Новини

08 07 2012Младежката безработица: проучвания показват, че професионалното обучение и стажовете са полезни, но са необходими подобрения

Един от приоритетите за действие е на младежите да се осигури плавен преход от училище към работа.

08 07 2012Eвропейски двор на надеждата и приятелството

Дейностите по проекта включват оформяне на вътрешно дворно пространство като кът за отдих и занимания на учениците.

07 07 2012Влак на мечтите

Презентациите, които бяха показани опиваха „Мечтаното пътуване на баба и дядо, мама и татко и аз”, като всяка представяше една от страните на ЕС, нейните традиции и особености, културни и исторически забележителности и други факти за нея, провокирали интереса на групата.

07 07 2012Новото ни европейско семейство

На 08.05.2012 в актовата зала на ПГТТ „Христо Ботев” Смолян се проведе заключителното събитие по проекта на гимназията „Новото ни европейско семейство” - изложба на готовите творби.

07 07 2012Младежта в действие чрез самоуправление

На 09.05.2012 в ПГСГС „Н.Й. Вапцаров” Чепеларе се проведе ден на ученическо самоуправление по проект „Младежта в действие чрез самоуправление”. Проектът се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.

02 07 2012Eвропа директно Смолян проведе специални семинари за учители в предучилищен курс за представяне на нови интерактивни методи за гражданско образование на децата, с акцент преподаването на европейски ценности

Широко бяха представени обсъдени он-лайн платформите на Европейската комисия – Кът на учителя и Кът на детето.

01 07 2012Младежи и възрастни – обединени в Европа чрез традиции и култура

Проекта се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.

01 07 2012Фестивал на езиците

Честването на Деня на Европа 9 май и петата годишнина от влизането на България в ЕС учениците от Гимназията за преподаване на чужди езици „Иван Вазов” в Смолян отбелязаха с провеждането на традиционния фестивал на чуждите езици

01 07 2012”Пътешествие из Европа”

На заключително занятие на проекта „Да обиколим заедно Европа” присъстваха учениците от седми и четвърти клас (37 на брой), председателят на училищното настоятелство, ръководството на училището, родители, жители на селото, учители и екипа на Европа директно – Смолян.

01 07 2012Семинар за журналисти 18-19 май 2012

изпълнение на годишната си работна програма на 18 и 19 май 2012 в гр. Златоград Европа директно Смолян организира семинар за журналистите от региона.

01 07 2012Възможности за коопериране в Европейския съюз

В годината на кооперативите ученици от местното училище проучиха три семейни фирми на територията на Търън и внуци на собствениците на фирмите, създадоха презентации за отраслите, в които работят семействата им, за развитието на бизнеса и разширяването му с нови дейности, за проблемите на вътрешния пазар и износа на продукция в рамките на ЕС.

01 07 2012Приказка без край

По повод 9 май ученици и учители от ОУ Стою Шишков, с. Търън обединиха усилия и създадоха прекрасна „Приказка за Европа” с образователно съдържание за деца от детските градини и долен курс на тема „Възникване и развитие на Европейския съюз”.

01 07 2012„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

Кулминация на дейностите бе тържеството „Пет години -9 май празник на нашето бъдеще”, което се проведе на 8. 05. 2012г. от 12:30 ч. в актовата зала. Гости бяха родителския актив на VIIа клас.

29 06 2012Програма в областта на цифровите технологии: край от 1 юли на надутите цени за мобилен достъп до интернет; цените за телефонни разговори и SMS също спадат

Влизането в сила на нов регламент на ЕС означава, че за пръв път ще се въведе таван за максималната такса за „роуминг на данни“, т.е. за изтеглянето на данни от интернет чрез мобилна връзка. Правилата за роуминг на данни ще доведат до спестяването на повече от 1000 евро годишно от типичен бизнесмен, пътуващ в ЕС.

29 06 2012Логото на ЕС за биологични продукти навлиза в широка употреба от 1 юли 2012 г.

Логото на ЕС за биологичните продукти, познато като „европейски лист“, беше въведено на 1 юли 2010 г., но за да се улеснят операторите в адаптацията им към новите правила и за да се избегне безсмисленото изхвърляне на съществуващите опаковки, бе разрешен двегодишен преходен период, преди то да стане задължително за всички продукти.

29 06 2012Комисията набелязва конкретни мерки за борба с данъчните измами и укриването на данъци

инимални наказания за данъчни престъпления, трансграничен данъчен идентификационен номер, харта на данъкоплатците на ЕС и строги общи мерки срещу явлението „данъчен рай” Това са само няколко от конкретните идеи, предложени днес от Комисията, с които да се подобри борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС.

29 06 2012Специален доклад на ЕСП Система за контрол на производството на биологични продукти

Системата за контрол на биологичните продукти, заложена в регламентите на ЕС, цели да гарантира, че при производствените процеси се спазват биологичните принципи.

29 06 2012Разгръщане на огромния потенциал на главните базови технологии за създаване на работни места

Целта на стратегията е ЕС да бъде в крак с основните си конкуренти в световен мащаб, да възстанови растежа в Европа и да създаде работни места в промишлеността, като едновременно с това се изправи срещу актуалните неотложни предизвикателства пред обществото.

23 06 2012Регистърът за прозрачност отбелязва първата година от съществуването си с над 5 150 регистрации, участие на Съвета и обществена консултация

Годишнината съвпада с решението на Съвета на министрите също да участва, като изпрати наблюдател към съвместния секретариат, занимаващ се с ежедневното управление на регистъра.

23 06 2012Евробарометър: 98 % от запитаните смятат, че ученето на езици е от полза за техните деца, но тестовете разкриват разлика в уменията

Според ново проучване на Евробарометър за отношението на гражданите на ЕС към многоезичието и ученето на чужди езици почти девет от десет граждани на ЕС смятат, че способността да се говорят чужди езици е много полезна, а 98% заявяват, че владеенето на езици ще е полезно за бъдещето на техните деца.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct