Новини

20 02 2015"Европа в училище" в село Старцево

Учениците от 1 и 2 клас при при СОУ „Свети Княз Борис I” в с. Старцево станаха домакини на среща с екипа на „Европа Директно” Смолян

20 02 2015Първи учебен час по европейско образование.

На 18 февруари екипът на „Европа Директно” Смолян гостува на деца от подготвителна група при ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево

19 02 2015EK прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България

19 02 2015ЕК прие оперативна програма „Добро управление“ за България

В тази програма са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро (286 млн. от които от бюджета на ЕС) за подпомагане на модернизирането на публичната администрация и прозрачността на съдебната власт в България.

19 02 2015Създаване на единен пазар на капитали в ЕС

Съюзът на капиталовите пазари има за цел да премахне пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансиране

16 02 2015Гаранция за младежта

Мерки на ЕС, създадени с цел да се намали младежката безработица чрез ускоряването на прехода от училище към работа

16 02 2015Какво показва новото проучване на Евробарометър?

51% от българите имат положителна представа за Европейския съюз, показва редовното проучване на Евробарометър за обществените нагласи в ЕС.

13 02 2015EK прие новата трансгранична програма Interreg за Румъния и България

Финансирането от страна на ЕС е в размер на близо 216 милиона евро и цели подобряване условията на живот, учене и работа на 15 гранични региона в България и Румъния .

12 02 2015Ще се обозначава произхода на месото в преработените храни

Произходът на месото, използвано като съставка в преработените храни, като например лазанята, трябва да бъде обозначен на етикета, заявиха европейските депутати

04 02 2015Журналистически конкурс за авторски материали

Европейски информационен център „Европа Директно” Смолян обявява журналистически конкурс за авторски материали на европейска тематика със срок: 01 февруари-30 юли 2015 г.

02 02 2015На гости при "Европа Директно" Смолян

На 23.01.2015 “Европа Директно” Смолян стана домакин на среща с ученици от 5 клас при 1 СОУ „Св. св. Кирил и Методий”. Децата са членове на клуб „Добре дошли в Европа"по проект „Успех”

30 01 2015Фотоконкурс sEUlfie

Пътувайте, снимайте и публикувайте вашите селфита на www.facebook.com/sEUlfie. до 30 септември

26 01 2015Отворени покани по Програма "Европа за гражданите"

Общите цели на програмата са:Да допринесе за разбирането на гражданите за ЕС, за неговата история и неговото многообразие; Да насърчава европейското гражданство и да подобрява условията за гражданско и демократично участие на ниво ЕС.

20 01 2015Покана по Програма "Еразъм+" Партньорства за сътрудничество в областта на спорта,

Настоящата покана се отнася до партньорства за сътрудничество в областта на спорта и организиране на европейски спортни събития с нестопанска цел, свързани с Европейската седмица на спорта за 2015г.

20 01 2015Покана по Програма "Еразъм+" КД2 – Алианси на познанията

Предоставя се подкрепа за стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта; алианси на знанието; секторни алианси на уменията; изграждане на капацитет в областта на висшето образование; изграждане на капацитет в областта на младежта.

20 01 2015Покана по Програма "Еразъм+" КД2 – Секторни алианси на уменията

В рамките на Ключова дейност 2 се предоставя подкрепа за стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта; алианси на знанието; секторни алианси на уменията; изграждане на капацитет в областта на висшето образование; изграждане на капацитет в областта на младежта

20 01 2015Покана по Програма "Еразъм+" КД3 – Проекти за перспективно сътрудничество,

Настоящата покана се отнася за ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – перспективни инициативи – Проекти за перспективно сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта, с краен срок за кандидатстване:24 ФЕВРУАРИ 2015 г., 12:00 часа

20 01 2015Покана по Програма "Еразъм+" КД3 – Инициативи за иновативна политика

Настоящата покана се отнася за ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Инициативи за иновативна политика – Експериментални подходи към политиките в сектора на училищното образование.

19 01 2015Oнлайн обучение „Европа близо до мен“ за младежи 15-29 години

Онлайн обучението ще се състои в периода 01 февруари – 15 март 2015г. и ще обхване два обучителни модула – „Младежка Е-Европа“ и „Организационен практикум“

19 01 2015Награда за европейски гражданин на Европейския парламент

Българските лауреати на Гражданската награда на Европейския парламент за 2014 г. - доброволците от СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова„ (Варна) и Христо Христов, ще бъдат наградени на официална церемония на 23 януари в Народното събрание

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct