Новини

18 07 2010Европейският портал за електронно правосъдие предлага бързи отговори на юридическите въпроси на гражданите

Юристите, нотариусите и съдиите могат да правят справки с правни бази данни, да се свързват с колеги чрез съдебните мрежи и да намират информация за съдебни обучения.

15 07 2010Европейската комисия предлага общи условия за влизане и пребиваване на сезонни работници от трети държави

Предложението е насочено към създаване на обща процедура за влизане и пребиваване в ЕС и определя правата на сезонните работници от трети държави.

15 07 2010ГМО: На държавите-членки ще се предостави пълната отговорност за отглеждането на ГМО на територията им

В новата препоръка относно съвместното съществуване на генетично модифицирани с други култури се позволява по-голяма гъвкавост на държавите-членки, като при приемането на мерки относно съвместното съществуване се вземат предвид местните, регионалните и националните им условия.

15 07 2010Въпроси и отговори за новия подход на ЕС при отглеждането на ГМО

С новата препоръка относно съвместното съществуване на култури се признава, че държавите-членки могат да приемат мерки за избягване на случайното наличие на ГМО в други продукти в стойности под прага от 0,9 %, който важи при правилата за етикетиране.

15 07 2010ЕС започва обществена консултация относно подобряване на правата на жертви на престъпления и насилие

Всяка година в ЕС се подава сигнал за около 30 милиона сериозни престъпления. ЕС подкрепя сътрудничеството за това извършителите да бъдат изправени пред съда, но каква е съдбата на милионите жертви на престъпления?

12 07 2010Срочните договори с мобилните оператори нарушават правата на потребителите

Омбудсманът на Република България получава все повече жалби, че мобилните оператори нарушават правата на потребителите.

12 07 2010Правителствата на ЕС одобриха използването за първи път от страна на Европейския съюз на засилено сътрудничество в помощ на „международни“ двойки

14-те държави-членки трябва да одобрят с единодушие правилата и да се консултират с Европейския парламент преди влизането в сила на регламента

12 07 2010Пресконференция по повод откриване на фотографска изложба „Биоразнообразието. Всички ние сме част от него“

На церемонията по откриване на изложбата на 15 юли 2010 г. от 19:00 ч. в галерия “Академия” на Националната художествена академия (ул. „Шипка” №1) ще бъдат обявени и носителите на първите три награди от конкурса.

12 07 2010Комисията предлага пакет за укрепване на защитата на потребителите и на доверието им във финансовите услуги

За инвеститорите, които използват инвестиционни услуги, Комисията предлага по-бързо компенсиране, в случай че инвестиционно дружество не им върне активите поради измама, лоша административна практика или оперативни грешки, като равнището на компенсация се повишава от 20 000 EUR на 50 000 EUR.

11 07 2010ЕС дава старт на обществен дебат за бъдещето на пенсиите

Европейската комисия даде старта на общоевропейски обществен дебат за това как да се осигурят адекватни, устойчиви и сигурни пенсии и как ЕС най-добре може да подпомогне полаганите на национално равнище усилия

11 07 2010Създава се нов инвестиционен пакет на ЕС с цел да се даде тласък на търговията и да се гарантират правата на инвеститорите

По силата на Лисабонския договор инвестиционната политика ще бъде разработвана и управлявана на европейско равнище, с което ще се укрепят способностите за водене на преговори на ЕС за създаване на по-добра инвестиционна закрила за всички европейски предприятия.

11 07 2010Предстои конкурс за преводачи в европейските институции

На 13 юли ЕПСО ще започне процедура за подбор на преводачи писмени преводи с датски, немски, английски, френски и словенски език. Седмица по-късно службата ще обяви конкурси за преводачи за устни с български, английски, нидерландски, румънски и словенски език.

11 07 2010Летен конкурс на Европейската харта за пътна безопасност

Крайният срок за участие е 3 октомври 2010 година. Спечелете пътуване за почивните дни до европейска столица

03 07 2010Конкурс „Музика срещу бедността“

Всеки участник трябва да създаде оригинална песен, в която се засягат общите проблеми на развитието и най-вече осемте Цели на хилядолетието за развитие.

03 07 2010Нови правила на ЕС за етикетиране, включващи ново лого на ЕС за биологични продукти, влизат в сила на 1 юли

Знакът, наречен „Европейско листо“ ще бъде задължителен за опакованите биологични хранителни продукти, които са произведени в държава-членка на ЕС и са в съответствие с необходимите стандарти

03 07 2010Конкурс за постижения в опазването на европейското културно наследство

Краен срок: 1 октомври 2010 г.Целта на конкурса е да поощрява високи стандарти на консервационните практики, да стимулира обмена на знание и опит в Европа и да окуражава по-нататъшни усилия в тази област.

30 06 2010ЕК ще предложи удържане на средства от кохезионните фондове при свръхдефицит

Еврокомисията вероятно ще предложи въвеждането на "процедура за свръх дълг", подобна на настоящата "процедура за свръхдефицит". Тя ще включва предложения от страна на Брюксел как държавите да намалят нивата на дълг.

30 06 2010Далекосъобщения : от 1 юли влизат в сила нови мерки срещу шокиращите сметки за роуминг на данни ; по - ниски горни граници на цените на роуминг повиквания

От 1 юли 2010 г . потребителите могат да бъдат спокойни , че повече няма да получават огромни сметки , когато се свързват в интернет чрез мобилен телефон или преносим компютър докато са в друга държава от ЕС.

30 06 2010Комисията стартира кампания, за да информира пътниците за техните права

Пътниците ще могат да се възползват от улеснен достъп до информация относно своите права при пътувания с влак или самолет благодарение на информационна кампания на 23 езика в цяла Европа , започната от Европейската комисия.

28 06 2010Европейската комисия изисква от 20 държави - членки незабавно да въведат и приложат правилата за единния пазар

Държавите - членки , до които са адресирани исканията , направени под формата на " аргументирани становища " съгласно прилаганата процедура относно нарушенията в ЕС , разполагат с два месеца за отговор.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct