Новини

13 01 2015Нови правила за трансграничните съдебни решения

Благодарение на новите правила, предприятията и потребителите ще могат да решават трансграничните си правни спорове по-лесно, което ще доведе до годишни икономии в ЕС в размер до 48 милиона евро.

12 01 2015Покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+"

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма "Еразъм+" и Ръководството по Програма „Еразъм+“ за 2015 година.

09 01 2015Помощ за развитие

Взети заедно, Европейският съюз и страните в него са най-големият донор на помощи в света. През 2013 г. те са осигурили общо 56,5 млрд. евро за борбата с бедността в различни страни.

08 01 2015Европейската комисия публикува за първи път преговорни позиции на ЕС по ТПТИ

Европейската комисия публикува днес голям брой документи, излагащи предложенията на Европейския съюз за правни текстове по редица теми в Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), за което в момента се водят преговори със САЩ.

08 01 2015Старт на латвийското председателство на Съвета на ЕС

28-те държави — членки на ЕС, поемат всяка на свой ред ротационното председателство на Съвета на ЕС за срок от шест месеца.

08 01 20152015 - Европейската година за развитие

..или как ЕС оказва помощ на други страни?!

17 12 2014Филмова награда LUX за 2014 година

Полският филм „Ида“ е лауреата на тазгодишната награда за кино LUX на Европейския парламент.

16 12 2014Обсъждания относно създаването на "европейско ЕООД"

Създаването на т.нар. европейско ЕООД би улеснило малкия и средния бизнес за по-лесно разкриване на дружества на територията на ЕС, като намали административната тежест и разходите.

15 12 2014Зелена светлина за първите три програми за развитие на селските райони в ЕС

Европейската комисия одобри първите три от 118 програми за развитие на селските райони (ПРСР).

15 12 2014Инвестиционна офанзива за Европа

Започва презентационна кампания сред 28-те страни членки на ЕС за популяризиране на Инвестиционния план на ЕС

10 12 2014„Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски.“

Чрез конкурсът по писане Европейската комисия иска да разбере какво мислят гражданите по въпросите:-Вашите впечатления от разширения Европейски съюз? -Как разширеният Европейски съюз може да отговори на предизвикателствата на бъдещето?

09 12 2014Европейска младежка награда "Карл Велики" 2015

Наградата се връчва с цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.

01 12 2014Политиката на сближаване - основната инвестиционна политика на ЕС

Тя е насочена към всички региони и градове в Европейския съюз с цел да се подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на предприятията, икономическиятрастеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

28 11 2014"Здрави и щастливи" с "Европа Директно"

На 26 ноември офисът на “Европа Директно” Смолян бе посетен от деца -представители на клуб „Здрави и щастливи” към РЗИ Смолян

27 11 2014Правни действия на ЕК спрямо страните членки през ноември

С ежемесечния си пакет от решения във връзка с установяването на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите, които не изпълняват надлежно своите задължения, произтичащи от законодателството на ЕС.

27 11 2014„Женските тела са се превърнали в истинско бойно поле...."

Това заяви доктор Денис Муквеге от Демократична република Конго при получаването на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент на 26 ноември в Страсбург.

26 11 2014Европейски план за инвестиции

Европейската комисия обяви План за инвестиции на обща стойност 315 милиарда евро, чрез който ще се възстанови растежът в Европа и повече хора отново ще имат работа.

20 11 2014Награда на ЕП за европейски гражданин за 2014 г.

Младите доброволци от Варна, номинирани от Момчил Неков (С&Д), и Христо Христов, номиниран от д-р Андрей Ковачев (ЕНП), са сред 47-те лауреати за Гражданската награда на Европейския парламент за 2014 г.

20 11 2014Бюджетът на ЕС за 2014 г. накратко

Бюджетът на ЕС обединява ресурсите на държавите членки и води до икономии от мащаба. С него се финансират действия, за които държавите членки не могат сами да осигурят средства или които те могат да финансират по-ефективно заедно

20 11 2014„България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 (СПЗ)“

Със средства от Европейската инвестиционна банка ще се подпомага националното съфинансиране на проекти по оперативните програми.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct