Новини

14 07 2009Околна среда: застрашени са много от най-уязвимите биологични видове и местообитания в Европа

Комисията публикува доклад относно природозащитния статус на над 1150 биологични вида и 200 типа местообитания, защитени съгласно законодателството на EС.

13 07 2009Посетете на 24.07.2009 г. в гр.Смолян изложение на информационните мрежи и служби на Европейския съюз, работещи в България.

На 24.07.2009 г. в гр.Смолян

13 07 2009Покана за представяне на предложения — EACEA/11/2009

Крайният срок за представяне на досиетата с предложения е 15 октомври 2009 г.

10 07 2009Кунева: Оставам еврокомисар

Еврокомисарят по защита на потребителите Меглена Кунева продължава работата си като комисар до края на мандата на ЕК през октомври.Еврокомисарят по защита на потребителите Меглена Кунева продължава работата си като комисар до края на мандата на ЕК през октомври.

09 07 2009EPSO обявява конкурс за българи и румънци

Европейската служба за подбор на персонал организира следните конкурси на общо основание за наемането на асистенти в областта на секретарските услуги (AST 1) с българско и румънско гражданство.

09 07 2009OLAF публикува годишния доклад за дейността си

През 2008 г. OLAF е започнала 204 нови случая.

09 07 2009„Бъдете здрави, бъдете каквито сте!“ - Комисията дава старт на нова инициатива за младежко здраве

Старт на инициативата ще даде провежданата на 9 и 10 юли 2009 г. в Брюксел конференция за здравето на младите хора.

08 07 2009ЕК иска обвиняемите да имат осигурен превод при процеса

Лицата, обвинени в криминално престъпление от една страна членка на Европейския съюз (ЕС) и съдени в друга ще имат право на превод.

08 07 2009Пътуване зад граница с учебна цел - Комисията поставя началото на обществена консултация по въпросите на мобилността на младежите

Със Зелената книга Комисията дава начало на обществена консултация, която ще продължи до 15 декември 2009 г.

07 07 2009За Румяна Желева вече се говори като за еврокомисар

Следващият български комисар ще е Румяна Желева от ГЕРБ, изрази убеденост източник от Европейската народна партия (ЕНП) в Брюксел.

07 07 2009Защита на потребителите: общоевропейска система за класифициране на жалбите, която да ускори политическият отговор на недостатъците на пазарите

Европейската комисия оповести подробния си план за метод на класифициране и докладване на жалбите на потребителите, който да се прилага в целия ЕС, и прикани обществеността да заяви своето становище по отношение на предложението.

06 07 2009Еврофинансиране за малките и средни предприятия

Основните инструменти за подпомагане на малкия бизнес в ЕС са програмите на ЕК и финансовите инструменти.

06 07 2009Нов мандат за евродепутатите, нови правила за заплатите

Всички евродепутати ще се ползват с еднакъв статут за техните заплати, пенсии и здравни осигуровки.

05 07 2009Покана за представяне на предложения - Програма „Култура“ (2007—2013 г.)

Изпълнение на дейностите по програмата: проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество;специални дейности (трети страни); подкрепа на органи, действащи на европейско равнище в областта на културата

03 07 2009ЕС ще помага на безработни да стартират малък бизнес посредством механизъм за микрофинансиране, разполагащ със 100 милиона евро

Работници, които са загубили или рискуват да загубят работата си и желаят да стартират свой собствен бизнес, ще имат по-добър достъп до средства и ще се възползват от мерки за подкрепа като наставничество, обучение и професионални напътствия.

01 07 2009Швеция поема председателството на ЕС

Швеция избра мотото "Да посрещнем предизвикателствата" за шестте месеца на ротационното си председателство на ЕС.

01 07 2009Край на „ограбването чрез роуминг“: цените за текстови съобщения, обаждания и ползване на интернет в чужбина се понижават от днес благодарение на действията на ЕС

Почиващите и пътуващите по работа могат също така да сърфират в интернет, да изтеглят филми или да изпращат снимки чрез своя мобилен телефон, без да се опасяват от „шокове при получаване на сметката“ при роуминг благодарение на пределна стойност за цените на едро в размер на 1 евро за мегабайт (MB) данни, изтеглени от интернет.

01 07 2009Потребители, бъдете разумни със слънцето това лято!

В началото на ваканционния сезон Европейската комисия обръща внимание на потребителите за значението на подходящата защита от слънцето това лято и им напомня да търсят новата, по-ясна система за етикетиране на опаковките на слънцезащитни продукти.

30 06 2009Комисията призовава до 2012 г. Европа да се превърне в среда без тютюнев дим

Тютюнопушенето продължава да е най-често срещаната самостоятелна причина за преждевременна смърт и заболеваемост в Европейския съюз.

30 06 2009Музика срещу бедността: изрази твоето послание

Искаш ли да помогнеш в борбата срещу бедността по света като музиката бъде начина да изразиш твоето послание? Тогава изпрати песента си и участвай в конкурса "Музика срещу бедността"!

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct