Новини

01 06 2011Икономическото управление на ЕС: важна стъпка напред

ЕС и неговите държави-членки взеха редица важни решения, които ще доведат до по-добра икономическа и бюджетна координация в ЕС като цяло и в частност за еврозоната.

01 06 2011Деца научиха интересни факти за Европа и празнуваха 9 май с Европа Директно Смолян

Децата научиха легендата за името на Европа, интересната история за обединяване на държавите в едно семейство, наречено Европейски съюз и с какво това семейство е полезно за всички нас.

01 06 2011Програма в областта на цифровите технологии: таблото за резултатите показва, че има напредък

В съответствие с ангажимента си за прилагане на стратегия за открит достъп до данни, Европейската комисия предоставя публичен достъп в интернет до своите набори от данни и статистически данни от таблото за резултатите.

30 05 2011Председателите на Комисията, Парламента и Европейския съвет събират религиозни водачи за дискусия, посветена на демократичните права и свободи

Духовните лидери изразиха готовността си да работят рамо до рамо с европейските институции за насърчаване на демокрацията, човешките права и основните свободи, които са неотменен елемент в изграждането на плуралистични и демократични общества.

27 05 2011 В Смолян се проведе младежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Екипа на Европа директно Смолян хареса идеята и реши да я подкрепи като през 2010 година подпомогна провеждането на първия фестивал „Открити улици”.

27 05 2011Включете се в международния конкурс за ученици “EuropaSecura”

Крайния срок за регистриране е 2 юни 2011!!!

26 05 2011Резултати от финалния етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

1 място и носител на купата - ПГTТ „Христо Ботев”

25 05 2011Конкурс за Стажантската програма за млади роми към Българския парламент

Крайният срок за подаване на документи е 5 юни 2011г.

25 05 2011EPSO търси юрист-лингвисти с български език

Крайният срок, включително за валидиране на кандидатурата, е 09.06.2011 г. в 12 ч. (на обяд), брюкселско време.

24 05 2011Покана за предложения за създаване на Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за ПОО. ReferNet подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop.

24 05 201124 май - Ден на славянската писменост и българската просвета и култура

Честит 24 май с пожелание за знание, мъдрост и любов към науката, които да ни помогнат в задачите в живота и с които трябва да се борите всеки ден!

21 05 2011Съгласие по инициативата „Знак за европейско наследство“

Знакът е замислен като отличие, допълващо съществуващите подобни инициативи, като напр. списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

21 05 2011ЕС забранява използването на кадмий в бижутата, прътите за запояване и всички пластмаси

Новото законодателство забранява използването на кадмий във всички видове бижутерийни продукти, с изключение на антиките.

21 05 2011Европейската комисия осигурява по-добра защита и подкрепа за жертвите на престъпления

За да спомогне за предпазване на жертвите на насилие от допълнително увреждане, причинено от техния нападател, Комисията прави предложение и за регламент относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита в областта на гражданското право.

21 05 2011Безопасност на пътната инфраструктура Комисията изисква действия от 11 държави-членки

Като следваща стъпка проверките за пътна безопасност следва подробно да установят опасните характеристики на даден пътен инфраструктурен проект.

21 05 2011Комисията сондира мнения за ограничаване на употребата на найлонови пликове

Европейската комисия се обръща към обществеността за мнения как най-добре да се ограничи употребата на найлонови пликове за покупки.

21 05 2011Програма в областта на цифровите технологии: Комисията търси идеи как най-добре да се използват „изчислителните облаци“ в Европа

Общественото допитване в интернет ще продължи до 31 август. Отговорите ще бъдат използвани при подготовката на Европейската стратегия за изчислителните облаци, която Комисията ще представи през 2012 г.

18 05 2011 Покана за участие в младежки фестивал „Открити улици”

На 19 май, четвъртък, на Стария център в Смолян за втора поредна година ще се проведе младежкият фестивал на изкуствата „Открити улици”. Той ще започне около 14.00 часа.

15 05 2011ЕП прие новите правила за етикетите на текстилните продукти

Потребителите вече няма да бъдат изложени на риска да купуват без тяхно знание текстилни продукти, съдържащи естествена кожа или козина, предвиждат новите европейски правила за текстилните етиките.

15 05 2011Нов европейски закон ще отвори повече честоти за мобилен интернет

Осигуряването на достъп до високоскоростен широколентов интернет за всички европейски граждани и компании, включително и тези, намиращи се в отдалечени и селски райони, е невъзможно без безжичен интернет, който се нуждае от специални радиочестоти за непрекъсната връзка.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct