Новини

15 12 2011В новата програма „Европа за гражданите“ Европейската комисия отрежда централно място на побратимяването на градове, съхраняването на спомена за историята на Европа и дебатите относно Европа в гражданското общество

С програмата, която е за периода 2014—2020 г. и има бюджет от 229 млн. EUR, ще се подпомагат дейности за повишаване на осведомеността и за по-добро познаване на ЕС, на неговите ценности и история от страна на гражданите.

15 12 2011Европейската комисия засилва правата за консулска закрила, за да помогне на милиони европейци в чужбина

Гражданите на ЕС в чужбина имат право да потърсят помощ във всяко едно консулство или посолство на друга държава-членка на ЕС, когато собствената им държава-членка не е представена в съответната страна.

15 12 2011Право на справедлив съдебен процес: Европейският парламент гласува заподозрените лица да получават „декларация за правата“ в наказателното производство

С новите разпоредби се гарантира, че лицата, заподозрени в извършването на престъпление, ще получават подходяща информация за основните си права по време на наказателно производство.

15 12 2011Европейската комисия се допитва до обществеността по повод на мерките за премахване на бариерите пред хората с увреждания

Консултацията, която е напълно достъпна за всички, е насочена към предприятията, хората с увреждания и обществеността като цяло и ще остане отворена до 29 февруари 2012 г.

15 12 2011Околна среда: преодоляване на предизвикателството в областта на пречистването на отпадъчни води

Целта е да не се допуска възможност за вредни въздействия на човешките и промишлени отпадъчни води върху човешкото здраве и околната среда.

15 12 2011EUROSUR: „свързване на точките“ в наблюдението на границите

EUROSUR ще насърчи обмена на информация и сътрудничеството между органите за граничен контрол на държавите-членки, както и с Frontex.

15 12 2011Значително повече европейски средства за околната среда и климата чрез новата програма „LIFE“

Програмата „LIFE“ изигра важна роля при прилагането на основно европейско законодателство, като Директивата за местообитанията и птиците и Рамковата директива за водите.

15 12 2011Младежки онлайн фотоконкурс:Обединени в разнообразието: българското културно многообразие

Конкурсът започва от 1-ви декември 2011 г. и продължава до 15 октомври 2012 г., като в него могат да участват ученици, студенти или просто млади хора до 30-годишна възраст.

10 12 2011Присъдена бе Голямата награда „Лоренцо Натали“ за 2011 г.

Наградата се връчва за 20-ти път. С нея Европейската комисия отличава журналистите, които често работят при трудни обстоятелства, ознаменувайки начините, по които журналистиката може да бъде източник на положителна промяна, вдъхновение за развитието и двигател на демокрацията и правата на човека.

10 12 2011Обществено здравеопазване: Комисията предлага ефективни мерки за по-добра защита на гражданите от широк кръг трансгранични заплахи за здравето

С цел по-добре да защити европейците от широк кръг заплахи за здравето и да осигури изцяло координиран отговор при криза днес Европейската комисия прие законодателно предложение относно средствата за реакция при сериозни трансгранични заплахи за здравето.

07 12 2011Транспорт: започна общественият вот за избор на електронни продукти за планиране на пътувания

Целта е да се повиши осведомеността и да се стимулира разработването на универсални продукти за планиране на пътувания, които не са ограничени до конкретна държава и предлагат алтернативни транспортни средства.

07 12 2011Европа Директно Смолян взе участие в обучение за учители, организирано от Представителство на европейската комисия в България

На обучението присъстваха над осемдесет учители от областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.

05 12 2011Комисар Джон Дали: Добра новина за потребителите! Сега те могат да бъдат сигурни, че здравните претенции за храните са точни

Потребителите могат да разчитат, че няма да бъдат подвеждани от необосновани, преувеличени или неотговарящи на истината претенции.

05 12 2011Подкрепени от програма МЕДИА филми триумфират на европейските „Оскари“ за 2011 г.

03 12 2011Стартиране на Европейската младежка награда

През следващата година предстои да бъде петото връчване на наградата, която стартира през 2008 г., като крайният срок за подаване на проекти е 23 януари 2012 г.

03 12 2011Нов европейски фонд за политиката на ЕС в областта на морското дело и рибарството

Фондът ще финансира проекти, които създават нови работни места и подобряват качеството на живота по европейското крайбрежие.

03 12 2011Залцбург спечели наградата на ЕС за град с най-добри условия за хората с увреждания

Европейската комисия оцени дълготрайния ангажимент, последователния подход и отличните резултати на град Залцбург в подобряване на достъпността, постигната с прякото участие на хората с увреждания.

03 12 2011Програма в областта на цифровите технологии: коалиция от водещи технологични и медийни компании за подобряване на интернет пространството за нашите деца

Комисията очаква, че разработените от основателите на коалицията решения ще бъдат приети от все по-голям брой компании и приветства присъединяването на нови членове.

03 12 2011Нов пакет за „по-добри летища“

Европейската комисия обяви всеобхватен пакет от мерки за увеличаване на капацитета, намаляване на закъсненията и подобряване на услугите по летищата в Европа.

03 12 2011Европейският институт за иновации и технологии (ЕIТ) планира да създаде повече партньорства за иновации

Комисията очаква по този начин да допринесе за създаването на близо 600 нови предприятия, както и за обучението на 25 000 студенти и 10 000 докторанти по нови учебни програми, които съвместяват високите научни постижения със силен предприемачески елемент.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct