изследователи, които те обвиняват в т.нар. „биопиратство“.

06 10 2012Програма в областта на цифровите технологии: големи банки, далекосъобщителни дружества и правителства обединяват силите си в общоевропейско учение за справяне с кибератаки

С учението се проверява как те ще отговорят и ще си сътрудничат в случай на продължителни атаки срещу публични уебсайтове и компютърни системи на големи европейски банки.

06 10 2012Изпитвания на аварийни натоварвания: високите стандарти за безопасност са потвърдени, но е необходимо по-нататъшно подобряване

Стандартите за безопасност на атомните електроцентрали в Европа по принцип са високи, но се препоръчват по-нататъшни подобрения на показателите на безопасността за почти всички европейски атомни централи.

04 10 2012Европейската комисия с водещ пример на конференция, представяща информационните технологии на ХХІ век

Социалните медии, мобилните ИКТ и други новости от ХХІ век предоставят на администрациите в ЕС възможности и инструменти, за които държавните служители от предишните поколения дори не са мечтали.

04 10 2012Акт за единния пазар II — дванадесет приоритетни мерки за възобновяване на икономическия растеж

За европейските потребители единният пазар означава по-голям избор при по-ниски цени; за гражданите — право да пътуват свободно, да се установяват и работят там, където желаят; за младите хора — възможност да учат в чужбина, от която през последните 25 години се възползваха над 2,5 милиона студенти.

04 10 2012Наноматериали: по отношение тази революционна технология се прилага индивидуален подход за безопасност във всеки отделен случай

Нанотехнологията отбелязва значителен напредък и има потенциал да разкрие революционни технологични възможности и да възобнови икономическия растеж.

04 10 2012BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”

Краен срок за подаване/регистриране на проектните предложения е 26 ноември 2012 г.,16.30 ч.

04 10 2012BG051PO001-4.3.05 „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”

Основната цел на операцията е да се актуализира професионалното образование и обучение чрез изграждане на образователни паркове между институциите за професионално образование и работодателите.

02 10 2012 „Свързване на Европа“ — водещи представители на икономическия сектор и политици изразяват силна подкрепа за плана на Комисията за инвестиции в размер на 50 млрд. евро в стратегически инфраструктури в областта на транспорта, енергетиката и интернет

На конференция на високо равнище, провела се в Брюксел, водещи представители на икономическия сектор и политици изразиха силна подкрепа за създаването на Механизъм за свързване на Европа в съответствие с предложението на Европейската комисия относно новия финансов период на Европейския съюз 2014—2020 г.

02 10 2012Повишаване на безопасността на храните: ЕС приема списък на одобрените ароматични вещества

Ароматичните вещества в храните ще станат още по-безопасни и ще се регулират от по-прозрачни правила благодарение на два законодателни документа, приети днес от Европейската комисия. Единствено ароматичните вещества, които фигурират в списъците с одобрени вещества, ще могат да се използват в хранителната промишленост.

02 10 2012Започва прием на проекти за възстановяване на горския потенциал, залесяване и превантивни дейности

Мярка 223 финансира създаването и поддържането на горски култури върху неземеделски земи в общини с лесистост под 60% или в райони с риск от ерозия.

29 09 2012Българският моряк Петър Петров ще получи Наградата за европейски гражданин

На 1 октомври българският моряк Петър Петров, който помогна за спасяването на над 500 души при потъването на круизния кораб "Коста Конкордия", ще получи в София Наградата за европейски гражданин на Европейския парламент. Българският

29 09 2012Посещение на комисар Кристалина Георгиева в България

Кристалина Георгиева, член на Европейската комисия, отговарящ за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, ще посети България на 1 октомври 2012 г.

29 09 2012Европейският парламент търси служители в областта на наблюдението и превенцията

Работните места са в Брюксел, Страсбург и Люксембург в зависимост от нуждите на службите на институцията.

29 09 2012Заетост: Прегледът за тримесечието показва трайни различия на пазара на труда и в социалната област между държавите членки

ЕС е в разгара или на ръба на рецесия, а общото настроение за състоянието на икономиката е достигнало най-ниската си точка за последните три години. При тази конюнктура шансовете да се намери работа остават по-лоши в сравнение с периода преди кризата.

29 09 2012Убежище и миграция: ЕС трябва да работи повече за защитата на непридружаваните деца

Всяка година хиляди непридружени непълнолетни пътуват към Европа в търсене на нов живот. Много от тях бягат от войни, конфликти или други трудни условия на живот, а някои дори са загубили членове на семейството си по пътя.

29 09 2012Многоезичието в Европа: Комисар Василиу връчва наградите „Европейски езиков знак“

Пет проекта с изключително добри резултати, които насърчават преподаването и изучаването на езици, бяха отличени днес с връчените за първи път общи награди „Европейски езиков знак“. Отличените инициативи са осъществени в Белгия, Италия, Литва, Норвегия и Румъния.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct