Новини

12 04 2010Младежки конкурс за есе на тема демокрация и предприемачество

Краен срок: 18 юни 2010. Целта на конкурса е да поощри споделянето на идеи за това как могат да бъдат създадени възможности за младите хора да укрепват демокрацията и частния сектор в своите държави.

12 04 2010Какво е комитология и има ли тя някаква роля след сключването на Лисабонския договор?

Лисабонският договор ще замени тази система с "делегираните актове", които са под парламентарен контрол.

12 04 2010Комисията приема стратегическите приоритети за 2010 г.

Работната програма на Комисията подготвя условията за основните ангажименти във връзка с политиката, които Комисията ще поеме през идните години.

12 04 2010Евробарометър: Европейците не са добре информирани относно загубата на биоразнообразие

„Биоразнообразието представлява природният двигател за бъдещето ни и трябва да се научим да се отнасяме грижовно към него."

12 04 2010Конкурс за журналисти, чиито материали са посветени – Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване

Победителите в европейския конкурс ще бъдат обявени на церемония, която ще се състои в Брюксел на 17 декември 2010 г.

12 04 2010Покана за обществена дискусия: бъдещето на селското стопанство в Европа

Стратегията „Европа 2020“ разкрива нова перспектива. В този контекст ОСП може да допринесе още повече за постигането на интелигентен, устойчив и интегриран растеж, като отговори на новите икономически, социални, екологични, климатични и технологични предизвикателства на нашето общество.

09 04 2010Европейската гражданска инициатива: гражданите получават нови възможности да въздействат върху политиките на ЕС

Чрез Европейската гражданска инициатива, описана подробно в огласено днес предложение на Европейската комисия, европейските граждани ще могат за първи път непосредствено да предлагат ново законодателство.

07 04 2010Национален конкурс за студенти за есе на тема: “Европейската културна идентичност и българската перспектива”

Краен срок: 30 април 2010 г. Конкурсът се обявява по повод Деня на Европа - 9 май, и обявената от ЮНЕСКО Международна година за сближаване на културите.

06 04 2010Европейски информационен център “Европа Директно” Смолян обявява процедура за набиране на проектни предложения по приоритетна ос 1 „Европейска година за борба с бедността и социалната изолация”, процедура „Заедно сме по-богати”

Краен срок за представяне на проектните предложения: 03.05.2010 г., 17.00 часа

06 04 2010Удължен е крайният срок за подаване на проектни предложения по две схеми на ОПРР

Министерство на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кандидати по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

03 04 2010Честито Възкресение Христово!

03 04 2010Семинар за ранно професионално ориентиране по проект „Младите и бизнесът”

Семинарът ще се проведе на 29.04.2010г. в гр. Смолян, х-л Кипарис алфа.

03 04 2010Доброволчески и добродейски програми за 2010 г. на НЧ Бъдеще сега

03 04 2010Мила Йорданова: Търсим таланти за работа в европейските институции

На 15 април изтича срокът за подаването на документи за кандидатстване на работа в европейските институции.

03 04 2010Обучение „Как да се представим най-добре и да получим желаната работа”

Семинарът ще се проведе на 30.04.2010г. в гр. Смолян, х-л Кипарис алфа.

31 03 2010„Пролет в Европа“от 22 март до 30 юни 2010 г.

Събитието стартира за осми пореден път, като тази година се провежда в рамките на 2010 – Европеската година за борба с бедността и социалното изключване.

29 03 2010Пролет в Европа 2010

Какво е Пролет в Европа? Пролет в Европа е ежегодна кампания, която ще се състои от 22 март до 30 юни 2010 и е отворена за всички начални и средни училища от Европа.

27 03 2010Конкурс за детска рисунка “Европа - за децата, Европа - с децата”

Тема на конкурса: Как децата виждат и разбират своите права Краен срок:17.05.2010 г.

27 03 2010Проект за правата на децата ще се осъществява в Смолян и Велико Търново

В България, проектът ще се реализира в София, Велико Търново, Смолян, Рудозем и Златарица.

26 03 2010Стартира проект „Младите и бизнесът” – за подпомагане на ранната професионална ориентация и реализация на младежите в Смолян

Проектът „Младите и бизнесът в област Смолян” ще се реализира от март до края на май 2010 година

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct