Новини

14 07 2012Още по-малко емисии на CO2 от леките автомобили и микробусите: ползите са всеобщи — за климата, потребителите, иновациите и заетостта

Задължителните цели до 2020 г. вече са заложени в съществуващото законодателство, но предстои да бъдат постигнати. След задълбочен технически и икономически анализ от страна на Комисията, предложената днес нормативна уредба посочва как да бъдат постигнати тези цели.

14 07 2012В защита на парите на данъкоплатците: Комисията предлага засилено използване на наказателното право срещу измамниците

Злоупотребата с финансови средства на ЕС за престъпни цели излага на риск целите на Съюза за създаване на работни места, генериране на растеж и подобряване на условията на живот.

14 07 2012Според нов доклад в образователната система все още се запазва различното отношение към децата със специални потребности и възрастните с увреждания

Докладът призовава държавите членки да полагат повече усилия за разработване на приобщаващи образователни системи и за премахване на пречките, пред които са изправени уязвимите групи, когато става въпрос за тяхното участие и успешно развитие в сферата на образованието, обучението и заетостта.

14 07 2012С настъпването на сезона на летните отпуски идва време и за полезни съвети за безгрижно лято!

С настъпването на сезона на летните отпуски, когато милиони европейци планират да пътуват на територията на Европейския съюз или отвъд границите му, идва моментът да си припомним някои съвети, свързани с пътуването, които е добре да се знаят от всеки европейски гражданин.

14 07 2012Инвестиции в размер на 8,1 милиарда евро за научни изследвания и иновации ще спомогнат за създаването на работни места и растеж

Отпуснатите финансови средства, за които могат да кандидатстват организации и предприятия във всички държави — членки на ЕС и в страните партньори, представляват по-голямата част от предложения от ЕС за 2013 г. бюджет за научни изследвания, който възлиза на 10,8 милиарда евро.

14 07 2012Киберпрестъпност: гражданите на ЕС са загрижени за сигурността на личната информация и на плащанията онлайн

Проучването, в което са участвали 27 000 души в държавите—членки на ЕС, показва силна зависимост между информираността относно рисковете, свързани с престъпленията в кибернетичното пространство, и чувството за по-голяма сигурност онлайн.

14 07 2012Изследователи, подкрепяни от ЕС, в екипа, който откри „божествената частица“ Хигс бозон

Субатомната частица, за която експертите са убедени, че е основата на цялата материя във Вселената, беше открита в CERN — Европейската организация за ядрени изследвания, в Женева, Швейцария. Откритието бе приветствано като едно от най-значимите в историята на науката.

08 07 2012Права на пътниците: ново приложение за смартфони ще информира през лятото пътуващите за всички техни права

Пътниците, изпаднали в безизходица на някое летище или чакащи своя изгубен багаж, вече могат да използват приложение за смартфони, за да проверят веднага и на място какви са техните права.

08 07 2012Комисията излиза със законодателно предложение за подобряване на защитата на потребителите в областта на финансовите услуги

Липсата на прозрачност, недобрата информираност за рисковете и неефективното разрешаване на конфликтите на интереси доведоха до широко разпространената практика на продаване на инвестиционни и застрахователни продукти на потребителите, които не съответстват на техните нужди.

08 07 2012Младежката безработица: проучвания показват, че професионалното обучение и стажовете са полезни, но са необходими подобрения

Един от приоритетите за действие е на младежите да се осигури плавен преход от училище към работа.

08 07 2012Eвропейски двор на надеждата и приятелството

Дейностите по проекта включват оформяне на вътрешно дворно пространство като кът за отдих и занимания на учениците.

07 07 2012Влак на мечтите

Презентациите, които бяха показани опиваха „Мечтаното пътуване на баба и дядо, мама и татко и аз”, като всяка представяше една от страните на ЕС, нейните традиции и особености, културни и исторически забележителности и други факти за нея, провокирали интереса на групата.

07 07 2012Новото ни европейско семейство

На 08.05.2012 в актовата зала на ПГТТ „Христо Ботев” Смолян се проведе заключителното събитие по проекта на гимназията „Новото ни европейско семейство” - изложба на готовите творби.

07 07 2012Младежта в действие чрез самоуправление

На 09.05.2012 в ПГСГС „Н.Й. Вапцаров” Чепеларе се проведе ден на ученическо самоуправление по проект „Младежта в действие чрез самоуправление”. Проектът се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.

02 07 2012Eвропа директно Смолян проведе специални семинари за учители в предучилищен курс за представяне на нови интерактивни методи за гражданско образование на децата, с акцент преподаването на европейски ценности

Широко бяха представени обсъдени он-лайн платформите на Европейската комисия – Кът на учителя и Кът на детето.

01 07 2012Младежи и възрастни – обединени в Европа чрез традиции и култура

Проекта се изпълнява по процедура ЕД2012-03, покана: „Пет години граждани на ЕС”, обявена от Европа директно Смолян към СНЦ „Нови хоризонти”.

01 07 2012Фестивал на езиците

Честването на Деня на Европа 9 май и петата годишнина от влизането на България в ЕС учениците от Гимназията за преподаване на чужди езици „Иван Вазов” в Смолян отбелязаха с провеждането на традиционния фестивал на чуждите езици

01 07 2012”Пътешествие из Европа”

На заключително занятие на проекта „Да обиколим заедно Европа” присъстваха учениците от седми и четвърти клас (37 на брой), председателят на училищното настоятелство, ръководството на училището, родители, жители на селото, учители и екипа на Европа директно – Смолян.

01 07 2012Семинар за журналисти 18-19 май 2012

изпълнение на годишната си работна програма на 18 и 19 май 2012 в гр. Златоград Европа директно Смолян организира семинар за журналистите от региона.

01 07 2012Възможности за коопериране в Европейския съюз

В годината на кооперативите ученици от местното училище проучиха три семейни фирми на територията на Търън и внуци на собствениците на фирмите, създадоха презентации за отраслите, в които работят семействата им, за развитието на бизнеса и разширяването му с нови дейности, за проблемите на вътрешния пазар и износа на продукция в рамките на ЕС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct