Новини

27 09 201224-тият конкурс на ЕС за млади учени открива бъдещи лидери

Първите три награди бяха присъдени на изследователски екипи от Ирландия, Полша и Австрия за проекти в областта на физиката, химията и инженерните науки.

27 09 2012Проучване на Евробарометър: 71 % от европейските граждани подкрепят засилването на конкуренцията в националния и регионалния железопътен транспорт

Болшинството европейски граждани (71 %) подкрепя отварянето на своята национална и регионална железопътна система за конкуренция, стига всички оператори да удовлетворяват едни и същи стандарти за безопасност.

27 09 2012Околна среда: много европейци продължават да бъдат изложени на опасни вещества във въздуха

Праховите частици са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система. През последните десетилетия ЕС бележи успехи в намаляването на замърсителите във въздуха, които са източник на киселинно съдържание.

25 09 2012Покана за представяне на предложения по Програма „Култура“ (2007 – 2013 г.)

Програма „Култура" е създадена с цел укрепване на културната сфера, споделяна от европейците. Тя се основава на общо културно наследство чрез развитие на културно сътрудничество между културните субекти от страните-участнички в Програмата. Целта е да се поощри създаването на европейско гражданство.

25 09 2012Европейски ден на езиците: От „спийкдейтинг“ и коктейли до езикова „баня“ — многоезичието е навсякъде

На Европейския ден на езиците ще има по нещо за всеки — в Прага организират „спийкдейтинг“, по време на който ще си правят срещи, за да говорят на различни езици, в София канят на кафе в „световно“ кафене, в Орхус провеждат рап конкурс, в Будапеща отварят коктейл бар на европейските езици, в Кардиф има вечер на чуждестранната поезия, а 30 библиотеки в Берлин предлагат на читателите си да ги посетят за ободряваща езикова „баня“.

25 09 2012ЧЗВ за многоезичието и изучаването на езици

Правата и задълженията на ЕС по отношение на езиците са гарантирани от европейското право.

25 09 2012 Покана за семинар за търсещи реализация в Европа

Европейският информационен център „Европа директно” в град Смолян съвместно с EURES съветника за Южен централен район Ви канят на семинар за търсещи реализация в Европа.

23 09 2012Конкурс за ученически видеоклипове „Свободата е...”

Център за образователни инициативи стартира в началото на юли национален видеоконкурс ReporTeen на тема „Свободата е...", в който право на участие имат всички тийнейджъри между 13 и 19-годишна възраст, които са ученици в българското училище.

23 09 2012Храни: Комисията предлага по-ясни правила за статуса на полена в меда

В съответствие с международните стандарти на СТО предложението определя полена като естествен съставен елемент на меда, а не като негова съставка.

23 09 2012Потребителите в ЕС ще се радват на безпроблемно уреждане на по-малките трансгранични спорове

За да се избегнат трудоемките, скъпоструващи и бавни законоустановени процедури, Европейският съюз работи за улесняване на достъпа до правосъдие на потребителите в Европа, така че те да могат ефективно да упражняват правата си.

23 09 2012Децата в Европа започват да учат чужди езици все по-рано

В Европа децата започват да изучават чужди езици на все по-ранна възраст, като за първия си урок повечето малки ученици са между 6- и 9-годишни, сочи доклад, публикуван от Европейската комисия.

21 09 2012Покана за предложения по програма „Жан Моне“

Поканата цели да подкрепи европейски сдружения, работещи на европейско равнище в областта на образованието, обучението и европейската интеграция.

21 09 2012Покана за предложения по Работна програма „Сътрудничество“ на Седма рамкова програма

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с поканата FP7-ICT- 2013-11 - Информационни и комуникационни технологии.

18 09 2012Спортен форум на ЕС: Спортни ръководители и министри засилват борбата с уредените мачове

Представители на спортното движение в Европа и министри на спорта ще се ангажират да засилят борбата си с уредените мачове на срещата си по време на Спортния форум на ЕС, организиран от Европейската комисия в Никозия, Кипър, на 19 и 20 септември т.г.

18 09 2012Група на високо равнище ще насърчава качество и отлични резултати в преподаването

Висшето образование е от решаващо значение за развитието на необходимите знания и умения, за да може Европа да бъде конкурентна в световната икономика, но държавите членки не влагат достатъчно средства, за да модернизират своите системи за висше образование.

18 09 2012Европейски ден на сътрудничеството: сближаване през общите граници

Тържествено отбелязване на постиженията на европейските региони и държави в процеса на трансгранично сътрудничество — това е идеята, залегнала в концепцията за Европейския ден на сътрудничеството, който за първи път ще бъде честван на един и същи ден в цяла Европа, както в държавите — членки на ЕС, така и в съседните държави.

18 09 2012Комисията поставя ударение на международното научно сътрудничество, за да отговори на глобалните предизвикателства

Картината на научните изследвания в света се развива бързо, като между 2000 г. и 2009 г. делът на държавите от БРИК в световните разходи за изследователска и развойна дейност се е удвоил. Въпроси като изменението на климата, продоволствената сигурност или борбата с болестите, все повече изискват съгласувани международни изследователски усилия.

18 09 2012Околна среда: Европейска седмица на мобилността 2012 година — „движение в правилната посока“

Стотици европейски градове ще участват в 11-то издание на Европейската седмица на мобилността от 16 до 22 септември 2012 г. Гражданите са поканени да участват в дейности за насърчаване на алтернативните видове транспорт и намаляване на използването на лични автомобили.

15 09 2012Околна среда: обединяване на информацията във връзка със справянето със заплахата от чужди видове в Европа

Инвазивните видове представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие и природните ресурси, като икономическото им въздействие се оценява на около 12 милиарда евро годишно.

15 09 2012Комисията предлага нови правомощия за банков надзор за ЕЦБ като част от банковия съюз

В рамките на новия единен механизъм крайната отговорност за конкретни надзорни задачи, свързани с финансовата стабилност на всички банки от еврозоната, ще поеме Европейската централна банка (ЕЦБ).

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct