Новини

21 08 2009Последен призив за доброволно въвеждане на бордовата система за безопасност в автомобилите

В случай на тежко пътнотранспортно произшествие системата eCall автоматично избира единния европейски телефонен номер за спешна помощ 112 и изпраща информация за местоположението на автомобила до най-близката служба за спешна помощ.

20 08 2009Конкуренция: Комисията публикува годишния доклад за 2008 г. относно политиката на конкуренция

Докладът разкрива как са били използвани основните инструменти на политиката на конкуренция в отговор на финансовата и икономическа криза и подчертава ползите от тази политика за гражданите.

19 08 2009Брюксел предлага обща база данни за данъците в ЕС

Основният елемент от предложението ще бъде създаването на "Еврофиск" - схема за бърз обмен на информация, до която властите от всички страни членки ще имат достъп за предотвратяване на злоупотреби.

14 08 2009Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2009

Водещата тема за 2009 г. на Европейската седмица на мобилността, определена от Европейската комисия е „Да подобрим градския климат”.

14 08 2009Брокерски дни в областта на ИКТ рамките на 23-ия Панаир за информационни системи Info System 2009 в Солун, Гърция

14 08 2009Действия на ЕС срещу изменението на климата

Борбата срещу изменението на климата е едно от най-големите предизвикателства пред нас.

13 08 2009ОПРР: BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции”

Краен срок: 4 септември 2009 г., 16.00 ч.

13 08 2009Програмата "Евроскола"

11 08 2009Нона Караджова: Ще създадем силен екип, които да работи по измененията в климата

"Всеки от нас казва "Аз обичам природата", но много малко от нас полагат усилия за запазването й.

10 08 2009Конкурс за млади преводачи в ЕС

Европейската комисия организира за трети пореден път конкурса "Juvenes Translatores" за популяризиране на многоезичието и кариерата на преводач сред учениците.

07 08 2009Нови 63 магистърски курса и съвместни докторати се добавят към Erasmus Mundus

Европейската комисия избра 50 магистърски курса и 13 съвместни докторати, които ще бъдат добавени към курсовете, достъпни в рамката на програмата Erasmus Mundus, целяща засилването на европейското сътрудничество и международните връзки в областта на висшето образование.

07 08 2009България ограничава достъпа до социални помощи в нарушение на Европейската социална харта

В решението си Комитетът подчертава, че "достъпът до социална помощ не може да бъде предмет на времеви ограничения, ако засегнатите лица продължават да покриват основното условие за получаване на социална помощ, установено в текста на Европейската социална харта".

06 08 2009Цифровата икономика може да изведе Европа от кризата, се твърди в доклад на Комисията

05 08 2009Младежка фотоизложба Да сътворим заедно...

По повод Международния ден на младежта, 12 август, Европейският информационен център „Европа директно” представя младежка фотоизложба.

04 08 2009Конкурс „Европейският бивш пушач на 2009 година”!

Спечели 5 000 евро за почивка с наградата на „Европейският бивш пушач за 2009 година”!

04 08 2009Фотоконкурс: ''Моментна снимка – Европа''

Крайният срок за участие в конкурса е 15 август 2009 г.

04 08 2009Европейската комисия изпраща в София проучвателна мисия от експерти, които да се запознаят с плановете на новото правителство за управление на еврофондовете

Основното послание на Брюксел е, че е важно да има силна централизирана координация на работата по отделните оперативни програми, обясни участник в мисията

03 08 2009Населението на ЕС достига почти 500 млн. души

Увеличението от 2,1 милиона души за една година се дължи на естествен прираст от 600 хиляди души и 1,5 милиона души прираст от нетна миграция, уточнява статистиката.

31 07 2009Броят на студентите по програма „Еразъм“ достигна 2 милиона

За първи път по програмата „Еразъм“ са били подпомогнати и 20 000 студенти при провеждането на стаж в дружества и организации в други страни, а на почти 5 000 университетски кадри е била предоставена възможност за обучение в чужбина.

30 07 2009Десет европрепоръки за пълноценна лятна почивка

Европейската комисия (ЕК) публикува десет препоръки към хората, които ще пътуват по време на отпуската си през лятото, съобщи институцията.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct