Новини

01 09 2009София трябва да номинира кандидат за еврокомисар до октомври

През ноември изтича мандатът на настоящата комисия, в която България е представлявана от Меглена Кунева.

31 08 2009Европейската цифрова библиотека удвои обема си, но все още няма общо решение за авторското право в интернет

28 08 2009ЕП вероятно ще гласува на 16 септември дали Барозу остава начело на ЕК

26 08 2009Стартира проект за противодействие на злоупотреби със средства от ЕС

В рамките на проекта се предвижда обучение на оперативния и дознателския състав в структурите на МВР, създаване на организация и модел за работа в екип при разследване на конкретни казуси, посочват от ведомството.

25 08 2009Стипендиантска програма за млади лидери от Централна Европа

Документите за кандидатстване за програмния период 2010/2011 г. се подават по интернет чрез онлайн регистрация до 31 октомври 2009 г.

25 08 2009Брюксел отново отхвърля оценките за съответствие по оперативните програми

"Основните причини да отхвърлим тези оценки за съответствие са продължаващите сериозни слабости в изграждането на централната компютризирана система за управление и контрол на плащанията, наречена ИСУН."

24 08 2009ЕК ще разгледа напредъка на България на заседание в края на септември

21 08 2009Комисията определя ново предизвикателство за информационното общество: повишаване на грамотността при използването на новите медии

Европейската комисия предупреди, че съществува риск младите и по-възрастните европейци да не могат да се възползват от съвременното високотехнологично информационно общество.

21 08 2009Последен призив за доброволно въвеждане на бордовата система за безопасност в автомобилите

В случай на тежко пътнотранспортно произшествие системата eCall автоматично избира единния европейски телефонен номер за спешна помощ 112 и изпраща информация за местоположението на автомобила до най-близката служба за спешна помощ.

20 08 2009Конкуренция: Комисията публикува годишния доклад за 2008 г. относно политиката на конкуренция

Докладът разкрива как са били използвани основните инструменти на политиката на конкуренция в отговор на финансовата и икономическа криза и подчертава ползите от тази политика за гражданите.

19 08 2009Брюксел предлага обща база данни за данъците в ЕС

Основният елемент от предложението ще бъде създаването на "Еврофиск" - схема за бърз обмен на информация, до която властите от всички страни членки ще имат достъп за предотвратяване на злоупотреби.

14 08 2009Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2009

Водещата тема за 2009 г. на Европейската седмица на мобилността, определена от Европейската комисия е „Да подобрим градския климат”.

14 08 2009Брокерски дни в областта на ИКТ рамките на 23-ия Панаир за информационни системи Info System 2009 в Солун, Гърция

14 08 2009Действия на ЕС срещу изменението на климата

Борбата срещу изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред нас.

13 08 2009ОПРР: BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”

Краен срок: 4 септември 2009 г., 16.00 ч.

13 08 2009Програмата "Евроскола"

11 08 2009Нона Караджова: Ще създадем силен екип, които да работи по измененията в климата

"Всеки от нас казва "Аз обичам природата", но много малко от нас полагат усилия за запазването й.

10 08 2009Конкурс за млади преводачи в ЕС

Европейската комисия организира за трети пореден път конкурса "Juvenes Translatores" за популяризиране на многоезичието и кариерата на преводач сред учениците.

07 08 2009Нови 63 магистърски курса и съвместни докторати се добавят към Erasmus Mundus

Европейската комисия избра 50 магистърски курса и 13 съвместни докторати, които ще бъдат добавени към курсовете, достъпни в рамката на програмата Erasmus Mundus, целяща засилването на европейското сътрудничество и международните връзки в областта на висшето образование.

07 08 2009България ограничава достъпа до социални помощи в нарушение на Европейската социална харта

В решението си Комитетът подчертава, че "достъпът до социална помощ не може да бъде предмет на времеви ограничения, ако засегнатите лица продължават да покриват основното условие за получаване на социална помощ, установено в текста на Европейската социална харта".

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct