Новини

28 08 2011Национален ученически конкурс по фотография на тема ''Биоразнообразието на страната ни през моя обектив''

Участието в конкурса ще даде възможност на учениците да представят уникалното ни биоразнообразие, запечатано през обектива им. Най-добрите фотографии ще станат обществено достояние, експонирайки ги в изложба.

28 08 2011ЕК действа за решаване на проблемите, свързани с Директивата за свободното движение

Европейската комисия е поела твърдия ангажимент да прилага ефективно правилата на ЕС за свободно движение във всички държави-членки.

25 08 2011Съфинансиран от ЕС проект от репортажи за живота на ромите печели награда за цифрови медии

Ромите в Европа, чийто брой е 10—12 млн., се сблъскват с дискриминация, социална изолация и незачитане на правата си, докато правителствата пропускат възможността за повишени приходи и производителност, защото този потенциален човешки ресурс би могъл да остане неоползотворен.

22 08 2011Томислав Дончев: Половината от европейските пари вече са договорени

Договорените средства вече са 8,5 млрд. лв., което е над 54 на сто от целия ресурс. Това показва, че темпът на договаряне е много добър. Към момента плащанията са 14 процента или 2,2 млрд. лв.

22 08 2011През 2010 г. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията трикратно увеличи финансовата помощ за съкратени работници, която надхвърли 83 млн. евро

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се цели да се съдейства на националните органи в усилията им да помогнат на съкратените работници да намерят нова работа.

21 08 2011Подписани бяха и споразуменията за тематичните фондове „Стипендии“ и „Изследвания” по Българо-швейцарска програма за сътрудничество

С двете споразумения Швейцария предоставя на България средства в размер на 6 милиона швейцарски франка.

21 08 2011ЕС засилва подкрепата си за правосъдието и управлението в Ливан

От тази програма ще се възползват и ливанските общини чрез предоставянето на ново обучение и експертен опит, които ще помогнат на администрацията в общинския сектор да бъде по-ефективна и да може по-добре да управлява обществените средства.

18 08 2011Международен ден на хуманитарните дейности: в чест на хората, посветили се на това да помагат на другите

Като цяло ЕС е най-големият донор на хуманитарна помощ в света, като от началото на тази година той е предоставил над 37 % от общото финансиране за хуманитарна помощ.

11 08 2011Европейската комисия предлага 2013 г. да бъде „Европейска година на гражданите“

Гражданството на Съюза и правата, свързани с него, са едни от основните стълбове на Европейския съюз. За да отбележи 20-годишнината от създаването на гражданство на Съюза по силата на Договора от Маастрихт от 1 ноември 1993 г., Европейската комисия предложи днес да обяви 2013 г. за „Европейска година на гражданите“.

11 08 2011Комисията е съгласна, че Испания може временно да ограничи свободното движение на румънските работници

Европейската комисия одобри искането, отправено от испанските органи на 28 юли 2011 г., за ограничаване на достъпа на румънски работници до пазара на труда в Испания до 31 декември 2012 г. във връзка със сериозните смущения, настъпили на него.

11 08 2011Покана за представяне на предложения по Програма за учене през целия живот

Програмата обхваща периода от 2007 до 2013 г. Специфичните цели на програмата за учене през целия живот са посочени в член 1, параграф 3 от решението за създаване на Програмата за учене през целия живот.

10 08 2011Стипендии „Готови за успех” 2011

„Готови за успех е ежегодна инициатива на Фондация “Помощ за благотворителността в България”, в партньорство с Фондация “Сирак” , която осигурява стипендии на ученици и студенти, израснали без родители.Срокът за кандидатстване е 9 октомври 2011г.

10 08 2011Международен фотоконкурс „Светът на жените в моята страна”

Спечелете едноседмичен престой в Париж и самостоятелна изложба в парижка галерия! Краен срок за изпращане на фотографиите 16.09.2011 г.

10 08 2011Най-големите европейски фирми, инвестиращи в научноизследователска и развойна дейност, възнамеряват да увеличат инвестициите си в иновации с 5 % годишно

По сведения от компаниите, взели участие в проучването, средно 27 % от годишните им продажби представляват иновационни продукти, въведени на пазара през последните три години, което още веднъж показва, че иновациите са ключът към търговския успех и създаването на работни места.

07 08 2011Присъединете се към нощта на учените!

Европейската нощ на учените ще се проведе на 23 септември 2011 г. едновременно в София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Бургас.

07 08 2011Фотоконкурс "Химията в нашия живот"

Всеки участник има правото да участва с до 3 снимки в категория.

07 08 2011Конкурс за стипендии за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в Полша през академичната 2011-2012 г.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 22.08.2011 г. включително.

07 08 2011Младежки тренинг на тема „ Ефективна комуникация”, 19 - 21 август 2011

Краен срок: 12 август 2011 г. Тренингът е безплатен и е част от инициативата на фондацията за подпомагане на личностното развитие на младежите.

06 08 2011Стипендии за докторантура и изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на Франкофонията

Крайният срок за подаване на документите е 28 октомври 2011 г.

06 08 2011Конкурс за стипендии, отпуснати от правителството на Мексиканските съединени щати за учебната 2011-2012 година

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 19 август 2011 г. включително.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct