Новини

10 05 2010Европа Директно Смолян участва в конференция Пролет в Европа 2010 в Мадрид

На 7 и 8 май 2010 в Мадрид се проведе конференция Пролет в Европа 2010.

10 05 2010 Европа Директно Смолян и детска градина празнуваха рождения ден на Европа

Екипа на Европа директно почерпи децата по случай празника, раздаде на всички балони и книжки за най-добре представилите се деца при изработката на облеклата и предметите за изложбата, при песните и танците.

09 05 20109 май-Ден на Европа

08 05 2010Индивидуални и групови консултации с професионален психолог

Дерменджиева, моля да запазите предварително час за консултацията си на тел. 0301/8-14-33 или на мейл-адреса на МИКЦ Смолян не по-късно от 14.05.2010 г.

08 05 2010Европа Директно”Смолян продължава започнатият в края на 2008 година информационно-обучителен цикъл за експерти от системата на образованието

Петият семинар от този цикъл ще се проведе на 17 май 2010 година от 10:30 до 18:00 ч. в базата на Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Смолян

08 05 2010Форум „Младежки инициативи, предприемачество и устойчивост”

„Младежки инициативи, предприемачество и устойчивост” ще разтърси Историческия музей в Смолян на 12 май от 16.00 часа.

07 05 2010Комисията призовава за по-голяма защита на непридружените непълнолетни лица, влизащи в ЕС

07 05 2010Комисията приканва България да осигури възможност на всички клиенти на стационарни телефонни линии да запазват номера си при смяна на оператора

България разполага с два месеца, за да се съобрази с мотивираното становище. Ако тя не се съобрази със становището в този срок, Комисията може да отнесе случая до Европейския съд.

07 05 2010Комисията и Парламентът дават нов тласък на работата си по общ регистър и кодекс за поведение за лобистите

За гражданите равнището на прозрачност и достъпът до информация относно организациите, които се занимават с лобистка дейност и застъпничество, се увеличиха безпрецедентно с откриването на Регистъра на представителите на интереси през юни 2008 г.

06 05 2010EП подкрепи промяна в Лисабонския договор за допълнителните 18 депутати

България ще получи едно допълнително място в ЕП, с което българските представители ще станат 18

05 05 2010Програма на събитията, организирани от Представителството на Европейската комисия и Информационния офис на Европейския парламент в България по повод Деня на Европа

04 05 2010Европейските потребителски центрове: заедно в подкрепа на пътниците за отстояване на техните права, нарушени вследствие на кризата, причинена от вулканичната пепел

Европейските потребителски центрове са специализирани в оказването на подкрепа на потребителите от ЕС, които са срещнали проблеми при купуването на стоки или услуги в друга държава от ЕС.

02 05 2010Европейската комисия стимулира научните изследвания и иновациите, като улеснява кандидатстването за безвъзмездни средства от ЕС и управлението им

Основната цел е участието в тях да стане прозрачно и привлекателно за най-добрите изследователи и иновативни дружества в Европа и извън нея.

02 05 2010Европейската комисия обявява наградата „Лоренцо Натали“ за 2010 г. за журналистика, свързана с въпросите на развитието

Журналистите, желаещи да участват, могат да представят своята кандидатура до 31 август 2010 г.

01 05 2010Програма за отбелязване на Деня на Европа – 9 Май от Европейски информационен център Европа директно – Смолян

01 05 2010Проектобюджет на ЕС за 2011 г.: бъдещето след кризата

В проектобюджета за 2011 г. се предвижда също така увеличаване на инвестициите за научни изследвания, развойна дейност и иновации, за инфраструктура и човешки капитал.

01 05 2010Европейската комисия започва консултация с обществеността за бъдещето на културните и творческите индустрии

Консултацията е свързани с новата Зелена книга, в която се подчертава необходимостта да се подобри достъпът до финансиране, по-специално на малките предприятия.

30 04 2010Комисар Георгиева обсъди бъдещото сътрудничество с Върховния комисар на ООН за бежанците

По време на тази първа среща те обсъдиха съвместната работа на Комисията и ВКБООН в полза на бежанците и разселените лица по света.

30 04 2010Продължава фотоконкурсът "Промените в климата през твоите очи"

Продължава конкурсът за фотография на екологична тематика "Промените в климата през твоите очи" на Европейския парламент.

28 04 2010Европейски конкурс за видео на тема "Представи си живот в бедност – какъв е изходът?"

Краен срок: 15 юли 2010.Целта на конкурса е да окуражи младите хора да представят своите идеи за това как може да бъде намалена бедността в Европа.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct