Новини

16 10 2010Оценка на Кодекса на шенгенските граници: Комисията е загрижена за съобщени трудности за пътниците

Пространството без вътрешни граници, в което хората могат да се движат свободно, е едно от най-големите постижения на европейското сътрудничество и е от реална полза за гражданите. Затова е жалко, че това пространство не се спазва навсякъде, както става ясно от този доклад“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

09 10 2010Европарламентът затвърди новите си правомощия от Лисабонския договор

Правомощията се отнасят най-вече до получаване на достъп до срещи и документи по правни и бюджетни въпроси. Европарламентът ще има по-голям достъп до класифицирана и поверителна информация и ще играе роля при планирането на дейностите на ЕС.

09 10 2010Кристалина Георгиева е номинирана за "Еврокомисар на годината"

Авторитетното издание за европейска политика награждава всяка година европейски политици, представители на бизнеса и публични фигури за приноса им през годината.

09 10 2010Интелигентното регулиране: гаранция, че европейското законодателство носи ползи за хората и предприятията

Комисията ще работи съвместно с Европейския парламент, Съвета и държавите-членки и ще ги насърчава да прилагат „интелигентното регулиране“ в своята работа. Накрая, за да се чува по-силно гласът на гражданите и другите заинтересовани страни, Комисията реши от 2012 г. нататък да увеличи периода на публичните консултации.

09 10 2010Право на справедлив процес: министрите на правосъдието на ЕС одобриха закон, който гарантира правото на писмен и устен превод в наказателното производство

Тази първа мярка трябваше да бъде въведена много отдавна, за да се гарантира справедлив процес за всички граждани в целия ЕС. Това е първата стъпка от поредица мерки за справедлив процес, с които ще бъдат установени нови стандарти на ЕС за наказателните дела. Държавите-членки на ЕС имат на разположение три години, за да въведат тази мярка в своите национални законодателства.

08 10 2010Конкурс за комикс на тема "Приключенията на Патримонито и световното наследство"

Краен срок: 15 декември 2010 г.Конкурсът се провежда в рамките на "Образователната програма за световното наследство" (World Heritage Education Programme) и е насочен към младежи на възраст от 12 до 18 години.

08 10 2010Биологично разнообразие: оценка потвърждава, че ЕС не постигна целта за 2010 г., но извлече важни поуки

В публикуваната днес оценка на постигнатия напредък по около 150 различни действия се заключава, че общата цел по отношение на биоразнообразието за 2010 г. не е постигната, въпреки че в някои области има значителен напредък.

08 10 2010 Комитетът на регионите приканва регионите и градовете да предприемат действия срещу изменението на климата

За пълноценното използване на регионалния и местния потенциал в борбата с изменението на климата КР препоръчва да се организират обучения за представители на местни и регионални власти за начините за справяне с изменението на климата на местно равнище, както и за провеждането на кампании за повишаване на информираността за изменението на климата сред гражданите.

07 10 2010„Съюз за иновации“ или как идеите се превръщат в работни места, екологосъобразен растеж и социален напредък в Европа

Тази инициатива ще насочи усилията на Европа и сътрудничеството с трети държави към търсенето на отговор на такива предизвикателства като изменението на климата, енергийната сигурност, продоволственото осигуряване, здравеопазването и застаряването на населението.

07 10 2010Носителите на наградата за литература на ЕС, обявени на Панаира на книгата във Франкфурт

Наградата има за цел да привлече вниманието към новите таланти и да насърчи публикуването на техните книги в различни страни, както и да изтъкне европейското културно многообразие. Единадесетте наградени автори бяха избрани от национални комисии в Белгия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Германия, Люксембург, Румъния, Словения, Испания и бившата югославска република Македония.

02 10 2010Евродепутати искат задължителни етикети за произход на стоките

Вносни обувки, дрехи, кожа, мебели, керамика и високотехнологични продукти ще трябва да имат етикети "Произведено в", когато се продават в ЕС, ако новите правила влязат в сила.

02 10 2010Най-бързият път

Кой е най-бързият път от Разград до Брюксел? За Илина Георгиева това е конкурсът на Европейската комисия за млади преводачи.

02 10 2010По-добро прилагане на правото на Общността

доклада се подчертава изключителното значение на пълното и правилно прилагане на законодателството на ЕС за зачитане на правата и задълженията, създадени с това законодателство.

02 10 2010Комисар Георгиева прави първата стъпка към създаването на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ

Тази инициатива, предвидена в Договора от Лисабон, ще даде възможност на доброволците от Европа да участват в провежданите от Съюза операции за хуманитарна помощ.

02 10 2010Комисията отправя искане към България за осигуряване на недискриминационен достъп до пазара на наземни услуги на летище „София“

Ако в срок от два месеца България не се съобрази с искането, което, в съответствие с процедурите на ЕС при неизпълнение на задължения, е под формата на мотивирано становище, случаят може да бъде отнесен пред Съда на Европейския съюз.

02 10 2010ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 2010 г. — европейска седмица на регионите и градовете (4—7 октомври)

Осмото издание на инициативата „Дни на отворените врати — европейска седмица на регионите и градовете“ се открива на 4 октомври в Брюксел. Събитието се организира всяка година от Европейската комисия и от Комитета на регионите на ЕС, като в тазгодишното издание, което ще продължи четири дена, ще вземат участие над 6000 регионални и местни представители.

02 10 2010Управление на икономиката на ЕС: Комисията представя мащабен пакет от законодателни мерки

За държавите-членки в нарушение се предвиждат нови принудителни механизми. Неотдавна приетото „европейско полугодие“ ще интегрира всички нови и изменени надзорни процедури в рамките на единна, пълна и ефикасна икономическа политика.

02 10 2010 22-ри конкурс на Европейския съюз за млади учени: в Лисабон се съревновават най-изявените млади интелекти

Наградените проекти от областта на физиката, биологията и социалните науки бяха избрани от международно жури сред 85 проекти от 37 държави.

30 09 2010Финансов доклад за 2009 г.: за какво използва ЕС бюджета си?

По-голямата част от тези средства са били използвани за насърчаване на икономическия растеж, трудовата заетост и научните изследвания и разработки, както и за селското стопанство.

27 09 2010Стипендии за "Еразмус мундус" магистратура по европейски перспективи и глобалистика

Краен срок за кандидатстване: 1 декември 2010 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct