Новини

17 04 2010Годишният доклад на RAPEX за 2009 г. показва ефикасността на сътрудничеството в ЕС по отношение на опасните продукти

Продуктите, които през 2009 г. най-често са били обект на уведомление, са играчките, облеклата и моторните превозни средства.

17 04 2010Стаж във френско студентско радио

За програмата с начало 23 август 2010 г. трябва да се кандидатства до 15 юни тази година.

17 04 2010Работа в Европейската инвестиционна банка

Крайните срокове за кандидатстване са между 18 април и 8 май 2010

17 04 2010Културното многообразие е тема на журналистически конкурс

Крайният срок за участие е 10 юли 2010. Материалите трябва да са публикувани или излъчени между 1 юли 2009 и 10 юли 2010.

17 04 2010Eвропа Директно Смолян участва в семинар за Климатичните промени и представи своята дейност

Над 30 представители на регионални инспекции по околна среда и води, басейнови дирекции и национални паркове се запознаха с дейността на мрежата Европа директно и заявиха желание за бъдещи съвместни дейности и проекти.

17 04 2010Стартира кандидатстването за участние в Лидерска академия

Краен срок за изпращане на документите:15 юни 2010.

13 04 2010Комисията публикува покана за предложения за проекти, с общ бюджет от 35 млн. евро, превръщащи екологични предизвикателства в бизнес възможности

Периодът за кандидатстване започва от днес и продължава до 9 септември 2010 г. Вероятно ще бъдат избрани за финансиране около 50 проекта.

12 04 2010Младежки конкурс за есе на тема демокрация и предприемачество

Краен срок: 18 юни 2010. Целта на конкурса е да поощри споделянето на идеи за това как могат да бъдат създадени възможности за младите хора да укрепват демокрацията и частния сектор в своите държави.

12 04 2010Какво е комитология и има ли тя някаква роля след сключването на Лисабонския договор?

Лисабонският договор ще замени тази система с "делегираните актове", които са под парламентарен контрол.

12 04 2010Комисията приема стратегическите приоритети за 2010 г.

Работната програма на Комисията подготвя условията за основните ангажименти във връзка с политиката, които Комисията ще поеме през идните години.

12 04 2010Евробарометър: Европейците не са добре информирани относно загубата на биоразнообразие

„Биоразнообразието представлява природният двигател за бъдещето ни и трябва да се научим да се отнасяме грижовно към него."

12 04 2010Конкурс за журналисти, чиито материали са посветени – Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване

Победителите в европейския конкурс ще бъдат обявени на церемония, която ще се състои в Брюксел на 17 декември 2010 г.

12 04 2010Покана за обществена дискусия: бъдещето на селското стопанство в Европа

Стратегията „Европа 2020“ разкрива нова перспектива. В този контекст ОСП може да допринесе още повече за постигането на интелигентен, устойчив и интегриран растеж, като отговори на новите икономически, социални, екологични, климатични и технологични предизвикателства на нашето общество.

09 04 2010Европейската гражданска инициатива: гражданите получават нови възможности да въздействат върху политиките на ЕС

Чрез Европейската гражданска инициатива, описана подробно в огласено днес предложение на Европейската комисия, европейските граждани ще могат за първи път непосредствено да предлагат ново законодателство.

07 04 2010Национален конкурс за студенти за есе на тема: “Европейската културна идентичност и българската перспектива”

Краен срок: 30 април 2010 г. Конкурсът се обявява по повод Деня на Европа - 9 май, и обявената от ЮНЕСКО Международна година за сближаване на културите.

06 04 2010Европейски информационен център “Европа Директно” Смолян обявява процедура за набиране на проектни предложения по приоритетна ос 1 „Европейска година за борба с бедността и социалната изолация”, процедура „Заедно сме по-богати”

Краен срок за представяне на проектните предложения: 03.05.2010 г., 17.00 часа

06 04 2010Удължен е крайният срок за подаване на проектни предложения по две схеми на ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

03 04 2010Честито Възкресение Христово!

03 04 2010Семинар за ранно професионално ориентиране по проект „Младите и бизнесът”

Семинарът ще се проведе на 29.04.2010г. в гр. Смолян, х-л Кипарис алфа.

03 04 2010Доброволчески и добродейски програми за 2010 г. на НЧ Бъдеще сега

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct