Новини

16 06 2012Права на пътниците: какво трябва да знаят пътниците с ограничена подвижност, когато им предстои полет?

Законодателството на ЕС за правата на пътниците е в сила от повече от четири години. Все още обаче съществуват практически проблеми и неясноти както за въздушните превозвачи и летищата, така и за пътниците с увреждания и с ограничена подвижност.

12 06 2012Обществено здравеопазване — Световен ден на кръводарителя — Всички кръводарители са герои!

Днес животът на над 500 милиона граждани на ЕС зависи от кръвта, дарявана от по-малко от 15 милиона кръводарители.

09 06 2012По-голям растеж чрез по-добро управление на единния пазар и насърчаване на услугите

За да се постигне обаче това и да се създадат повече работни места, е важно действащите правила да се спазват.

09 06 2012Намалява броят на преждевременно напускащите училище, успешно завършилите са все повече, но са необходими още усилия

Комисията създаде работна група от експерти от ЕС, която да подпомага разработването на политики за борба с преждевременното напускане на училище.

09 06 2012Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване се превръщат в закон

След като бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, което се очаква да стане до няколко седмици, държавите членки ще разполагат с 3 години, за да приведат своето национално законодателство в съответствие с новите правила на ЕС относно наследяването, така че те да станат приложими.

09 06 2012Правото на информация при арест на територията на целия ЕС се превърна в закон

От настоящия момент държавите — членки на ЕС, разполагат с две години, за да въведат новите правила в своите национални правни системи.

09 06 2012Нов портал за прозрачност предлага единен информационен пункт за процеса на вземане на решения в Комисията

Порталът е като прозорец, чрез който се намира информация за широк спектър от инструменти, разработени през последните години, за да се улесни общественият контрол и за да се подобри способността на гражданите да упражняват правата си.

09 06 2012Възобновяеми енергийни източници: Комисията потвърждава пазарното интегриране и необходимостта от растеж след 2020 г.

Комисията подчертава необходимостта от завършване изграждането на вътрешния енергиен пазар, както и от пазарни стимули за инвестициите в производство на електроенергия, за да се създаде възможност за плавно интегриране на възобновяемите енергийни източници на пазара.

09 06 2012Нови мерки за управлението на кризи, които предотвратяват спасяването в бъдеще на банки с публични средства

Финансовата криза ясно показа, че публичните власти не разполагат с необходимите инструменти за реакция спрямо проблемни банки, работещи на глобалните пазари.

09 06 2012Как да постигнем повече с по-малко? Комисията събира експертни мнения за растеж с ефективно използване на ресурсите

Основните ръководни принципи на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите (EREP) включват разглеждането на взаимовръзките между отделните въпроси, търсенето на добавена стойност и въздействие, както и постигането на осезаеми резултати, които да се използват за разработването на политически решения.

09 06 2012Здравеопазване: приложение за смартфони гарантира спокойното Ви пътуване това лято

Картата предоставя достъп до обществени здравни услуги в случай на заболяване или злополука по време на пътуване и временен престой в 31 европейски държави.

09 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: нов регламент ще позволи трансгранични електронни подписи за по-голяма добавена стойност от електронната идентификация на цифровия единен пазар

Предвижда се и създаването на вътрешен пазар за електронни подписи и свързаните с тях трансгранични електронни доверителни услуги, което гарантира, че тези услуги ще бъдат трансгранични на практика и ще имат същия правен статут като традиционните услуги, за които се използва хартиен носител.

04 06 2012Наградата на ЕС за културно наследство/наградите на „Europa Nostra“: обявяване на носителите на голямата награда

На церемонията ще присъстват още 1200 човека, включително президентът на Португалия Анибал Каваку Силва, испанският престолонаследник принц Фелипе и съпругата му принцеса Летисия.

04 06 2012„Полезни съвети за потребителя“ дават УЕФА и Европейската комисия на футболните запалянковци, които ще присъстват на ЕВРО 2012

Телефонната линия на потребителя ще бъде отворена за обаждания от 1 юни до 31 юли 2012 г., за да отговори на всички свързани с потребителите въпроси на футболните привърженици по време на престоя им в Полша.

02 06 2012Ученици и възрастни показаха какъв трябва да е диалогът между поколенията

Именно градивното общуване между поколенията е и основната цел на проекта Generations@school („Поколенията в училище”) в рамките на Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията – 2012 в България с подкрепата на Европейската комисия.

31 05 2012Околна среда: нов подход към оценката на смесите от токсични химикали

Правото на ЕС налага строги граници за количествата на определени химикали в храните, водата, въздуха и промишлените стоки, но потенциалните токсични въздействия на тези химикали в комбинация рядко се изследват.

31 05 2012Предметът „Гражданско образование“ се въвежда във всички европейски страни, но липсва специализирано обучение за преподавателите

Според доклада е налице общ консенсус, че гражданското образование би следвало да развива критично мислене, аналитични умения и нагласи, за да стимулира активното участие в училищния и обществения живот.

31 05 2012Предложение във връзка с ЕВРОДАК: завършване на общата европейска система за убежище

Комисията предложи да се подобри цялостната ефективност на ЕВРОДАК — системата, която улеснява бързото и правилно определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище.

30 05 2012Комисията определя следващите стъпки за стабилност, растеж и работни места

Европейската комисия прие пакет от препоръки за бюджетни мерки и икономически реформи за засилване на финансовата стабилност, стимулиране на растежа и създаване на работни места в целия ЕС.

30 05 2012Световен ден без тютюнопушене за 2012 г.: според проучване в ЕС повечето граждани на ЕС подкрепят по-строги мерки за контрол на тютюнопушенето

едно 60 % от гражданите подкрепят мерките за намаляване на визуалното присъствие и привлекателността на тютюневите изделия, като например такива изделия да не бъдат излагани на показ в магазините или да се ограничи използването на привлекателни аромати и цветове.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct