Новини

05 08 2011Европейската комисия засилва натиска върху Гугъл

Срещу Гугъл са заведени общо девет антитръстови жалби, които в момента се разследват от европейските регулаторни органи, съобщава Еурактив.

05 08 2011ЕС увеличава средствата за охрана на външните граници

Пакетът ще помага на страните от ЕС, както и страните, които не са членки на блока, но участват в Шенгенското споразумение.

04 08 2011Според проучването „Стандартен Евробарометър“ от пролетта на 2011 г. европейските граждани възвръщат доверието си в икономиката

Последното проучване на Евробарометър потвърждава, че Европейският съюз започва постепенно да излиза от кризата. Хората вярват, че ЕС предприема ефективни мерки срещу кризата и ние сме по пътя към възстановяване“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия.

02 08 2011Увеличаване на процента на съфинансиране със средства от фондовете на ЕС с цел насърчаване на възстановяването на европейската икономика

Предлага се шест държави да получат правото да участват с по-малък относителен дял във финансирането на проекти, понастоящем финансирани от тях съвместно с Европейския съюз.

31 07 2011Обяви за работа в административни структури на ЕС

В Официалния вестник на ЕС са няколко свободни позиции в административни структури на ЕС.

31 07 2011Конкурс за набиране на предложения за интеграционни проекти

Крайният срок за подаване на документи е 18 август 2011г.

31 07 2011Закон за еврофондовете ще има през 2012

Идеята е взаимствана от най-успешните държави в усвояването на еврофонодвете - балтийските републики. Той ще направи правилата, изискванията и процесите много по-ясни, категоричен бе министър Дончев.

31 07 2011Увеличение на подпомагането за сектора на зеленчуците вследствие на кризата с Escherichia coli (E.coli)

Държавите-членки приеха предложението на Комисията за увеличаване на средствата от ЕС в рамките на плана за извънредни мерки за подпомагане на зеленчукопроизводителите, пострадали от кризата с E.coli, от 210 млн. EUR на 227 млн. EUR.

28 07 2011Европейската комисия предприема действия, за да улесни достъпа до правосъдие при трансгранични правни спорове

Държавите-членки трябва да гарантират, че постигнатите с посредничество споразумения имат правна сила.

28 07 2011Европейската комисия ще помогне на бизнеса да събере допълнителни трансгранични вземания на стойност 600 млн. EUR

Процедурите за събиране на вземания от компетентния съд на друга държава са сложни и увеличават разходите за предприятията, които желаят да търгуват в ЕС.

28 07 2011Младежи от Европа ще работят за бъдещето на Родопите край село Арда

Попътен вятър за нашето бъдеще” е краткосрочен групов ЕДС проект за социална интеграция на младежи в неравностойно положение, насочен към подкрепа на местната общност в района на село Арда, село Гудевица и Родопите, като цяло.

28 07 2011Тютюневи изделия: Комисията публикува доклада от консултацията, събрала 85 000 отговора

По-голямата част от коментарите са от отделни граждани, което е показателно за големия интерес към политиката на ЕС за контрол на тютюна. Сред останалите респонденти са производители, неправителствени организации, правителствени и публични органи.

27 07 2011Отивате на почивка? При нужда на гражданите на ЕС се предоставя подкрепа

За да се повиши осведомеността относно това право, всички нови паспорти в ЕС ще съдържат информация за консулската защита, която ще бъде отпечатана заедно с адреса на посветената на темата интернет страница на ЕС, съдържаща подробности относно това къде може да получите помощ по време на почивката си извън ЕС

26 07 2011Европейска програма за интеграция —добре интегрираните мигранти обогатяват икономически и културно ЕС

В програмата се акцентира върху пълното участие на мигрантите във всички аспекти на колективния живот и се подчертава основната роля на местните власти.

26 07 2011Комисията желае по-стабилни и отговорни банки в Европа

Изискване за банките да притежават повече и по-качествен капитал, за да бъдат самите те по-устойчиви на бъдещи шокове. При последната криза се оказа, че капиталът на кредитните институции е незадоволителен както в количествено, така и в качествено отношение, което наложи безпрецедентна подкрепа от националните власти.

26 07 2011Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

безвъзмездните средства ще се насърчават научните изследвания за преодоляване на най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото в Европа и по света. Сред получателите на финансирането — над 16 000 на брой — ще бъдат университети, научноизследователски организации и предприятия.

26 07 2011Одобрени са първите европейски схеми за удостоверяване на устойчиво развито производство на биогорива

Биогоривата могат да представляват екологосъобразен заместител на фосилните горива. Необходимо е, обаче, да се предотврати превръщането на тропически гори и богати на въглерод торфища в плантации за маслени палми и захарна тръстика.

26 07 2011Европейската комисия ще предостави 244 милиона EUR за 183 нови проекта по LIFE+

Проектите са от всички държави-членки на ЕС и обхващат дейности, свързани с опазването на природата, климатичните изменения, политиката за околната среда, информационни и комуникационни инициативи. Общата инвестиция е в размер на 530 милиона EUR, от които 244 милиона EUR ще бъдат предоставени от ЕС.

20 07 2011Комисията препоръчва достъп до основни банкови сметки на разумни цени за всички граждани

Плащането на текущи разходи, получаването на приходи или помощи, както и покупката на стоки и услуги могат да се окажат проблем. Изследванията показват, че в Европейския съюз около 30 милиона потребители на възраст над 18 години не притежават банкова сметка.

18 07 2011Борба с фалшификатите: засилване на митническите мерки за защита на правата на интелектуална собственост

Митническите власти на ЕС играят важна роля за спирането на достъпа до европейския вътрешен пазар на продукти, които нарушават правата на интелектуална собственост.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct