Новини

16 10 2012Отличие за 20 победители на 20 години в творчески конкурс в чест на 20 години от създаването на единния европейския пазар

Печелившите 20 проекта (по 4 във всяка категория) ще бъдат представени по повод откриването на Седмицата на единния пазар днес в Брюксел в сградата на Европейския парламент.

12 10 2012Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ е подпомогнала повече от 2600 предприемачи

Непосредствено преди предстоящата „Европейска седмица на МСП“, която ще се проведе от 15 до 21 октомври, програмата „Еразъм за млади предприемачи“ достигна важен праг: чрез програмата са били подпомогнати повече от 2600 предприемачи, като до момента са били организирани над 1300 обмена между нови и установени предприемачи.

12 10 2012Европа отделя 500 милиона евро по програмата за храна за най-нуждаещите се лица през 2013 г.

Очаква се, че повече от 18 милиона души в 19 държави от ЕС ще се възползват от наличните 500 милиона евро, предназначени за най-нуждаещите се лица.

12 10 2012Единното европейско небе — вече 10 години без резултат

Единното европейско небе — водещият проект за създаване на обединено европейско въздушно пространство, което ще доведе до утрояване на капацитета и до намаление наполовина на разходите по въздушното движение — все още не дава резултат.

12 10 2012Комисията набелязва следващите стъпки за разширяването на ЕС

При представянето на годишния пакет от документи относно разширяването комисар Щефан Фюле заяви: „Нашите препоръки твърдо поставят върховенството на закона в центъра на процеса на присъединяване. За да изградим по-стабилна и благоденстваща Европа, трябва да поддържаме набраната скорост, като от страна на ЕС продължи процесът на разширяване, основан на постигнатите резултати, а страните, обхванати от процеса на разширяване, продължат с реформите“.

12 10 2012Въпреки водачеството на ЕС в областта на енергийната ефективност и чуждестранните инвестиции, промишленостите на отделните държави членки се развиват неравномерно

През последните години обаче се забелязва известно забавяне в процеса на приближаване в развитието на страните, които са по-иновативни, и тези, които внедряват по-малко иновации.

12 10 2012Индустриалната революция възражда промишлеността в Европа

Европа трябва да възроди значението на промишлеността през XXI век, за да може да осигури устойчив растеж, да разкрие работни места, които предлагат добри условия на труд, и да намери решение на социалните предизвикателства, пред които сме изправени.

10 10 2012Европейски и световен ден срещу смъртното наказание — ЕС подчертава ангажимента си за повсеместното му премахване

Днес е световният и европейски ден срещу смъртното наказание. Европейският съюз се противопоставя на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства.

10 10 2012Приета е нова програма за растеж и заетост в морския сектор

Пет години след като бе положено началото на интегрираната морска политика на ЕС, държавите членки и Комисията отново потвърдиха, че динамичният и координиран подход към морското дело се отразява положително върху развитието на „синята икономика“ на ЕС, като същевременно се гарантира доброто състояние на моретата и океаните.

10 10 2012Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: Държавите членки подобряват резултатите си

В условията на настоящата криза единният пазар играе ключова роля за излизането на Европа от икономическата стагнация. Навременното транспониране на законодателството е необходимо условие за постигането на целите на политиката в директивите.

10 10 2012Действия по климата: Комисията си сътрудничи с бизнеса, природозащитните организации и университетите в търсене на решения по проблемите на климата

В цяла Европа има изобилие от примери за интелигентни, новаторски решения на проблеми, свързани с климата; решения, които способстват за намаляването на замърсяването с въглероден диоксид, като същевременно подобряват качеството на живот на хората.

07 10 2012Все повече европейски държави намаляват или замразяват учителските заплати

Учителските организации обаче се опасяват, че е възможно младите хора да обърнат гръб на професията поради факта, че за да се достигне този максимален размер, са необходими средно 15 — 25 години.

07 10 2012Избягване на изпадането в несъстоятелност чрез решаване на проблема със забавените плащания

Случаите на неплатежоспособност водят до загуба на 450 000 работни места в ЕС и до годишно натрупване на неизплатени задължения в размер на 23,6 млн. евро.

07 10 2012Младежки онлайн фотоконкурс: "Обединени в разнообразието: българското културно многообразие"

Как изглеждаме, ние, българите, като европейски граждани, пет години след празничната заря за присъединяването? И как европейците се вписват в българския пейзаж и действителност?

07 10 2012Награда за европейски проект 2012

Краен срок: 15 октомври 2012 г. За наградите могат да кандидатстват всички, които се интересуват от писане на проекти, отговарящи на условията за европейско финансиране.

06 10 2012Дни на отворените врати — 2012 г.: Осигуряването на средства за регионалната политика на ЕС е залог за растеж в Европа

Най-голямото ежегодно събитие в света на регионалната и селищната политика отбелязва своята десета годишнина в извънредно важен момент. Преговорите за бюджета на ЕС навлизат в заключителния си и решаващ етап, като се обсъждат мащабни реформи в начина на работа на структурните фондове.

06 10 2012Жертвите на първо място : прието е ново европейско законодателство за утвърждаване на правата на жертвите на престъпления

В новата директива на ЕС се установяват минимални стандарти за правата на жертвите, независимо от това къде се намират те.

06 10 2012Околна среда: Комисията предлага мерки срещу „биопиратството“ и в полза на изследванията върху природни продукти

Липсата на ясни правила принуди някои държави да се изправят в защита на своите суверенни права, които смятат за накърнени от чуждестранни изследователи, които те обвиняват в т.нар. „биопиратство“.

06 10 2012Програма в областта на цифровите технологии: големи банки, далекосъобщителни дружества и правителства обединяват силите си в общоевропейско учение за справяне с кибератаки

С учението се проверява как те ще отговорят и ще си сътрудничат в случай на продължителни атаки срещу публични уебсайтове и компютърни системи на големи европейски банки.

06 10 2012Изпитвания на аварийни натоварвания: високите стандарти за безопасност са потвърдени, но е необходимо по-нататъшно подобряване

Стандартите за безопасност на атомните електроцентрали в Европа по принцип са високи, но се препоръчват по-нататъшни подобрения на показателите на безопасността за почти всички европейски атомни централи.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct