Новини

15 11 2012Паричните средства от Нобеловата награда за мир ще бъдат предоставени на проекти в подкрепа на засегнати от войни и конфликти деца

Европейската комисия прие официално от името на Европейския съюз паричните средства от Нобеловата награда за мир и посочи, че възнамерява да ги предостави в полза на засегнатите от войни и конфликти деца по света.

15 11 2012Жените в управителните съвети: Комисията предлага цел за представителство от 40 %

Европейската комисия предприе действия, за да премахне стъкления таван, който продължава да препречва достъпа на талантливи жени до висши ръководни длъжности в най-големите европейски предприятия.

10 11 2012Известни личности от Европа призовават европейските лидери да подкрепят „Еразъм“

Повече от 100 известни личности от Европа от сферата на образованието, изкуството, литературата, икономиката, философията и спорта подписаха отворено писмо до държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС в подкрепа на програмата за обмен на студенти „Еразъм“.

10 11 2012CARS 2020 — за силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленост

ЕС трябва да запази световното ниво на своята автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява висококвалифицирани работни места за милиони хора.

10 11 2012Действия във връзка с климата: Комисията предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата

Европейската комисия предприе важна стъпка към дългосрочните цели, свързани с изменението на климата, като представи предложение за значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Емисиите на флуорсъдържащи газове, чийто парников ефект е до 23 000 пъти по-интензивен от този на въглеродния диоксид, са се увеличили с 60 % от 1990 г. насам, докато тези на всички други парникови газове са намалели.

10 11 2012Комисията предлага безвизов режим на пътуване за гражданите на 16 островни държави

Гражданите на 16 островни държави скоро ще могат да пътуват в Шенгенското пространство без визи. С това ще се открият възможности и предимства както за гражданите на ЕС, така и за гражданите на тези 16 държави.

10 11 2012Есенна прогноза за периода 2012—2014 г.: пътят пред нас остава труден

Големите вътрешни и външни дисбаланси, натрупани през годините преди кризата, намаляват, но този процес продължава да влияе на вътрешното търсене в някои държави членки, а икономическата активност се различава значително в отделните държави.

10 11 2012Визовата политика — стимул за икономическия растеж в ЕС

Комисията прие съобщение по стратегически въпрос — по какъв начин прилагането и развитието на общата визова политика биха могли да допринесат за растежа на ЕС, улеснявайки възможностите за пътуване за граждани от трети държави, желаещи да посетят ЕС.

07 11 2012Въпроси и отговори: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Той обединява усилията на водещи висши учебни заведения, научноизследователски центрове и предприятия и за постигането на своите цели разчита на новаторската идея за трансгранични публично-частни партньорства, познати като „общности за знание и иновации“ (ОЗИ).

07 11 2012Годишен доклад за 2011 г. — често задавани въпроси

ЕСП обаче отново констатира неприемливо ниво на грешки в плащанията, свързани с тези отчети, което е основание за изразяване на отрицателно становище относно разходите.

07 11 2012Общият процент на грешки при разходването на средствата на ЕС е под 4 % за трета поредна година според годишния доклад на Сметната палата

Малко повече усилия от страна на държавите членки, насочени към по-добър контрол на проектите и възстановяване на неправомерно изразходваните средства, могат да допринесат значително, особено в тези времена на икономически трудности.

07 11 2012Обявени са носителите на първата награда „Мария Кюри“

От началото на програмата през 1996 г. благодарение на нея е оказана подкрепа за обучението, мобилността и развитието на уменията на над 65 000 изследователи.

07 11 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията отваря пътя за технологиите от 4 поколение в Европа

Решението на Комисията означава, че мобилните оператори ще могат да инвестират в подобряване на мобилните мрежи, което ще е от полза за цялата икономика, а с течение на времето потребителите ще се радват на по-бърз пренос на данни и повече широколентови услуги.

03 11 2012Нови спорове за европейския бюджет

Европейските лидери ще го обсъждат на извънреден съвет следващия месец, но вече има заплахи и за налагане на вето.

03 11 2012Президентът препоръча институциите да приемат сериозно предупреждението на ЕК

До края на годината имаме достатъчно възможност да изпълним голяма част от препоръките, които съгласувано сме формулирали с Европейската комисия.

03 11 2012Конкурс на ЕС за здравна журналистика – финалистите са известни

Статията на Десислава Николова и Люба Йорданова "Спешна помощ за спешната помощ" беше отличена от журито на конкурса, а статията "Тумори и разядени зъби върху цигарите" на Мариана Тодорова е финалист за специалната награда за статия на тема спиране на тютюнопушенето.

03 11 2012По-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи

Благодарения на опростените процедури предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите, общините и другите получатели ще се подобри от 1 януари 2013 г.

28 10 2012Зелена светлина за първата европейска гражданска инициатива, при която се използват сървърите на Комисията

Целта на „Fraternitе 2020“ е „да се подобрят програмите за обмен на ЕС, като програмата „Еразъм“ или Европейската доброволческа служба, с цел да се допринесе за изграждането на обединена Европа, основаваща се на солидарност между гражданите“. Това е първата европейска гражданска инициатива (ЕГИ), която е регистрирана от Комисията.

28 10 2012Околна среда: Комисията опростява оценката на въздействието на проекти върху околната среда

Европейската комисия представи нови предложения за опростяване на законодателството относно оценката на въздействието върху околната среда.

28 10 2012Често задавани въпроси за програмата „Еразъм“ и нейния бюджет

В предложението на Комисията за коригиращ бюджет се посочва, че дефицитът в бюджета по Програмата за учене през целия живот е в размер на 180 млн. евро, като 90 млн. евро са необходими за покриване на поетите ангажименти във връзка със студенти по „Еразъм“, както и че не достигат 102 млн. евро за научните работници, подкрепяни по дейностите „Мария Кюри“.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct