Новини

04 08 2012Берлин: България и Румъния вероятно няма да са в Шенген тази година

България и Румъния може да не се присъединят към шенгенското пространство през тази година дори и поетапно – първо само въздушните и морските граници. Това посочи германският министър на вътрешните работи Ханс-Петер Фридрих в интервю за вестник "Райнише пост", предаде "Фокус".

04 08 2012Комисията приветства плановете за подобряване на положението на гражданите, закупили недвижима собственост по испанското крайбрежие

Целта на този закон е да бъдат защитени локалните местообитания чрез определяне на район по цялата крайбрежна ивица като обществено достояние. Собствениците на жилища в зоната обаче твърдят, че законът — и начинът му на прилагане — нарушава техните права.

04 08 2012Броят на исканията за документи на Комисията се е увеличил за десета поредна година

В последния годишен доклад относно публичния достъп до документи, който беше публикуван днес, се посочва, че през 2011 г. са били отправени 6 447 искания за документи на Комисията, в сравнение с 6 361 през 2010 г. и едва 450 през 2001 г., когато настоящите разпоредби влязоха в сила.

04 08 2012Строителство: Сградите с ниско потребление на енергия — двигател за растеж в строителния сектор

Европейската комисия предложи стратегия за утвърждаване на строителния сектор като движеща сила за създаването на работни места и за устойчив растеж в икономиката като цяло.

04 08 2012Отрасълът на сигурността: Комисията предлага програма за допълнителен растеж

Очаква се благодарение на програмата предприятията от този отрасъл, който притежава най-високия потенциал за генериране на растеж и осигуряване на заетост в ЕС, да останат в Европа и да продължат да произвеждат висококачествени продукти в областта на сигурността.

03 08 2012Съкращават сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по ПРСР

Фонд „Земеделие" ще разглежда заявленията за кандидатстване по тези мерки в рамките на два, вместо досегашните пет месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи - в срок до три месеца. Заявките за плащане ще се обработват за два, а не четири месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи - в срок до три месеца.

28 07 2012Стипендия за магистратура по европеистика и глобалистика в Лайпциг

Европейската комисия предлага стипендии, които покриват цялата такса за курса. Стипендиите от категория "А" включват 8000 евро за пътни разходи и 1000 евро на месец за други разноски. Стипендиите от категория "Б" включват 3000 евро за път и 500 евро на месец за други разходи.

28 07 2012Агенцията на ЕС за основните права предлага платен стаж във Виена

Агенцията на Европейския съюз за основните права предлага два пъти в годината платен стаж. Програмата е с продължителност шест месеца и ще започне на 16 януари 2013 г. в седалището на агенцията във Виена.

28 07 2012Семинар за финансирането на растежа в страните от Централна и Източна Европа

Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" на Европейската комисия организира еднодневен семинар, чийто фокус ще бъдат факторите и перспективите за финансиране на икономическата конвергенция в страните от ЕС от Централна и Източна Европа след кризата. Събитието ще се проведе на 16 януари 2013 г. в Брюксел.

28 07 2012Проучване: Великобритания е най-застрашена от кризата в еврозоната

Проучването класира 169 страни според техния бизнес с еврозоната и устойчивостта им на забавяне в икономиката. То измерва търговските връзки, външните преки инвестиции, експозицията на банките към еврозоната, както и дълга, дефицита и инфлацията.

28 07 2012ЕС улесни трансграничното наследяване в рамките на съюза

Според изчисленията на еврокомисията разпоредбите ще осигурят правна сигурност на 450 000 европейски семейства годишно, които уреждат въпроси, свързани с наследяване с международен елемент.

28 07 2012Моята нарисувана идея за Музея на Обединена Европа

Целта бе участниците да представят чрез рисунка идеите си за музея на Обединена Европа като пресъздадат българските ценности в европейската съкровищница.

26 07 2012Конкурс за наградите на Европейска година 2012: Отличаване на най-добрите инициативи за подпомагане на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Краен срок: 1 септември 2012 г.

26 07 2012BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”

Краен срок: без определен срок за кандидатстване

26 07 2012Европейски младежки медийни дни, 16 - 18 октомври 2012 г.

Краен срок: 1 август 2012 г.Събитието ще събере 100 избрани млади журналисти на възраст между 18 и 30 години, които живеят в ЕС и които ще имат възможността да обменят информация с високопоставени европейски политици, професионални журналисти и експерти.

26 07 2012Програма "Старт на кариерата"

Краен срок: 17 август 2012 г. Програмата дава възможност на 850 висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили.

25 07 2012Скандалът с LIBOR: Комисията предлага действия на равнище ЕС за борба срещу манипулирането на лихвените проценти

Всяко манипулиране или опит за манипулиране на такива ключови референтни показатели може да окаже сериозно влияние върху почтеността на пазарните отношения и би могло да доведе до значителни загуби за потребителите и инвеститорите или до нарушаване на функционирането на реалната икономика.

25 07 2012Активното участие на младежта в безопасността по пътищата — тема на Четвъртия европейски ден за пътна безопасност

В рамките на конференцията са планирани дискусии, презентации и семинари с участието на младежки групи, организации за безопасност по пътищата и служители в областта на пътната безопасност от всички държави от ЕС и съседните страни.

25 07 2012Защита на правата на интелектуална собственост: Митниците на ЕС конфискуваха над 100 милиона фалшиви стоки по границите на Съюза

По отношение на страните на произход на фалшифицираните стоки, Китай продължава да държи първенството, като там са произведени 73 % от всички изделия, нарушаващи ПИС.

25 07 2012Комисията предлага списък на държавите, които да станат домакини на инициативата „Европейска столица на културата“ след 2019 г.

Стратегията ще бъде обсъдена от Европейския парламент и Съвета; те са длъжни да вземат окончателно решение за бъдещата организация преди края на 2013 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct