Новини

18 03 2012Програма „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.)

Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата "Европа за гражданите", които се подкрепят чрез отпускането на два вида безвъзмездни средства: безвъзмездни средства по проекти и оперативни безвъзмездни средства:

18 03 2012Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2012 г.

Конкурсът се състои от два етапа. Първоначално кандидатите се състезават на национално равнище. След това до 16 юли 2012 г. всяка страна може да избере две инициативи, които да бъдат номинирани за участие в европейския конкурс.

18 03 2012Покани по програма "Хора" на Седма рамкова програма

Краен срок: 16 август 2012 г. Програмата "Хора" предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания.

18 03 2012LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.

Краен срок: 26 септември 2012 г.Предложенията трябва да се създават и подават само чрез онлайн инструмента за кандидатстване „eProposal“.

15 03 2012Покана за пролетен бал за възрастни хора

Балът ще се проведе на 22 март /четвъртък/ от 15 часа в ресторант "Кипарис алфа" на новия център в Смолян с участието и на младежкия център "Чисти сърца" като потвърждение на активната и полезна връзка между поколенията.

14 03 2012Покана по програма "Еразъм за млади предприемачи"

Краен срок: 31 май 2012 г. Целта на настоящата покана е да помогне на новите предприемачи от участващите страни да обогатят своя опит, познания и контакти, като прекарат известно време в пред­приятията на опитни предприемачи в други участващи страни.

06 03 2012Околна среда: Болоня спечели наградата на Европейската седмица на мобилността за 2011 година

Европейската седмица на мобилността за 2012 г. ще се проведе от 16 до 22 септември под мотото „В правилната посока“.

06 03 2012Европейската комисия обмисля начини за премахване на „стъклен таван“ за жените в управителните органи на дружествата

С обществената консултация, стартирана днес, Комисията има за цел да набележи подходящи мерки за справяне с продължаващата липса на жени в управлението на големите котирани на борсата дружества в Европа.

06 03 2012ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ- ЗАКЛЮЧЕНИЯ Брюксел, 1-2 МАРТ 2012 г.

Държавите членки трябва да постигнат по-бърз напредък по посока на целите на стратегията „Европа 2020“ и да положат повече усилия за осъществяване на реформите, посочени в препоръките към отделните държави от 2011 г.

06 03 2012Ден на равното заплащане: жените в Европа все още печелят средно 16,4 % по-малко от мъжете

Европейската комисия го отбеляза за пръв път на 5 март 2011 г., това е вторият Ден на равното заплащане, организиран на европейско равнище.

06 03 2012Програмата на срещи по футбол не може да бъде защитена с авторско право, когато изготвянето й трябва да бъде съобразено с правила или изисквания, които не оставят място за творческа свобода

06 03 2012Предложенията на Европейската комисия за облекчаване на юридическите формалности при трансгранично наследяване преодоляват важен етап в Европейския парламент

Около 12,3 милиона европейци живеят в друга страна от ЕС и всяка година има около 450 000 наследявания с международен елемент, оценявани на над 120 млрд. евро.

06 03 2012Комисията предлага пациентите да получават по-бързо достъп до лекарствата

Европейската комисия предложи да рационализира и съкрати процедурите за вземане на решения на национално равнище относно ценообразуването и възстановяването на разходите за лекарства.

04 03 2012Околна среда: Какво мислите за неканените гости?

Много са случаите на животни и растения, пренесени в среда, която не е естественото им местообитание и които се размножават впоследствие толкова бързо, че се превръщат в заплаха за биологичното разнообразие.

04 03 2012Партньорства за иновации: новите предложения в областта на суровините, селското стопанство и остаряването в добро здраве дават тласък на европейската конкурентоспособност

ЕПИ предлагат нов подход към цялостната верига изследвания-разработки-иновации, като обединяват заинтересовани страни от обществения и частния сектор, надскачайки националните и секторни граници, за да ускорят внедряването на иновациите.

01 03 2012В Брюксел стартира кампанията „Професионалният футбол срещу глада“ за 2012 г.

„Необходими са спешни действия в региона Сахел, където глад заплашва милиони хора.“

01 03 2012Честита Баба Марта!

28 02 2012Европейските филми „Артистът“ и „Желязната лейди“ получиха седем награди „Оскар“

Тази година девет от номинираните филми бяха получили подкрепа за киноизкуство по програмата на Европейския съюз МЕДИА.

28 02 2012Вътрешен енергиен пазар: националното законодателство на 8 държави-членки все още не съответства на правилата на ЕС

Към днешна дата България, Кипър, Испания, Люксембург, Нидерландия, Румъния и Словакия не са информирали Комисията относно никакви мерки за транспониране на двете директиви, а Естония не е внесла информация по отношение на Директивата за природния газ.

23 02 2012Конкурс за участие в Младежки Екип Европа (Team Europe Junior)

Търсят се студенти, които да участват като доброволци в кампанията "Отново на училище" през 2012 година – да се срещнат с ученици и учители в училището, което са завършили, в града, където са израснали.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct