Новини

20 01 2010ЕС обявява 2010 г. за Европейска година под надслов: Да спрем бедността сега!

С провеждането на Европейската година 2010 се цели повишаване на осведомеността относно причините и последиците от бедността в Европа, както сред основните участници като правителствата и социалните партньори, така и сред широката общественост.

19 01 2010Европейската комисия приканва за участие в гласуването в конкурса за плакат по случай на Деня на Европа (2010 г.)

19 01 2010Опазване на биологичното разнообразие на ЕС -какви са следващите стъпки?

Биологичното разнообразие в световен мащаб е силно застрашено, тъй като изчезват видове със 100 до 1000 пъти по-бързи темпове от нормалните.

18 01 2010Конкурс за журналистика на Европейския парламент

Крайният срок за кандидатстване е 31 март 2010 г. включително.

15 01 2010Онлайн фотоконкурс «Промените в климата през твоите очи»

Краят на конкурса настъпва в 12.00 часа на 12.12.2010 г.

15 01 2010Младежки конкурс "Музиката - жива памет на Европа"

Той се провежда в рамките на Дунавския музикален фестивал "Срещу течението", който ще се състои между 20 март и 1 април.

14 01 2010Ученици от Златоград и Унгария ще работят съвместно по проект „Към нови брегове - Родопите и Трансданубия ” по програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Коменски”

Това е първият за Общината училищен проект по програма „Коменски”, съответстващ и на общинския план за младежта.

14 01 2010Конкурс по случай 14 февруари обявява РИОКОЗ - Смолян

Любовта е най - прекрасна, когато е безопасна. Бъди в час!” Срокът за подаване на творбите е 08.02.2010 г.

13 01 20102010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване

Вдъхновен от основаването си принципа на солидарност на Европейския съюз се присъедини към силите си с държавите-членки да направят 2010 на Европейска година за борба с бедността и социалното изключване.

12 01 2010Конкурс на ЕК за видео на тема предприемачество

Първата на града в конкурса е 3333 евро, а крайният срок за кандидатстване e 9 април 2010г.

12 01 2010"Насилието сред младите" - младежки конкурс за късометражен филм

Националният център "Европейски младежки програми и инициативи" обявява конкурс за филм на тема "Насилието сред младите". Крайният срок за участие е 8 февруари 2010 г.

12 01 2010Можете да следите на живо изслушването на Румяна Желева пред ЕП

Изслушването започва в 17:30 ч. българско време и по програма ще продължи до 20:30 ч.

08 01 2010Родените през 1989 могат да участват в европейския проект

Ако желаете да станете част от "Поколение 89", е необходимо да напишете кратко есе на тема "Какво мога да направя за Европа и какво Европа може да направи за мен? Как се виждам като гражданин на ЕС след 5-10 години?"

07 01 2010Тиролски център предлага стипендиантска програма за изкуство

Крайният срок за подаване на документите е 29 януари 2010 г.

06 01 2010Младежи от цяла Европа ще симулират функционирането на ЕС

От 10 до 17 април тази година в Страсбург ще се проведе "Модел на Европейския съюз 2010", симулация за това как функционира Европейският съюз

31 12 2009Нова година, нов Европейски съюз

За пръв път в историята на Европейския съюз (ЕС) той ще бъде ръководен от двама председатели.

29 12 2009Покана за представяне на проектни предложения по Програма „Младежта в действие” (2007 – 2013)

Програмата разполага с общ бюджет от 885 милиона EUR за периода 2007—2013 г).

27 12 2009Конкурс за стажанти “Стажантска Програма за млади роми в Народното събрание на Р България”

На 31 януари 2010 г. ще бъдат обявени имената на одобрените кандидати, които ще бъдат включени в Четвъртата стажантска програма за млади роми към Народното събрание на Р България.

23 12 2009Договорът от Лисабон и новата роля на Парламента в регионалната политика

19 12 2009От 2010 г. българските фирми ще възстановяват ДДС от ЕС само по интернет

Искането за възстановяване на ДДС ще се изпраща от НАП до съответната държава-членка от ЕС, също по електронен път.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct