Новини

15 03 2011Град Алмада с наградата на Европейската седмица на мобилността за 2010 година

За отбелязване на 10-годишнината на ЕСМ община Алмада, заедно с местната енергийна агенция, организираха впечатляващи едноседмични инициативи, посветени на устойчиво развития транспорт и здравето.

13 03 2011Индексът за развитие на пазарите на дребно показва подобряванена условията за потребителите, които са много по-уверени при трансграничното пазаруване, след като са го практикували веднъж

Индексът за развитие на пазарите на дребно предоставя данни и предупреждава за евентуални проблеми относно функционирането на единния пазар от гледна точка на потребителите в ЕС, що се отнася до избор, цени и удовлетворение.

10 03 2011Европейската програма "Плод в училище"

Програмата има и мултиплициращ ефект: увеличаване на потреблението на плодове не само сред учениците, но и сред техните родители, братя и сестри и техните учители.

10 03 2011ЕС иска повече жени на ръководни постове, но без квоти

Мерки за по-голямо участие на жени в управителните съвети на частни компании са предприети в Австрия, Белгия, Германия, Испания и Италия.

10 03 2011Комисията предлага по-ефикасни правила при пресичането на граници

Предложените промени ще повишат яснотата на съществуващия регламент, като отговорят на практически проблеми, които се появиха през първите години от прилагането на Кодекса на шенгенските граници.

09 03 2011Комисията изготви план-график за постигането през 2050 година на конкурентоспособна европейска икономика с ниска въглеродна интензивност

В него е очертан пътят за постигането по разходно-ефективен начин на целта на ЕС за намаление на емисиите на парникови газове с 80—95 % през 2050 г. в сравнение с 1990 г.

05 03 2011Публична лекция на европейския комисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева

На 7 март 2011 г. (понеделник) в 11:30 часа в Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

04 03 2011Европейската патентна служба: Иновациите са единственият коз на Европа

Очаква се въвеждането на единен европейски патент да съкрати значително разходите за признаване на патент в държавите членки.

02 03 2011Европейски съд забрани по-евтина

Промяната ще влезе в сила на 21 декември 2012 г., за да имат време и държавите, и застрахователните компании да се пригодят към новите правила.

02 03 2011Европейската комисия ще предостави 267 милиона евро за нови екологични проекти

Поканата е валидна до 15 юли 2011 г.Предложения се приемат по трите съставни части на програмата: природа и биоразнообразие, политика и управление в областта на околната среда, както и информация и комуникация.

27 02 2011Готови са насоките за кандидатстване по програма "Интелигентна енергия - Европа"

Програмата "Интелигентна енергия - Европа" цели да повиши енергийната ефективност и рационалното използване на природните ресурси.

27 02 2011Стаж в Службата за хармонизиране на вътрешния пазар

Работата на стажантите е главно в областта на индустриалната собственост и най-вече запазени марки, съдебни спорове, жалби, дизайн и международно техническо сътрудничество.

27 02 2011ЕС иска етикети за произход на всички месни и млечни продукти

Произходът на месото и рибата трябва да бъде посочен, дори когато те присъстват само като съставки в даден продукт.

26 02 2011ЕИБ осигурява рекордни суми за кредитиране на мерки срещу изменението на климата през 2010 г.

Общият размер на кредитите на ЕИБ през 2010 г., в помощ на близо 460 мащабни проекта, достигна 72 млрд. евро, от които 63 млрд. евро - в ЕС и 9 млрд. евро - извън ЕС.

26 02 2011Европейската комисия започва консултации за ефективното използване на ресурсите, за срещата на върха Rio+20 и по въпросите на устойчивото развитие

Мненията могат да бъдат изпратени под формата на отговори на някои или всички въпроси от допитването. След като бъде направен преглед на отговорите, на официалния уебсайт на ГД „Околна среда“ ще бъде публикуван доклад за резултатите от допитването.

26 02 2011Европа директно Смолян организира семинар за енергийна ефективност за представители на бизнеса

На семинара бяха подробно представени две кредитни линии на ЕВВР за подмяна на технологично оборудване, саниране на сгради, внедряване на енергийно ефективни решения или възобновяеми енергийни източници в предприятията.

26 02 2011Европейската инициатива „Small Business Act“ укрепва малките и средните предприятия и стимулира икономическия растеж

Комисията има намерение и в бъдеще да отдава приоритетно значение на МСП.

26 02 2011Team Europe Junior – 2011 вече е факт

Младежите ще разкажат за своите информационни дейности по време на гостуването в София на европейския доброволчески тур от 21 до 27 ноември 2011 година.

20 02 2011Награда "Душко Йованович" за разследваща журналистика

Краен срок: 19 април 2011 г. Голямата награда за разследваща журналистика е в размер 20 000 евро.

20 02 2011 Комисията приветства одобрението от страна на Европейския парламент на правата на пътниците в автобусния транспорт

Където и да пътуват в Европейския съюз, пътниците, ползващи автобусен транспорт, и по-специално пътниците с увреждания и лицата с намалена подвижност, ще разполагат с нови права в тяхна защита.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct