Галерии

1. Информационно-обучително събитие за читалищата в област Смолян-29.03.2024
2. Симулация на избори за ЕП в СУ "Антим I" Златоград
3. REPowerEU в гр. Златоград_18.12.2023
4. Заключително информационно събитие по проект в гр. Разград_24.11.2023
5. Информационно събитие по проект по ОП Добро управление_Смолян
6. Класна стая на открито_03.11.2023
7. Конференция"Together We Act stronger"
8. Европа Директно в гр. Мадан_28.09.2023
9. Среща с Младежки парламент - гр. Мадан
10. Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023
11. Фестивал на чуждите езици 2023
12. "КОД СИНЬО" - 12.05.2023
13. Обучение за учители-27.04.2023
14. Среща с читалищата от област Смолян
15. Европа в училище

Среща с Младежки парламент - гр. Мадан

Среща с Младежки парламент - гр. Мадан

Дата: 09 06 2023


(снимките)

Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023

Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023

Дата: 17 05 2023(снимките)

Фестивал на чуждите езици 2023

Фестивал на чуждите езици 2023

Дата: 14 05 2023


(снимките)

"КОД СИНЬО" - 12.05.2023

Дата: 14 05 2023


(снимките)

Обучение за учители-27.04.2023

Обучение за учители-27.04.2023

Дата: 03 05 2023


(снимките)

Среща с читалищата от област Смолян

Среща с читалищата от област Смолян

Дата: 23 03 2023


(снимките)

Европа в училище

Европа в училище

Дата: 30 11 2022


(снимките)

Общо събитие на центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България - 17.11.2022

Общо събитие на центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България - 17.11.2022

Дата: 18 11 2022


(снимките)

Ден на открито в гр. Чепеларе_03.11.2022

 Ден на открито в гр. Чепеларе_03.11.2022

Дата: 04 11 2022


(снимките)

Ден на европейската литература_30.09.2022г

Ден на европейската литература_30.09.2022г

Дата: 03 10 2022


(снимките)

Ден на открито в гр. Мадан_29.09.2022

Ден на открито в гр. Мадан_29.09.2022

Дата: 01 10 2022


(снимките)

Лятна школа "Ваканция в музея"

Лятна школа

Дата: 25 07 2022


(снимките)
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct