Новини

22 04 2010ЕС настоява Канада да махне визите за българи, румънци и чехи

Въпросът ще бъде поставен на срещата ЕС-Канада на 5 май. За бързото отпадане на визите настояват и европейските депутати в подготвена от тях резолюция.

22 04 2010Комисията разрешава на България да отпусне ограничена по размер помощ на селското стопанство

Помощта по тази схема може да се отпуска до 31 декември 2010 г. и ще бъде във вид на директно субсидиране.

22 04 201022 април -Ден на Земята

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, което започва от 1990 г.

21 04 2010Комисията предприема действия за подобряване на защитата на данните на гражданите, защитата на правата на подсъдимите и за засилване на сътрудничеството в областта на имиграцията и убежището

Гражданите очакват да имат еднакви права и да се чувстват сигурни навсякъде в Европейския съюз.

18 04 2010Специална покана за предложения за университетска харта „Еразъм“ за 2011 г.

Срокът за подаване на заявленията за университетската харта „Еразъм" е 30 юни 2010 г.

17 04 2010Втори национален литературен конкурс за учители

Краен срок за изпращане на материали за конкурса: 01.09.2010 г.

17 04 2010Годишният доклад на RAPEX за 2009 г. показва ефикасността на сътрудничеството в ЕС по отношение на опасните продукти

Продуктите, които през 2009 г. най-често са били обект на уведомление, са играчките, облеклата и моторните превозни средства.

17 04 2010Стаж във френско студентско радио

За програмата с начало 23 август 2010 г. трябва да се кандидатства до 15 юни тази година.

17 04 2010Работа в Европейската инвестиционна банка

Крайните срокове за кандидатстване са между 18 април и 8 май 2010

17 04 2010Културното многообразие е тема на журналистически конкурс

Крайният срок за участие е 10 юли 2010. Материалите трябва да са публикувани или излъчени между 1 юли 2009 и 10 юли 2010.

17 04 2010Eвропа Директно Смолян участва в семинар за Климатичните промени и представи своята дейност

Над 30 представители на регионални инспекции по околна среда и води, басейнови дирекции и национални паркове се запознаха с дейността на мрежата Европа директно и заявиха желание за бъдещи съвместни дейности и проекти.

17 04 2010Стартира кандидатстването за участние в Лидерска академия

Краен срок за изпращане на документите:15 юни 2010.

13 04 2010Комисията публикува покана за предложения за проекти, с общ бюджет от 35 млн. евро, превръщащи екологични предизвикателства в бизнес възможности

Периодът за кандидатстване започва от днес и продължава до 9 септември 2010 г. Вероятно ще бъдат избрани за финансиране около 50 проекта.

12 04 2010Младежки конкурс за есе на тема демокрация и предприемачество

Краен срок: 18 юни 2010. Целта на конкурса е да поощри споделянето на идеи за това как могат да бъдат създадени възможности за младите хора да укрепват демокрацията и частния сектор в своите държави.

12 04 2010Какво е комитология и има ли тя някаква роля след сключването на Лисабонския договор?

Лисабонският договор ще замени тази система с "делегираните актове", които са под парламентарен контрол.

12 04 2010Комисията приема стратегическите приоритети за 2010 г.

Работната програма на Комисията подготвя условията за основните ангажименти във връзка с политиката, които Комисията ще поеме през идните години.

12 04 2010Евробарометър: Европейците не са добре информирани относно загубата на биоразнообразие

„Биоразнообразието представлява природният двигател за бъдещето ни и трябва да се научим да се отнасяме грижовно към него."

12 04 2010Конкурс за журналисти, чиито материали са посветени – Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване

Победителите в европейския конкурс ще бъдат обявени на церемония, която ще се състои в Брюксел на 17 декември 2010 г.

12 04 2010Покана за обществена дискусия: бъдещето на селското стопанство в Европа

Стратегията „Европа 2020“ разкрива нова перспектива. В този контекст ОСП може да допринесе още повече за постигането на интелигентен, устойчив и интегриран растеж, като отговори на новите икономически, социални, екологични, климатични и технологични предизвикателства на нашето общество.

09 04 2010Европейската гражданска инициатива: гражданите получават нови възможности да въздействат върху политиките на ЕС

Чрез Европейската гражданска инициатива, описана подробно в огласено днес предложение на Европейската комисия, европейските граждани ще могат за първи път непосредствено да предлагат ново законодателство.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct