Новини

10 10 2014Първото мобилно приложение за споделено пътуване у нас

Приложението Aha!CAR осигурява лесна възможност за уговаряне на градско или междуградско пътуване, независимо дали потребителят е пътник или шофьор

10 10 2014Граждански форум „Ще направят ли обновените европейски институции ЕС по-силен?“

Съюзът на европейските федералисти и Европейското младежко движение, в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България оргзнизира форума в Дома на Европа на ул. „Г. С. Раковски” 124 от 10 до 12 часа на 13 октомври (понеделник) 2014 г.

10 10 2014Далекосъобщения: Комисията ще намали броя на регулираните пазари в Европа

Два телекомуникационни пазара в Европа вече няма да подлежат на регулиране, два други ще бъдат предефинирани

08 10 2014Милен Русков - българският лауреат на Наградата за литература на ЕС за 2014 г.

Наградата за литература на Европейския съюз е предназначена за представители на държави, участващи в програмата за култура и творчество на ЕС – „Творческа Европа“.

06 10 2014Насърчаване на иновациите и цифровите умения в училищата и университетите

Комисията открива нов уебсайт Oтворено образование Европа, който ще позволи на учащите се и на образователните професионалисти и институции да ползват заедно образователни ресурси със свободен достъп.

03 10 2014"Бъдещето в Европа" -информационно събитие 1.10.2014

Каква е ролята на европейските институции, ролята и правата на отделния гражданин и какво е бъдещето на ЕС разискваха смолянчани на 1 октомври.

03 10 20141 октомври - международен ден на възрастните хора

"Европа Директно” Смолян стана партньор в организирането на празник за членовете на пенсионерски клуб в квартал Устово.

03 10 2014ЕРАLЕ - онлайн платформа за учене на възрастни

Финансираната от Европейската комисия електронна платформа ЕРАLЕ е най-новата инициатива – израз на дългосрочния ангажимент на ЕС да подпомага висококачествено учене на възрастни в Европа

01 10 2014"Бъдещето в Европа"

"Европа Директно"Смолян организира информационно събитие за широката общественост на 1 октомври 2014г.

30 09 2014Защита на крайбрежните общности в ЕС от наводнения

ЕС финансира два проекта за защита на хората и техните домове чрез създаване на система за ранно предупреждение

29 09 2014"ЗА" безопасността на козметиката в ЕС

Комисията засилва защитата на потребителите, чрез приемане на мерки за ограничаване на използването на три консерванта в козметични изделия.

26 09 201426 септември - Европейски ден на езиците

"Многоезичието и езиковото многообразие са част от ДНК-то на Европейския съюз..."

26 09 2014Месечен пакет от решения по процедури за нарушение на ЕК

Целта на тези решения, обхващащи множество сектори, е да се осигури надлежното прилагане на законодателството на ЕС в полза на гражданите и предприятията.

26 09 2014ЕК открива процедура за нарушение срещу България

България трябва да позволи на банковите клиенти да разполагат с парите си.

18 09 2014Правителството одобри програмите за трансгранично сътрудничество

Правителството изрази съгласие със съдържанието на програмите за трансгранично сътрудничество Румъния-България, Гърция-България, България-Турция, България-Сърбия и България-Бивша югославска република Македония преди представянето им за одобрение от Европейската комисия

17 09 2014„Нашите улици, нашият избор"

ЕС обявява началото на Европейската седмица на мобилността 2014, в която се очаква да се включат над 2000 европейски града.

16 09 2014Европейският парламент ратифицира Споразумението за асоцииране с Украйна

Европейският парламент даде съгласието си за споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, включващо и задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия.

12 09 2014Награди за комуникация в областта на ОСП 2014 г.

В конкурса могат да участват организации, които представят проекти информиращи по теми,свързани с общата селскостопанска политика, и за които етапът на изпълнение е започнал не по-рано от 1 януари 2011 г.

11 09 2014Транспорт: 11,9 млрд. евро за подобряване на транспортните връзки в Европа

Днес Европейската комисия покани държавите членки да предложат проекти за подобряване на транспортните връзки в Европа

11 09 2014Как да направим ЕС по-добро място за МСП?

Това е основният въпрос в Обществената консултация, която Комисията започна от 08 септември с цел подобряване на Законодателния акт на ЕС за малкия бизнес.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct