Новини

17 04 2013Конкурс за наградите на президента на Републиката "Джон Атанасов"

Конкурсът е насочен към млади учени с постижения в областта на информационните и комуникационните технологии

17 04 2013Фотоконкурс на тема „Благотворителността през обектива”

Български дарителски форум и фондация „Помощ за благотворителността в България” организират за втора поредна година фотоконкурс на тема „Благотворителността през обектива”

17 04 2013МИГ,,Преспа‘‘ обяви втори прием за 2013 г. на проектни предложения по мерките от СМР

Краен срок: 15 юли 2013 г.

17 04 2013Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2013

Целта е да бъдат открити и да получат признание онези от вас, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност - в България.

16 04 2013Гигантско хоро пред една от главните забележителности на Европа

На 20 април 2013 г. (събота) в 13:30 ч. на Големия площад на Брюксел ще се организира гигантско хоро

16 04 2013Нови правила на ЕС за по-безопасни и по-екологосъобразни камиони

Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на производителите да разработват по-аеродинамични камиони, с което да се намали разходът на гориво със 7?10 %, ще се понижат емисиите на парникови газове и ще се осигури по-висока степен на безопасност на уязвимите участници в пътното движение

10 04 2013Одиторите на ЕС: Няма доказателства за добавена стойност

Одиторите на ЕС считат, че няма доказателства за добавена стойност от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ на хранително-вкусовата промишленост

26 03 2013Семинар за журналисти „Европейски съюз – нагласи, реалност и очаквания”

На 15-16 март Европа Директно Смолян в партньорство с Европа Директно В. Търново организира семинар за журналисти в гр. Казанлък

26 03 2013Повишаване на атрактивността на ЕС за чуждестранните студенти и научни работници

Законодателно предложение, с което за студентите, научните работници и други групи от трети страни да стане по-лесно и привлекателно да влизат и пребивават в ЕС за периоди над три месеца

19 03 2013Публична консултация относно Европейската процедура за искове с малък материален интерес

Способите за осигуряване на по-добър достъп до правосъдие на потребителите и малките предприятия при трансгранични спорове, засягащи искове в малък размер

12 03 2013Повече права за потребителите в ЕС: алтернативно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове

Какво представляват алтернативното решаване на спорове (АРС) и онлайн решаването на спорове (ОРС)?

07 03 2013Лекарства, обект на допълнително наблюдение с ново обозначение

В съответствие с приет от Европейската комисия днес (07.03) правен акт, в листовката на някои лекарствени продукти на пазара на ЕС скоро ще бъде добавен символът „триъгълник, обърнат с върха надолу“.

07 03 2013Какво да правим с пластмасовите отпадъци?

С новата Зелена книга се открива дебат по темата в ЕС

07 03 2013Права на гражданите при престой в чужбина

07 03 2013Международна магистърска програма "Планиране и управление на Европейски проекти"

04 03 2013Европейската комисия призовава държавите членки да се концентрират върху растежа и социалното сближаване

Пакетът за социални инвестиции, току-що представен от Комисията, дава на държавите членки насоки за по-ефективни и ефикасни социални политики.

25 02 2013Стипендии за студенти с интерес към европейските въпроси

Германската национална академична фондация и фондация Hertie предоставят стипендии за студенти с добри познания за ценностите на обединена Европа.

21 02 2013Дискусия за бъдещето на Европа

Дискусията за бъдещето на Европа набира скорост и представители на Европейската комисия посещават различни европейски градове, за да се запознаят пряко с вижданията на гражданите.

21 02 2013Гражданите на ЕС знаят за правата си, но искат да научат повече

18 02 2013Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2013 г

С наградите ще бъдат отличени най-добрите обществени инициативи и публично-частни партньорства за насърчаване на развитието на бизнеса и предприемачеството.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct