Новини

20 01 2017Mеждинна оценка на програма "Европа за гражданите" за периода 2014 - 2020 г.

ЕК търси мнения за междинна оценка на програма "Европа за гражданите" за периода 2014 - 2020 г. Краен срок за изпращане на становища, предложения и коментари: 10.04.2017 г.

16 01 2017Как се избира председателят на ЕП - най-важните неща за процедурата

На 17 януари депутатите ще гласуват, за да определят кой да замени Мартин Шулц на председателския пост, а по-късно ще изберат заместник-председатели и квестори на Парламента

10 01 2017Ако ви предстои пътуване със самолет - бъдете подготвени!

Всичко, което трябва да знаем за чекирането и бордната карта при пътуване със самолет.

10 01 2017Нови правила за работа в Европейския съюз за българите

Нови правила за работа в страните от Общността, страните по споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария са в сила от 2017, напомнят от Главна инспекция по труда

05 01 2017Защо се нуждаем от План за инвестиции за Европа?

Планът за инвестиции за Европа се съсредоточава върху отстраняването на препятствията пред инвестициите, осигуряването на видимост и техническа помощ по инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и наличните финансови ресурси.

08 12 2016Инвестиции в младежта на Европа: Комисията стартира Европейския корпус за солидарност

На 7-ми декември Европейската комисия стартира Европейския корпус за солидарност, в който младежи м/у 18 и 30 год. могат да се включат в проект свързан с доброволческа дейност, стаж, чиракуване или работа

30 11 2016Европейски фонд за отбрана

Европейският план за действие в областта на отбраната има за цел да подпомогне по-ефективното изразходване на средствата от държавите от ЕС за съвместни отбранителни способности и засилване на сигурността на европейските граждани

30 11 2016Двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзен

Над 2 600 малки и средни предприятия в България ще се възползват от двойно споразумение между ЕИФ и Райфайзен

30 11 2016Реформата на банковия сектор в ЕС

Комисията представя цялостен пакет от реформи за по-нататъшно укрепване на устойчивостта на банките в ЕС.

29 11 2016"Мисията възможна" - видео клип на "Европа Директно" Смолян

„Европа Директно” Смолян търси добрите примери на завършили в чужбина, но успешно реализирани в родината ни българи, които да мотивират младите да останат в България и да работят за нея.

29 11 2016Back to school 2016

На 21 ноември екипът на „Европа Директно Смолян проведе среща с ученици от ГПЧЕ ”Иван Вазов” гр. Смолян. Тази среща бе част от инициативата Back to school, която центърът осъществява за четвърта поредна година

11 11 2016Български проект е подкрепен от ЕС по инструмента "Свързана Европа"

Споразумение за безвъзмездна помощ за над 151 милиона евро за модернизация на отсечката Костенец – Септември на железопътната линия София – Пловдив се подписа в Брюксел

01 11 2016 Наградата „Сахаров“ за 2016 година

Надя Мурад и Ламия Башар са тазгодишните носителки на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта

31 10 2016Трета годишна работна програма на Комисията "Юнкер"

Европа на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на гражданите - Комисията „Юнкер“ представи трета си годишна работна програма

24 10 2016Набиране кандидати по програма "Старт на кариерата"

Започна набирането на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“. Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в държавни институции.

14 10 2016Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост до момента

ЕК прие съобщение, в което се изтъкват основните постижения на Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) от тяхното начало през 2013 г. насам и се извличат поуки за оптимизиране усилията на държавите и на ЕС за разгръщане на национални схеми „Гаранция за младежта“.

11 10 2016The Euro-Youth MEDIALAB

“The Euro-Youth MEDIALAB” е двегодишен проект, финансиран чрез програма “Еразъм +, Стратегически партньорства”, по който СНЦ "Нови хоризонти" ще си партнира с още 9 страни от ЕС

10 10 2016Младежка дискусия "Мисията възможна"

Как да бъде направен информиран избор за образование и кариерно ориентиране, като се почерпи от опита на реализираните?; Как да превърнем България и родното място в по-добрия възможен избор? - това бяха част от темите дискутирани на младежката среща

10 10 2016Наградата „Сахаров“ за 2016 г

Кандидатите за наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2016 г. бяха представени на 6 октомври

03 10 2016Информационна кампания на "Европа Директно" Смолян

Ежегодно „Европа Директно” Смолян провежда информационни кампании на открито. Тази година екипът постави за фокус на кампанията приоритетите на комисията „Юнкер”, а именно - Заетост, Растеж и Инвестиции.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct