Новини

29 04 2012Кристалина Георгиева: България трябва гъвкаво и ускорено да усвоява еврофондове

По повод седмата годишнина от подписването на договора за присъединяване на България към Европейския съюз Георгиева подчерта, че е необходимо "България да си свърши работата и да покаже, че има напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията и престъпността"

28 04 2012Лидерска академия „ГЛОУ”

Краен срок: 1 юни 2012 г. Лидерска академия „ГЛОУ” се провежда изцяло на английски език и е съвкупност от интерактивни, увлекателни дейности: игри, дискусии в големи и малки групи и семинари, срещи с гост - лектори, както и организацията и провеждането на еднодневна социално ангажирана кампания.

28 04 2012Интелигентна енергия - Европа

Краен срок: 8 май 2012 г. Кандидатите трябва да са юридически лица, частни или публични, установени на територията на държава членка на Европейския съюз, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватска или Македония.

28 04 2012Национален конкурс за поезия Усин Керим- Чепеларе 2012

Крайният срок за изпращане на стихосбирките е 1 май 2012.

28 04 2012Правa, гарантиращи справедлив съдебен процес: предложението на Европейската комисия за предоставяне на правото на информация на гражданите в наказателните производства ще се превърне в закон

Съгласно Директивата относно правото на информация в наказателните производства заподозрените в извършването на престъпление ще бъдат информирани за своите права на език, който разбират.

28 04 2012Околна среда: Комисията иска от Съда да наложи финансови санкции на четири държави членки и настоява Белгия да спазва европейското законодателство за отпадъците

Европейската комисия подава иск срещу България, Унгария, Полша и Словакия в Съда на ЕС, тъй като тези държави не са спазили срока декември 2010 г. за транспониране на Рамковата директива за отпадъците в национално законодателство.

21 04 2012„We Mean Business“: Комисията слага началото на кампания за насърчаване на работните стажове

вропейската комисия оповести началото на кампанията „We Mean Business“, която има за цел да насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти, за да се повиши равнището на умения на младите хора и тяхната пригодност за заетост.

21 04 2012Комисията представя нови мерки и набелязва ключови възможности за възстановяване с изобилие на работни места в ЕС

В предложението към създаването на заетост се подхожда от страната на търсенето и се посочват начини, по които държавите членки могат да насърчат наемането на работа, като намалят данъчното облагане на труда или окажат по-голяма подкрепа на стартиращите фирми.

17 04 2012Напредъкът по отношение на равенството между половете води до икономически растеж, се казва в доклад на Европейската комисия

Държавите от ЕС трябва да засилят участието на жените на пазара на труда, за да се постигне общата цел на ЕС за дял на трудовата заетост от 75 % до 2020 г.

17 04 2012Европейската комисия превръща основните права в реалност за гражданите

В Хартата са заложени основни права, като например свободата на изразяване и защитата на личните данни, които са отражение на общите ценности и конституционното наследство на Европа.

17 04 2012Околна среда: „златните“ отпадъци или как някои държави членки превръщат отпадъците в ресурс

Тези икономически инструменти ще трябва да се въведат по-широко във всички държави членки, ако ЕС иска да постигне целите, определени в Пътната карта за ефективно използване на ресурсите, а именно нулево депониране, максимално рециклиране и повторна употреба, както и ограничаване на енергийното оползотворяване до неподлежащите на рециклиране отпадъци.

14 04 2012Обучението по предприемачество набира скорост

Половината европейски държави провеждат образователни реформи, включващи разширяване на обучението по предприемачество. Общо 31 европейски държави и 5 региона попаднаха във фокуса на доклада, озаглавен „Обучение по предприемачество в училищата в Европа“.

14 04 2012Околна среда: Бристол, Копенхаген и Франкфурт избрани да се съревновават за наградата „Европейска зелена столица“ за 2014 г.

Бристол, Копенхаген и Франкфурт са финалистите в конкурса за „Европейска зелена столица“ за 2014 г. Те бяха избрани сред 18-те града, подали заявление за участие за 2014 г.

14 04 2012Програма в областта на цифровите технологии: Комисията се допитва относно правилата за свързани в мрежа „интелигентни“ вещи — „интернет на нещата“

„Интернет на нещата“ (ИН): това е бъдещето, в което ежедневно употребявани вещи като телефони, автомобили, домакински уреди, дрехи и дори храни ще са свързани безжично към интернет чрез интелигентни чипове, така че да са в състояние да събират и обменят данни.

12 04 2012Комисията актуализира списъка на ЕС с въздушните превозвачи, които подлежат на оперативна забрана

След провеждането на конструктивни консултации, либийските компетентни органи решиха да предприемат строги мерки спрямо всички въздушни превозвачи, сертифицирани в Либия, с които им налагат забрана за полети в ЕС най-малко до ноември 2012 г.

12 04 2012Комисията орязва излишната административна тежест при регистрацията на автомобил в друга държава членка

родължителността на процедурата е средно 5 седмици, а разходите по нея за гражданите и дружествата се оценяват на 400 EUR.Тези проблеми освен това представляват съществена пречка пред свободното движение на стоки, услуги и работещи, а по този начин — и пред растежа и създаването на работни места в Европа.

12 04 2012Европейската комисия обявява конкурс за видеоклип „5 години членство в ЕС в 5 секунди“

Ръкавицата е хвърлена – каним те да претвориш историята на европейското членство на България. 5 години в 5 секунди. Ако можеш да пътуваш във времето, да разказваш истории и обичаш да твориш, включи се в конкурса, организиран от Европейската комисия в България на тема „5 години членство в ЕС в 5 секунди“.

11 04 2012Форум на тема:„Читалищата в европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

На форума присъстваха представители на Областна и Общинска администрация Смолян, кметове на малките населени места, представители на читалищата в региона, гости от община Доспат и Хасково, директори на училища, експерти РИО на МОН, експерти от Бюро по труда-Смолян и РЗИ – Смолян, представители на НПО сектора.

02 04 2012Европейската комисия ще проучи действащите разпоредби в областта на данъчното облагане на трансграничните работници

Мобилността на работната ръка се смята за един от ключовите фактори за увеличаване на икономическия растеж и трудовата заетост в Европа. Данъчните пречки обаче все още са основно препятствие за гражданите, които търсят работа в друга държава членка.

02 04 2012Комисията дава стартов сигнал за европейските граждански инициативи

Регистрирането на инициативи е ключова първа стъпка в процеса. Искането трябва да бъде отправено от граждански комитет, съставен от поне седем граждани на ЕС, които пребивават в поне седем различни държави — членки на ЕС.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct