Новини

02 04 2015„Възможности и предизвикателства пред европейското земеделие в рамките на преговорите по ТПТИ“

Това е темата на конференцията, която българският евродепутат Момчил Неков ще организира на 3 април от 10.30 ч. в Дома на Европа на ул. „Г.С. Раковски“ № 124, гр. София

31 03 2015Фото и филм конкурс "Родопите - уловени мигове“

Организираният от сдружение „Родопи без граници“ конкурс е с три направления:1.Природа; 2.Култура, традиции и занаяти; 3.Забавни мигове от вашата ваканция в Родопите.

26 03 2015Комисията започва процедури за установяване на нарушение срещу България

Европейската комисия взе решение да поиска официално от България, Унгария, Литва и Словакия да представят съображенията си относно своите закони, които регулират придобиването на земеделски земи.

26 03 2015Заем от 1,80 милиарда евро за Украйна

Планът за отпускането на 1,8 милиарда евро в средносрочни заеми, с които да се подпомогне балансът на изпадналата в рецесия Украйна, беше одобрен от евродепутатите

26 03 2015„Модел на Европейски съюз“

108 студенти от 22 държави ще участват в Благоевград в симулация на вземане на решения и законодателни процедури в Европейския Съюз- „Модел на Европейски съюз“

24 03 2015Безопасност на потребителите

Bлизо 2500 опасни продукта са изтеглени от пазара на ЕС през 2014 г.

17 03 2015Стратегия на ЕС за миграцията

България ще участва активно в изготвянето и обсъждането на стратегията на Европейския съюз за миграцията, която ще бъде представена от Европейската комисия през май.

17 03 2015Eвропейски семестър 2015: икономически и социални препоръки

Парламентът подкрепи подхода на ЕК за стимулиране на растежа и работните места след дебат за координацията на икономическите политики на страните членки през 2015 г. в рамките на т. нар. Европейски семестър.

17 03 2015Приета е ОП "Иновации и конкурентоспособност" на България за периода 2014 - 2020 г.

Средствата по нея са в размер на около 1,39 млрд. евро и ще бъдат инвестирани за развитие на българската икономика.

16 03 2015Трета световна конференция на ООН за намаляване на риска от бедствия

Начело на делегацията на ЕС наред с г-н Стилианидис бе и г-жа Кристалина Георгиева

05 03 2015"Жени и момичета"- темата през месец март от Европейската година за развитие

04 03 2015Представителството на ЕК в България организира семинар за журналисти на 27 февруари в гр. Смолян

Целта на семинара бе да се запознаят представителите на медиите от Смолян и региона с актуални теми от дневния ред на ЕС и да се дискутира отражението им в региона.

26 02 2015Режим на безвизово пътуване за страните от Западните Балкани

Комисията публикува петата си оценка за функционирането на режима на безвизово пътуване с Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.

25 02 2015Европейски енергиен съюз

Представена бе стратегията на Европейската комисия за постигане на устойчив енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на изменението на климата

25 02 2015Нов индекс за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото

Индексът DESI - това е инструмент за анализ, който осигурява основата за въвеждането на стратегията за единен цифров пазар в ЕС.

23 02 2015Възобновени са плащанията по оперативна програма „Регионално развитие“

Комисията незабавно ще пристъпи към първо плащане от над 52 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР

20 02 2015"Европа в училище" в село Старцево

На 18 февруари “Европа Директно” Смолян проведе час по европейско образование с 23 младежи от 9, 10 и 12 клас при СОУ „Свети Княз Борис I” с. Старцево

20 02 2015"Европа в училище" в село Старцево

Учениците от 1 и 2 клас при при СОУ „Свети Княз Борис I” в с. Старцево станаха домакини на среща с екипа на „Европа Директно” Смолян

20 02 2015Първи учебен час по европейско образование.

На 18 февруари екипът на „Европа Директно” Смолян гостува на деца от подготвителна група при ЦДГ „Щастливо детство” с. Старцево

19 02 2015EK прие българската оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Програмата има за цел да се инвестират над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) за засилване на научноизследователската дейност и подобряване на образованието и професионалното обучение в България

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct