Новини

26 09 2014Месечен пакет от решения по процедури за нарушение на ЕК

Целта на тези решения, обхващащи множество сектори, е да се осигури надлежното прилагане на законодателството на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

26 09 2014ЕК открива процедура за нарушение срещу България

България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си.

18 09 2014Правителството одобри програмите за трансгранично сътрудничество

Правителството изрази съгласие със съдържанието на програмите за трансгранично сътрудничество Румъния-България, Гърция-България, България-Турция, България-Сърбия и България-Бивша югославска република Македония преди представянето им за одобрение от Европейската комисия

17 09 2014„Нашите улици, нашият избор"

ЕС обявява началото на Европейската седмица на мобилността 2014, в която се очаква да се включат над 2000 европейски града.

16 09 2014Европейският парламент ратифицира Споразумението за асоцииране с Украйна

Европейският парламент даде съгласието си за споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, включващо и задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия.

12 09 2014Награди за комуникация в областта на ОСП 2014 г.

В конкурса могат да участват организации, които представят проекти информиращи по теми,свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.

11 09 2014Транспорт: 11,9 млрд. евро за подобряване на транспортните връзки в Европа

Днес Европейската комисия покани държавите членки да предложат проекти за подобряване на транспортните връзки в Европа

11 09 2014Как да направим ЕС по-добро място за МСП?

Това е основният въпрос в Обществената консултация, която Комисията започна от 08 септември с цел подобряване на Законодателния акт на ЕС за малкия бизнес.

11 09 2014Комисията „Юнкер“ – авторитетен и опитен екип ще работи за промяна

05 09 2014Старт на кампанията „Заедно в час“

До 10 ноември се приемат кандидатури на млади и амбициозни хора, които ще работят като вдъхновяващи учители на ученици с ниски постижения и мотивация.

01 09 2014Конкурс TechnoMagicLand

Конкурсът е за всеки, който иска да предложи конкретни идеи, адаптирани устройства, макети или модели в една от следните области: информатика, роботика, машинно инженерство, математика, физика, химия, астрономия.

01 09 2014По-бързи и по-точни предупреждения за наводнения

Благодарение на научни изследвания, в ЕС се прави мониторинг в реално време на извънредните ситуации при наводнения, които могат да спасят човешки животи

07 08 2014Повторно използване на водата в Европа – какво мислите?

Европейската комисия започва обществена консултация(отворена до 7 ноември) относно редица възможни мерки на ЕС за насърчаване на повторното използване на пречистени отпадни води

07 08 2014Европейската комисия сключи споразумение за партньорство с България

Споразумението определя стратегията за оптимално използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в страната в периода 2014-2020 г.

29 07 2014Българските евродепутати представиха приоритетите си за следващия мандат

По време на пресконференцията на 28 юли всеки член на ЕП представи своите приоритети за следващите пет години, в зависимост от комисията и делегацията, в които работи, както и целите на своето политическо семейство.

25 07 2014Лятна школа "Ваканция в музея"

Регионален исторически музей "Стою Шишков" - Смолян реализира мини проект към "Европа Директно" Смолян

24 07 2014Борба с нелоялните практики в продоволствената верига

Държавите членки се насърчават да осигурят по-добра защита на дребните производители и търговци на хранителни продукти от нелоялните практики, до които прибягват далеч по-силните им търговски партньори.

22 07 2014Нова пилотна инициатива на Европейската комисия

С бюджет 100 милиона евро, както и пет награди за иновации по линия на програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ стартира инициативата „Бърз път към иновации“

18 07 2014Повече прозрачност при преговорите между ЕС и САЩ

Европейските граждани трябва да бъдат по-добре информирани за напредъка в преговорите между ЕС и САЩ за Трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите

16 07 2014Хазартът по интернет

Комисията препоръчва принципи за ефективна защита на потребителите.Целта е да бъде опазено здравето и да бъдат сведени до минимум евентуалните икономически вреди от натрапчиво или прекалено пристрастяване към хазарта.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct