Новини

06 08 2009Цифровата икономика може да изведе Европа от кризата, се твърди в доклад на Комисията

05 08 2009Младежка фотоизложба Да сътворим заедно...

По повод Международния ден на младежта, 12 август, Европейският информационен център „Европа директно” представя младежка фотоизложба.

04 08 2009Конкурс „Европейският бивш пушач на 2009 година”!

Спечели 5 000 евро за почивка с наградата на „Европейският бивш пушач за 2009 година”!

04 08 2009Фотоконкурс: ''Моментна снимка – Европа''

Крайният срок за участие в конкурса е 15 август 2009 г.

04 08 2009Европейската комисия изпраща в София проучвателна мисия от експерти, които да се запознаят с плановете на новото правителство за управление на еврофондовете

Основното послание на Брюксел е, че е важно да има силна централизирана координация на работата по отделните оперативни програми, обясни участник в мисията

03 08 2009Населението на ЕС достига почти 500 млн. души

Увеличението от 2,1 милиона души за една година се дължи на естествен прираст от 600 хиляди души и 1,5 милиона души прираст от нетна миграция, уточнява статистиката.

31 07 2009Броят на студентите по програма „Еразъм“ достигна 2 милиона

За първи път по програмата „Еразъм“ са били подпомогнати и 20 000 студенти при провеждането на стаж в дружества и организации в други страни, а на почти 5 000 университетски кадри е била предоставена възможност за обучение в чужбина.

30 07 2009Десет европрепоръки за пълноценна лятна почивка

Европейската комисия (ЕК) публикува десет препоръки към хората, които ще пътуват по време на отпуската си през лятото, съобщи институцията.

28 07 2009Европейски летен университет обявява записване

27 07 2009ЕС прие опростени правила за координацията на системите за социално осигуряване

Правилата целят да облекчат свободното движение на гражданите в ЕС с цел учение, работа или туризъм без правилата на националните системи да създават пречки.

27 07 2009Покана за представяне на предложения по пилотен проект „Паневропейска координация на методи за интеграция на ромите“

Пилотният проект ще бъде изпълняван на първо място в държавите-членки и в страните кандидатки с висок процент на ромски общности в неравностойно положение.

26 07 200972 % от европейците имат високи очаквания за ролята на ЕС за справяне с безработицата

78 % смятат, че ЕС има положителна роля за подобряването на достъпа до обучение и образование, 76 % — за насърчаване на равнопоставеността между половете, 73 % — за борбата с други форми на дискриминация и 72 % — за създаването на възможности за работа и за борбата с безработицата.

25 07 2009УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ НА КОНКУРСА ЗА МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ НА ТЕМА „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Срокът за участие в конкурса "МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА" се удължава до 10 октомври 2009 година

25 07 2009Акция "Климат"

Акция "Климат" и информационно изложение "Европа за вас" се проведоха в Смолян на 24 юли. Събитието беше посетено от над 350 граждани и гости на Смолян.

23 07 2009Исландия официално подаде молба за членство в ЕС

Миналата седмица исландският парламент реши страната да се присъедини към ЕС.

23 07 2009Покана за кандидатстване за участие в Индивидуална мобилност Обучение и професионално развитие на служители в сферата на образованието за възрастни по секторна програма „Грюндвиг”

Краен срок:15 септевмри 2009 г.

23 07 2009България и Румъния: необходим е политически консенсус за постигане на напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията

Докладът относно напредъка на България отбелязва положителна промяна в отношението и посочва редица технически стъпки, предприети от България в отговор на доклада на Комисията от месец юли 2008 г.

22 07 2009Покана за кандидатстване за квалификационни курсове и други дейности за квалификация по секторна програма „Коменски”

Краен срок:15 септевмри 2009 г.

22 07 2009Европейската комисия засилва действията си в борбата с болестта на Алцхаймер и други дегенеративни заболявания на нервната система

Европейската комисия прие конкретни предложения за борбата с болестта на Алцхаймер, деменции и други дегенеративни заболявания на нервната система.

19 07 2009Дните на отворените врати през октомври 2009 г.

Форумът се организира от Комитета на Регионите и Европейската Комисията всяка година, през октомври. През 2009 под мотото е "Европа в моя регион/град".

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct