Новини

07 09 2017"Съединението прави силата"-слоганът на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

Министерският съвет одобри календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., които ще се проведат в България

07 09 2017Консенсус, Конкурентоспособност, Кохезия са основните послания на Българското председателство на Съвета на ЕС

Водещ принцип на работа по време на Председателството на България ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите-членки. Като страна председател нашата страна ще отправи три основни послания.

27 07 2017Многоезичието в Европейския парламент

В Европейския парламент всички официални езици са еднакво важни: всички парламентарни документи се публикуват на всички официални езици на Европейския съюз (ЕС) и всички членове на Европейския парламент имат правото да говорят на официален език по свой избор.

27 07 2017Бяла книга за бъдещето на Европа и пътят напред

В Бялата книга, представена от Европейската комисия на 1 март, се посочват възможни пътища за бъдещето на Европа.

19 07 2017Устойчива регионална икономика в ЕС

Комисията предлага нов набор от действия, с които има за цел да подпомогне допълнително европейските региони да инвестират в нишите, в които те са конкурентоспособни (т. нар. „интелигентна специализация“) и да поощряват необходимите иновации, устойчивост и растеж.

17 07 2017Завърши петата лятна школа „Ваканция в музея“

С пъстра изложба завърши петата лятна школа „Ваканция в музея“, организирана от Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян със съдействието на ЕИЦ „Европа Директно“ – Смолян.

14 07 2017Европейски корпус за солидарност - какво следва?

Европейската комисия подкрепя два проекта, ръководени от италианските и френските публични служби по заетостта, които ще предложат свързани със солидарността работа или стаж в друга държава от ЕС на 6000 млади хора.

26 06 2017Годишна среща на европейските информационни мрежи

В периода 20 – 22 юни 2017 година в к.к. Албена се проведе годишната среща на европейските информационни мрежи в България и Румъния на тема „10 години в ЕС“.

14 06 2017Край на таксите за роуминг в ЕС

От 15 юни 2017 г. таксите за роуминг в Европейския съюз престават да съществуват. Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, министър-председателят на Малта Джоузеф Мускат, от името на малтийското председателство на Съвета на Европейския съюз, и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, направиха следното изявление...

14 06 2017Ново мобилно приложение за програма „Еразъм+“

По повод 30-та годишнина на програма „Еразъм+" Комисията въвежда ново мобилно приложение. То е предназначено за студенти, учащи в областта на професионалното образование и участници в младежки обмени и ще улесни действията на младите хора по линия на „Еразъм+“

14 06 2017Бъдещето на политиката на сближаване на ЕС за периода след 2020 г.

Достатъчен бюджет, синергии между фондовете и опростяване на политиката на сближаване на ЕС биха намалили регионалните икономически различия в ЕС след 2020 г.

08 06 2017Създаване на Европейска прокуратура

На днешното заседание на Съвета по правосъдие 20 държави членки постигнаха политическо съгласие за създаването на новата Европейска прокуратура чрез засилено сътрудничество.

05 06 2017EC пycкa бeзплaтeн интepнeт нa пyблични мecтa във вcички cтpaни-члeнки

Eвpoпeйcкият cъюз щe финaнcиpa пpoeкт зa ocигypявaнeтo нa Wі-Fі мpeжa в пapкoвe, oбщecтвeни cгpaди, библиoтeки, мyзeи и здpaвни цeнтpoвe нaвcякъдe в дъpжaвитe члeнки.

31 05 2017Възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз

След като на 1 март представи своята Бяла книга за бъдещето на Европа, сега Комисията излага възможни начини за задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз.

29 05 2017Ползи от присъединяването към Европейския корпус за солидарност

Участието в проект на Европейския корпус за солидарност е значително постижение за всеки млад човек. То ще се счита за предимство при кандидатстване за работа и ще бъде от полза при кандидатстването във висше учебно заведение.

29 05 2017Моят "+ " в програма "Еразъм"

Представители на 10 opгaнизaции oт мpeжaтa Еurоре Dіrесt oт България, Финлaндия, Ceвepнa Иpлaндия, Пoлшa, Иcпaния, Xъpвaтия, Фpaнция, Итaлия, Швeция и Cлoвaкия дискутираха със смолянски младежи ползите от участие в програма "Еразъм+"

19 05 2017Евродепутатите призовават за активиране на член 7 за основните права в Унгария

В сряда евродепутатите приеха резолюция, според която положението с основите права в Унгария оправдава започване на процедура за налагане на санкции срещу страната.

19 05 20172018-а Европейска година на културното наследство

За да накара хората да се интересуват и да участват в културното наследство, през 2018 ЕС ще инициира дейности в цяла Европа.

16 05 2017Партньори от 9 държави гостуват на „Европа Директно“ в Смолян

От 16 до 18 май Европейският информационен център „Европа Директно“ в Смолян е домакин на 9 партньорски организации от мрежата Europe Direct, с които изпълнява общ проект по програмата “Еразъм +, Стратегически партньорства“ с името „Euro Youth“ MediaLab“.

16 05 2017В Смолян се създаде и работи Младежка медийна лаборатория

Eвpoпeйckият инфopмaциoнeн цeнтъp “Eвpoпa Диpekтнo“ в Cмoлян e пapтньop в aмбициoзeн пpoekт пo пpoгpaмaтa “Epaзъм +, Cтpaтeгичeckи пapтньopcтвa“ c имeтo „Еurо Yоuth МеdіаLаb“.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct