Новини

11 03 2010Граждански форум: «Европейска стратегия за Дунавския регион»

Форумът ще се проведе на 15 март в гр.Русе. Гражданският форум в гр. Русе цели да осигури платформа, за да бъде чут един от най-важните гласове — този на гражданите.

11 03 2010Намаляване на бюрократичната тежест за микрокомпаниите

11 03 2010Стипендии по програмата "Еразмус Мундус" за магистратура по устойчиво управление на природните ресурси

Основната цел на програмата е да подготви студентите да се справят с предизвикателствата, пред които е изправена Европа при устойчивото управление на природните ресурси.

11 03 2010Конкурс за млади журналисти на тема пътуване в Европа

Краен срок: 20 април 2010 г. Можете да участвате с текст, фотография, видео- или аудио файл.

11 03 2010Конкурс за мобилност на Национален фонд "Култура"

Първата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец април до края на месец юли 2010 г. включително.

11 03 2010Победители за третото ежегодно издание на наградата „Карл Велики“ за младежи

Церемонията по награждаването ще се състои на 11 май 2010 г. в гр. Ахен, Германия

11 03 2010Награди на Национален център ”Европейски младежки програми инициативи” за конкурса за късометражен филм на тема ”Насилието сред младите”

На 15.03. 2010 г. от 14 ч. в кинозалата на НАТФИЗ ще се проведат прожекциите на селектираните филми, а от 18.30 ч. ще бъдат връчени наградите на спечелилите kонкурса за късометражен филм на тема "Насилието сред младите"

11 03 2010Конкурс за набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОМН”

Целта на програмата е да се даде възможност на амбициозни млади хора да се запознаят отблизо с дейността на администрацията на министерството на образованието, младежта и науката и да придобият практически опит и умения.

11 03 2010По-добра, по-бърза, по-надеждна: стартира новата процедура за подбор на служители на ЕС

Основен принцип е преминаването от оценка на знанията към оценка на компетентността на кандидатите за работа.

11 03 2010Конкурс „Млад икономист-2010г.” на тема „Ролята на банките в икономическата система”

В този конкурс могат да участват всички ученици от средните икономически (и други) училища в България, самостоятелно или в колектив.

11 03 2010Конкурс „Млад икономист-2010г.” на тема „Кредитната политика на банките в България по време на сегашната икономическа криза”

В този конкурс могат да участват всички лица до 35 годишна възраст (самостоятелно или в колектив), завършили средно образование, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката; образованието; практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти от висшите учебни заведения в България;

10 03 2010Първи национален конкурс за поезия „Усин Керим” - Чепеларе 2010

Крайният срок за изпращане на стихосбирките е 1 май 2010

10 03 2010Европейската комисия предприема действия, за да гарантира правото на справедлив съдебен процес в ЕС

Гражданите могат да бъдат обвинение в престъпление, без да разбират и говорят езика, използван от съдебните органи.

10 03 2010Европейската комисия формулира стратегия за вдъхване на нов живот на глобалните действия по климата след Копенхагенската конференция

Комисията предлага ЕС да започне да прилага Копенхагенската спогодба.

09 03 2010Конкурс на тема „Моето училище в Интернет – ПРОЗОРЕЦ към Европа”

Първите 100 училища ще бъдат обединени в специален англоезичен каталог, който ще бъде разпространен във всички европейски страни и ще е своеобразна реклама на БЪЛГАРСКОТО образование.

08 03 2010ЕК стартира нов инструмент за микрокредитиране

Инициативата е част от европейския отговор на кризата и е насочена към хора, които не могат да получат нормални кредити заради кризата и липсата на банкови кредити.

08 03 2010Включете се в обученията през месец март, организирани от Future friendly

Информация за обученията тук

08 03 2010Европейската комисия се стреми да намали значително разликата в заплащането на мъжете и жените

Разликата в заплащането на мъжете и жените, изчислена като средна разлика в брутното почасово възнаграждение на жените и мъжете в икономиката като цяло, в момента е 18% за ЕС, като съществуват значителни различия между отделните държави и сектори.

08 03 2010Международен ден на жените — 8 март 2010 г.

„Международният ден на жените е прекрасна възможност всеки от нас да се замисли за отговорността, която носим, за премахване на неравноправието между половете..."

08 03 2010Kонкурс за есе "Пролет в Европа" 2010

Краен срок:14:30 часа на 5 май 2010 година Есетата трябва да носят в себе си послание, свързано с Европейската година за борба с бедността и социалното изключване

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct