Галерии

1. Информационно-обучително събитие за читалищата в област Смолян-29.03.2024
2. Симулация на избори за ЕП в СУ "Антим I" Златоград
3. REPowerEU в гр. Златоград_18.12.2023
4. Заключително информационно събитие по проект в гр. Разград_24.11.2023
5. Информационно събитие по проект по ОП Добро управление_Смолян
6. Класна стая на открито_03.11.2023
7. Конференция"Together We Act stronger"
8. Европа Директно в гр. Мадан_28.09.2023
9. Среща с Младежки парламент - гр. Мадан
10. Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023
11. Фестивал на чуждите езици 2023
12. "КОД СИНЬО" - 12.05.2023
13. Обучение за учители-27.04.2023
14. Среща с читалищата от област Смолян
15. Европа в училище

Детска градина "Синчец" гр. Смолян - 16.04.2015

Детска градина

Дата: 17 04 2015


(снимките)

Ученици 9,10 и 12 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Ученици 9,10 и 12 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Дата: 20 02 2015


(снимките)

Ученици 1 и 2 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Ученици 1 и 2 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Дата: 20 02 2015


(снимките)

Детска градина с. Старцево - 18.02.2015

Детска градина с. Старцево - 18.02.2015

Дата: 19 02 2015


(снимките)

Клуб "Добре Дошли в Европа" - 23.01.2015

Клуб

Дата: 02 02 2015


(снимките)

Мини проект "Чисти сърца"

Мини проект

Дата: 27 01 2015През месец декември излезе от печат брошура в тираж 250 бр. издадена от Младежки православен център „Чисти сърца“ към катедрален храм „Св. Висарион Смоленски“. Печатното издание е резултат от мини-проект към “Европа Директно” Смолян, чиято цел е да популяризира по достъпен и интересен начин правата на гражданите в ЕС сред деца. Брошурата е дело на доброволци-членове на православен център „Чисти сърца” .

Брошурата е предназначена за малките членове на Съюза на инвалидите в Смолян и в нея наред със снимков материал от съвместни мероприятия на трите организации („Европа Директно”, „Чисти сърца”, Съюз на инвалидите) са описани и основните права и задължения на европейците.Част от брошурите са раздадени на Годишна среща на Съюза на инвалидите в България, чрез която печатния продукт получава национално разпространение, а останалата - на Коледното тържество за децата инвалиди в града. (снимките)

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 20.12.2014

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 20.12.2014

Дата: 27 01 2015


“Европа Директно” Смолян организира два семинара за учители под общо наименование” Съвременни образователни модели в Европа”.
Вторият от тях „Глобално образование” се проведе на 20 декември в гр. Смолян.
Старт на семинара бе даден от Надежда Митева – ръководител „Европа Директно” Смолян, която направи представяне на европейски програми, подходящи за кандидатстване от образователни институции, инициативи на ЕС и източници на европейска информация, насочени към тях.
Гост лекторът Даниела Тодорова от Център за приобщаващо обучение гр. София запозна присъстващите с целите и действия по политиката за „Отваряне на образованието” в ЕС. Сподели иновативни начини за преподаване чрез показване възможностите на цифровите технологии и прилагането им в учебния процес.
Отново участващите учители бяха провокирани да споделят своя личен опит и да участват активно във възложените задачи.
.Участие в продължилия 4 часа семинар взеха 20 учителя от детски градини, училища и ресурсен център от региона.
(снимките)

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 19.12.2014

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 19.12.2014

Дата: 27 01 2015


“Европа Директно” Смолян организира два семинара за учители под общо наименование” Съвременни образователни модели в Европа”.
Първият от тях „Отвъд етикета – наблюдение и подкрепа на деца с обучителни трудности” се проведе на 19 декември в гр. Смолян.
Старт на семинара бе даден от Надежда Митева – ръководител „Европа Директно” Смолян, която направи кратка презентация за дейността на центъра, темите и начините за преподаване на европейска информация, източниците на информация и разяснения относно обявената за Европейска година на развитието 2015 .
След което гост лекторът Александра Ангелова от Център за приобщаващо обучение гр. София запозна присъстващите с основната тема. По време на семинара учителите бяха провокирани да играят, анализират, споделят. Интересния начин на поднасяне на информация от лектора, споделения личен опит и най-вече нуждата от такъв тип обучение оставиха присъстващите учители доволни.
Участие в продължилия 4 часа семинар взеха 20 учителя от детски градини, училища и ресурсен център от региона.
(снимките)

Пътуващ семинар "Дни на европейските образователни програми" 5-7.12.2014

Пътуващ семинар

Дата: 27 01 2015В годишната програма на „Европа Директно” Смолян за 2014 г. бе заложено провеждането на два учителски семинара. Екипът на центъра реши да подходи иновативно към тази задача и организира
първия от тях като Пътуващ учителски семинар. Наименован „Дни на европейските образователни програми” този семинар бе комбиниран с такъв със същото име с организатор Център за развитие на човешките ресурси.
Семинарът на ЦРЧР бе насочен към обучение на учители от детски градини и училища по Програма „Еразъм +” и „е-Twinning и се проведе в гр. Пловдив от 5 до 7 декември. На събитието присъстваха 40 човека (вкл.2 члена на екипа на „Европа Директно”)
Времето за пътуване от и до Пловдив (4 ч.) с организиран автобусен транспорт бе използвано от ръководителя на „Европа Директно” г-жа Надежда Митева за да направи преглед на извършените през 2014 година дейности и събития на центъра, за представяне на съвместни инициативи с училища и детски градини, запознаване учителите с бъдещата програма на „Европа Директно”, маркиране основните теми за дискусия през обявената за Европейска година за развитие 2015, запознаване с европейски източници на информация, подпомагащи учителите, споделяне на идеи за съвместна работа.
Новият формат на провеждане на мероприятието– пътуващ семинар, допадна на участниците и дообогати методите, използвани от „Европа Директно” за предоставяне на европейска информация.
(снимките)

Клуб към РЗИ-Смолян на гости на "Европа Директно" 26.11.2014

Клуб към РЗИ-Смолян на гости на

Дата: 23 01 2015(снимките)

Заключително събитие на Фондация "Груув Ателие" 28.11.2014

Заключително събитие на Фондация

Дата: 23 01 2015(снимките)

Европейските ценности през погледа на детето - мини проект 30.10.2014

Европейските ценности през погледа на детето - мини проект 30.10.2014

Дата: 05 11 2014(снимките)

"Бъдещето в Европа" -информационно събитие 1.10.2014

Дата: 03 10 2014


(снимките)

Ден на възрастните хора - 1.10.2014г.

Ден на възрастните хора - 1.10.2014г.

Дата: 03 10 2014


(снимките)

"Ваканция в музея" - изложба - 25.07.2014

Дата: 25 07 2014


(снимките)

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 27.06.2014 г.

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 27.06.2014 г.

Дата: 30 06 2014


(снимките)

Урок по Европознание - 2-ро ОУ

Урок по Европознание - 2-ро ОУ

Дата: 04 06 2014


(снимките)

Фестивал на езиците 09.05.2014 г.

Фестивал на езиците 09.05.2014 г.

Дата: 12 05 2014(снимките)

9 май в Кабинет по детско дентално здраве

9 май в Кабинет по детско дентално здраве

Дата: 12 05 2014


(снимките)

9 май с клуб "Родопски скаут"

9 май с клуб

Дата: 12 05 2014


(снимките)

Обучение "Образование и кариера в Европа" 11-12.04.2014

Обучение

Дата: 15 04 2014


(снимките)

Изложба "Камбани ЗА Европа" - 11.04.2014

Изложба

Дата: 14 04 2014


(снимките)

"Защо трябва да гласуваме за ЕП?" - среща/дебат в ГПЧЕ

Дата: 14 04 2014


(снимките)

"Правото ни да гласуваме" - среща с младежи от ПМГ - 08.04.2014

Дата: 14 04 2014


(снимките)

"Отново на училище" при ученици от ГПЧЕ - 25.03.2014

Дата: 25 03 2014


(снимките)

Среща с дамски клуб "Райковски копринки" - 21.03.2014

Среща с дамски клуб

Дата: 24 03 2014


(снимките)

Среща с ученици от СОУ в гр. Рудозем - 19.03.2014

Среща с ученици от СОУ в гр. Рудозем - 19.03.2014

Дата: 20 03 2014


(снимките)

"Правото ни да гласуваме" - среща с младежи от ПМГ - 18.03.2014

Дата: 19 03 2014(снимките)

"Качеството на живот в ЕС" - среща пенсионерски клуб кв. Райково - 27.02.2014

Дата: 28 02 2014


(снимките)

"Качеството на живот в ЕС" - среща пенсионерски клуб кв. Устово - 19.02.2014

Дата: 20 02 2014


(снимките)

Представяне пред смолянски журналисти на кампания "Европейски избори" 2014 - 17.02.2014

Представяне пред смолянски журналисти на кампания

Дата: 18 02 2014


(снимките)

Клуб "Млад юрист" при ГПЧЕ "Иван Вазов" - 29.01.2014

Клуб

Дата: 31 01 2014


(снимките)

Два евроклуба гостуват на "Европа Директно" - 15.01.2014 г.

Два евроклуба гостуват на

Дата: 31 01 2014


(снимките)

Победители в конкурса за послание на "Европа Директно" Смолян

Победители в конкурса за послание на

Дата: 24 01 2014


Първо място – Симеон Лазаров – гр. Перник - плакат и видео
Второ място – Каролина Касабова – гр. Смолян - плакат
Трето място - Елица Ганева – гр. София - плакат (снимките)

Мини проект на ОУ „Иван Вазов“ - "Малките граждани на Европа"

Мини проект на ОУ „Иван Вазов“ -

Дата: 09 01 2014


(снимките)

Детски празник в ОДЗ N:4 „Радост” по повод Европейската седмица за борба с отпадъците - 22.11.2013

Детски празник в ОДЗ N:4 „Радост” по повод Европейската седмица за борба с отпадъците - 22.11.2013

Дата: 25 11 2013


(снимките)

Мини проект на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 30.10.2013

Мини проект на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 30.10.2013

Дата: 31 10 2013


(снимките)

"Образование в Европа" - среща младежи, 24 октомври 2013 г.

Дата: 28 10 2013


(снимките)

"5 години Европа в Смолян" - 27.09.2013 г.

Дата: 02 10 2013


(снимките)

Мини проект на РИМ "Стою Шишков" с подкрепа на ПГПИ, Клуб "Приятели на РИМ", Дневен център за деца и възрастни с увреждания

Мини проект на РИМ

Дата: 25 09 2013(снимките)

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 16.08.2013 г.

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 16.08.2013 г.

Дата: 20 08 2013


(снимките)

Среща на три евро клуба от Смолян на 14.06.2013 г.

Среща на три евро клуба от Смолян на 14.06.2013 г.

Дата: 18 06 2013


(снимките)

Дискусия с ученици от ГПЧЕ "Иван Вазов" в Смолян 30.05.2013

Дискусия с ученици от ГПЧЕ

Дата: 31 05 2013


(снимките)

Клуб "Европа" гр. Рудозем 20 май 2013 г.

Клуб

Дата: 27 05 2013


(снимките)

Пътуваща изложба "Да работим в полза на бъдещето като отговорни граждани на ЕС” 18 - 25 май

Пътуваща изложба

Дата: 27 05 2013


(снимките)

Фестивал на езиците 09.05.2013 г.

Фестивал на езиците 09.05.2013 г.

Дата: 10 05 2013(снимките)

Тренинг младежи кариерно ориентиране 26.04.2013 г

Тренинг младежи кариерно ориентиране 26.04.2013 г

Дата: 29 04 2013


(снимките)

Семинар "Формиране на социални умения и предизвикателства на работа с деца с проблемно поведение" 12.04.2013 г.

Семинар

Дата: 16 04 2013(снимките)

Семинар "Професионален стрес при учителите" 11.04.2013 г.

Семинар

Дата: 16 04 2013


(снимките)

Семинар за журналисти 15-16 март,Казанлък

Семинар за журналисти 15-16 март,Казанлък

Дата: 26 03 2013


(снимките)

Открит урок "Как Европейския съюз и ние като граждани опазваме околната среда?"

Открит урок

Дата: 17 01 2013


Какво е Европейски съюз? Защо България е негов член? Каква е политиката му за опазване на околната среда? – на тези въпроси намериха отговор младите природолюбители от 6 ОУ „Иван Вазов” на среща с Европа Директно Смолян. (снимките)

European Christmas Tree Decoration

European Christmas Tree Decoration

Дата: 24 11 2012


(снимките)

Деца от Старцево посетиха Европа Директно Смолян -16.10.2012

Деца от Старцево посетиха Европа Директно Смолян -16.10.2012

Дата: 03 11 2012


(снимките)

Информационен ден на открито на тема: "Икономическо възстановяване на България и Европа"-28.09.2012

Информационен ден на открито на тема:

Дата: 30 09 2012


(снимките)

Изложба на уцастниците в конкурс за рисунка на тема: „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”

 Изложба на уцастниците в конкурс за рисунка на тема: „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”

Дата: 30 09 2012


(снимките)

Cеминар за търсещи реализация в Европа-27.09.2012

Cеминар за търсещи реализация в Европа-27.09.2012

Дата: 30 09 2012


(снимките)

Влак на мечтите

Влак на мечтите

Дата: 07 07 2012


(снимките)

„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

Дата: 02 07 2012


(снимките)

Възможности за коопериране в Европейския съюз

Възможности за коопериране в Европейския съюз

Дата: 02 07 2012


(снимките)

"Приказка без край"

Дата: 02 07 2012


(снимките)

”Пътешествие из Европа”

”Пътешествие из Европа”

Дата: 09 06 2012


(снимките)

„Младежта в действие чрез самоуправление”

„Младежта в действие чрез самоуправление”

Дата: 09 06 2012


(снимките)

Фестивал на езиците - 09.05.2012

Фестивал на езиците - 09.05.2012

Дата: 09 06 2012


(снимките)

Проект "Новото ни европейско семейство", реализиран от ПГТТ ”Христо Ботев”, гр. Смолян

 Проект

Дата: 08 06 2012


(снимките)

"Младежи и възрастни - обединени в Европа чрез Традиции и култура"

Дата: 03 06 2012


(снимките)

Семинар за журналисти 18-19 май 2012

Семинар за журналисти 18-19 май 2012

Дата: 18 05 2012


(снимките)

Багрите на Европа

Багрите на Европа

Дата: 28 04 2012


(снимките)

Форум на тема:„Читалищата в европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

Форум на тема:„Читалищата в европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

Дата: 29 03 2012


(снимките)

Eвропа Директно на роджен ден на клуб "Родопски скаут"

Eвропа Директно на роджен ден на клуб

Дата: 24 03 2012


(снимките)

Учениците от първи клас на ОУ „Асен Златаров” в Смолян участваха в открит урок по Европейско гражданство

Учениците от първи клас на ОУ „Асен Златаров” в Смолян участваха в открит урок по Европейско гражданство

Дата: 23 03 2012


(снимките)

Пролетен бал за възрастни хора по случай Eвропейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Пролетен бал за възрастни хора по случай Eвропейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Дата: 22 03 2012


(снимките)

Европа Директно Смолян гостува на клуб "Европа" при ЦДГ "Слънце", град Смолян

Европа Директно Смолян гостува на клуб

Дата: 10 01 2012


(снимките)

Дни на доброволчестовото и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

Дни на доброволчестовото и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

Дата: 09 10 2011


(снимките)

Финален етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Финален етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Дата: 29 05 2011


(снимките)

Mладежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Mладежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Дата: 29 05 2011


(снимките)

Футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Дата: 15 04 2011


(снимките)

Семинар за обучение на преподаватели по неформално гражданско образование – Идеи, общности, проекти

Семинар за обучение на преподаватели по неформално гражданско образование – Идеи, общности, проекти

Дата: 25 02 2011


(снимките)

Обучение и дискусия за доброволческа акция

Обучение и дискусия за доброволческа акция

Дата: 24 02 2011


(снимките)

Информационен семинар -Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие

Информационен семинар -Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие

Дата: 23 02 2011


(снимките)

Среща-дискусия с младежи на тема „С какво мога да бъда полезен на местната общност”

Среща-дискусия с младежи на тема „С какво мога да бъда полезен на местната общност”

Дата: 28 01 2011


(снимките)

Познаваме ли България и Европа?

Познаваме ли България и Европа?

Дата: 25 11 2010


(снимките)

Акция „Биоразнообразие”

Акция „Биоразнообразие”

Дата: 17 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян празнува заедно с община Рудозем празника на града

Европа Директно Смолян празнува заедно с община Рудозем празника на града

Дата: 11 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян посети клуб "Палавите костенурки" към НЧ "Пробуда"-с.Пловдивци

Европа Директно Смолян посети клуб

Дата: 10 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян на празника в община Неделино

Европа Директно Смолян на празника в община Неделино

Дата: 03 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян представи изложбата "Аз и Европа"

Европа Директно Смолян представи изложбата

Дата: 25 08 2010


(снимките)

Изложба на био-пана, участвали в конкурса, обявен от „Европа директно”

Изложба на био-пана, участвали в конкурса, обявен от „Европа директно”

Дата: 12 06 2010


(снимките)

Eвропейския информационния център Европа Директно Смолян посети на 1 юни ОУ „Стою Шишков” с. Търън

 Eвропейския информационния център Европа Директно Смолян посети на 1 юни ОУ „Стою Шишков” с. Търън

Дата: 03 06 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян "осинови" екопътека

Европа Директно Смолян

Дата: 26 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян и НЧ "Христо Ботев" , град Рудозем празнуват Деня на Обединена Европа

Европа Директно Смолян и НЧ

Дата: 18 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян проведе петия семинар от цикъла „Пролет в Европа” за експерти от системата на образованието

Европа Директно Смолян проведе петия семинар от цикъла „Пролет в Европа” за експерти от системата на образованието

Дата: 17 05 2010


(снимките)

Фестивал „Открити улици”

Фестивал „Открити улици”

Дата: 15 05 2010


(снимките)

Европейски младежки обмен в Смолян

Европейски младежки обмен в Смолян

Дата: 12 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян и детска градина "Слънце" празнуват рождения ден на Европа

Европа Директно Смолян и детска градина

Дата: 10 05 2010


За да отбележи рождения ден на Европа, информационният офис Европа Директно Смолян посети детска градина "Слънце" в града. Децата бяха подготвили за празника еко програма с ревю на облекла, направени от тях от отпадъчни материали, танци, песни игри и изложба на предмети, направени от излезли от употреба опаковки и вещи. Екипа на Европа директно почерпи децата по случай празника, раздаде на всички балони и книжки за най-добре представилите се деца при изработката на облеклата и предметите за изложбата, при песните и танците.
Децата пък подариха на екипа на центъра прекрасен гердан, изработен от коркови тапи и части от ненужни вече играчки.
(снимките)

Европа Директно Смолян в конференция Пролет в Европа 2010 в Мадрид

Европа Директно Смолян в конференция Пролет в Европа 2010 в Мадрид

Дата: 07 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян участва в българо-гръцки форум в град Ксанти на тема: Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност

Европа Директно Смолян участва в българо-гръцки форум в град Ксанти на тема: Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност

Дата: 24 04 2010


На 24 април Европа Директно Смолян участва в българо-гръцки форум в град Ксанти, Гърция, на тема: "Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност", организиран от Информационните бюра на ЕП в България и Гърция.
(снимките)

Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян проведоха акция „Микрофонът е ваш – бъдете активни”

Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян проведоха акция „Микрофонът е ваш – бъдете активни”

Дата: 22 04 2010


Вчера 22.04.2010 Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян проведоха акция „Микрофонът е ваш – бъдете активни”, посветена на световните дни на младежката активност.
Събитието се състоя на площада пред храм ”Св. Висарион Смоленски” от 13.30 до 15.00 часа.

Такъв вид събитие се провежда за пръв път в нашия град. Около 15 младежи се престрашиха да вземат думата и да кажат своето мнение по различни важни за тях въпроси. (снимките)

Eвропа Директно Смолян организира посещение на изложба по повод Международния ден на земята

Eвропа Директно Смолян организира посещение на изложба по повод Международния ден на земята

Дата: 22 04 2010


Европа Директно Смолян и група деца посетиха изложбата "Дивите обитатели на Родопите” в Регионален исторически музей „Стою Шишков", организирана по повод 22 април - Международния ден на земята. На изложбата бяха представени препарирани животни и фотоси на един от водещите български фотографи в областта на природната фотография Емил Енчев. (снимките)

Семинар на тема „Как да подготвяме и управляваме успешни проекти”

Семинар на тема „Как да подготвяме и управляваме успешни проекти”

Дата: 04 04 2010


На 01 април 2010 година от 9:30 до 16:30 ч в базата на Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Смолян, в х-л “Кипарис Алфа”, с любезното съдействие и участие на МИКЦ Смолян се проведе информационно-обучителен цикъл за експерти от системата на образованието. Инициативата се провежда под надслов „Пролет в Европа”.
Това е четвъртият семинар от този цикъл и бе на тема „КАК ДА ПОДГОТВЯМЕ И УПРАВЛЯВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ”. (снимките)

Участие на младежи в среща-беседа на 26.03.2010 г.

Участие на младежи в среща-беседа на 26.03.2010 г.

Дата: 27 03 2010


(снимките)

Пресконференция по проект „Младите и бизнесът в област Смолян”

Пресконференция по проект „Младите и бизнесът в област Смолян”

Дата: 27 03 2010


Проект „Младите и бизнесът в област Смолян” (договор № ПМД-НИК-064-2009) на сдружение „Нови хоризонти” е сред спечелилите финансиране в миналогодишната сесия на Програмата за младежки дейности на Националния Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи” към МОМН.
Проектът „Младите и бизнесът в област Смолян” ще се реализира от март до края на май 2010 година.
Дейностите в проекта са насочени към двете специфични целеви групи: подрастващи (14-17 г.) и млади хора (18-35 г.) в Смолянско.
(снимките)

Беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”

Беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”

Дата: 29 01 2010


На 29 януари 2010 година Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Смолян съвместно с Младежки информационно консултантски център Смолян , в х-л “Кипарис Алфа” проведоха беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”.

Водещ на беседата беше Теодор Василев от Народно читалище „Бъдеще сега” – с. Гудевица.

Тази тема бе избрана във връзка с международната година на биоразнообразието и предстоящото гласуване на второ четене на Закона за генно модифицираните организми. Целта на беседата бе да се провокира мнението на участниците и по възможност да се очертаят основните виждания за ГМО.
(снимките)

Откриване на младежки информационно консултaнтски център в Смолян

Откриване на младежки информационно консултaнтски център в Смолян

Дата: 29 01 2010


На 29 януари 2010 г. от 11 часа в хотел „Кипарис алфа” в Смолян официално се откри Младежки информационно-консултантски център. Той е част от националната мрежа на младежките информационно консултантски центрове в областните градове в България, създадена през 2008.

Задача на центровете е да набират, обработват, анализират, предоставят и разпространяват информация, отговаряща на реалните младежки потребности.
(снимките)

Връчване на грамоти и поощрителни награди на участниците в конкурса за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Връчване на грамоти и поощрителни награди на участниците в конкурса за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Дата: 20 12 2009


През месец юни Европейският информационен център „Европа Директно” – Смолян обяви конкурс за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА” за популяризиране на Европейската година за творчество и иновации. Целта на конкурса бе да провокира творческото и иновативно мислене на младежите. За наше огромно съжаление, въпреки двукратното удължаване на крайния срок на конкурса, получихме твърде малко творби. Техният брой беше недостатъчен, за да се проведе истинско съревнование между участниците. Това доста затрудни журито и, тъй като нямаше продукт, който изцяло да покрива критериите на конкурса, то взе решение да не дава приоритет на една или друга творба. Вместо това се реши да връчи грамоти и поощрителни награди на всички участници. Наградите включват пакет информационни материали и книги на европейска тематика.
(снимките)

Телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа”

Телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа”

Дата: 17 12 2009


Европа Директно Смолян организира телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа” в ОУ "Стою Шишков"- с. Търън,община Смолян.
В състезанието участваха два отбора - "Европили" и "Евроеколози", ученици на една и съща възраст. Децата отговаряха на въпроси от сферата на познанието за Европейския съюз и страните членки, групирани по сложност в три кръга.
Екипът на Европа Директно Смолян подготви въпросити, като темите на кръговете в състезанието бяха свързани с „Борба с изменението на климата”, „Изборите за Европарламент”, „Творчество и иновации”, „Гражданите на първо място” и др.
Заснемането и излъчването на състезанията, бе подготвено съвместно с една от местните телевизии – “Фотон К”.
В края на състезанието се излъчи отбор-победител, чиито състезатели получаха индивидуални предметни награди, а другия отбор получи печатни издания за ЕС, за да повиши знанията си по темата. Всички участници в състезанието бяха наградени с грамоти за участие.
(снимките)

Откриване на Европейски кътове в с. Чепинци

Откриване на Европейски кътове в с. Чепинци

Дата: 09 12 2009


На 09.12.2009 г. Европа Директно Смолян посети село Чепинци - едно от най-големите села в област Смолян. Европейският информационен център откри два нови Европейски информационни къта в местното читалище "Нов живот" и СОУ "Христо Ботев".
Екипът на Европа Директно Смолян предостави консултации и материали на местното население по Програмата за развитие на селските райони.
Предоставени бяха изданията на редица европейски информационни служби, занимаващи се с темите права на гражданите, защита на потребителите, младежи, образование, заетост, околна среда и други.

(снимките)

Европа Директно Смолян на среща в община Рудозем

Европа Директно Смолян на среща в община Рудозем

Дата: 25 11 2009


Европа Директно Смолян предостави материали на европейска тематика на НЧ "Христо Ботев"- гр. Рудозем за попълване на библиотеката към читалището. Екипът на Европейския информационен център се срещна с Кмета на община Рудозем - Николай Бояджиев и обсъди провеждането на съвместни мероприятия на територията на общината през 2010 г. Бяха обсъдени и възможности за кандидатстване с различни проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Кметът на общината изяви желание за провеждане на семинар за общинските съветници и кметовете на населените места за представянето на актуални финансиращи програми и проекти. (снимките)

Европа Директно Смолян участва в Годишната координационна среща на Европейската информационна мрежа в България - Катарино

Европа Директно Смолян участва в Годишната координационна среща на Европейската информационна мрежа в България - Катарино

Дата: 11 11 2009


В периода от 11 до 13 ноември представители на Европа Директно Смолян участваха в Годишната координационна среща на Европейската информационна мрежа в България, организирана от Представителството на Европейската комисия. Европейският информационен център Смолян представи своите брошури, публикациии, промоционални материали, като най-голям интерес сред участниците предизвикаха евробонбоните.
(снимките)

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ 'Звезда' - с. Елховец

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ 'Звезда' - с. Елховец

Дата: 04 11 2009


Кът на Европа откри Европейския информационен център Смолян в НЧ "Звезда" - с. Елховец. Ръководителят на центъра представи дейността на Европа Директно Смолян и предостави литература и печатни материали за ЕС.
Екипът на Европейския информационен център предостави консултации на четири човека за кандидатстване с проекти. (снимките)

Европейски информационен център Смолян гостува в община Неделино и откри Европейски информационен кът

Европейски информационен център Смолян гостува в община Неделино и откри Европейски информационен кът

Дата: 15 10 2009


На 15.10.2009 г. Европейски информационен център Смолян гостува в община Неделино. В сградата на общинска администрация бяха доставени аткуални материали за попълване на съществуващия кът за Европа, а в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Европа Директно Смолян откри още един Европейски информационен кът. Предоставени бяха изданията на редица европейски информационни служби, занимаващи се с темите права на гражданите, защита на потребителите, младежи, образование, заетост, околна среда, и други.
Дадени бяха консултации на 6 човека с конкретни запитвания.
Екипът на центъра бе посрещнат с голям ентусиазъм и интерес от хората в община Неделино.

(снимките)

Предоставяне на информационни материали на читалище "Кичика"- с. Сопота

Предоставяне на информационни материали на читалище

Дата: 02 10 2009


Европа Директно Смолян в изпълнение на заложените дейности в работната си програма за 2009 г. посети читалище "Кичика"- с. Сопота. Предоставени бяха информационни материали, получени от европейските институции. Екипът на центъра и секретарят на читалището обсъдиха съвместни дейности и мероприятия на европейска тематика за 2010 г.
(снимките)

Европа Директно Смолян посети ОУ "Христо Ботев" в село Елховец

Европа Директно Смолян посети ОУ

Дата: 30 09 2009


На 30.09.2009 г. Европа Директно Смолян посети ОУ "Христо Ботев" в село Елховец и откри Европейски информацонен кът. Във фоайето на училището вече имаше поставена карта на Европа, изготвена от учениците. Ръководството на училището реши до тази карта да се оформи кът на Европа.
Европа Директно Смолян предостави информационни материали за ЕС, подходящи за ученици и подари на директора на училището учебна карта на ЕС, която ще се използва в часовете по география.
(снимките)

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ ”Пробуда”- с.Пловдивци

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ ”Пробуда”- с.Пловдивци

Дата: 17 09 2009


НЧ ”Пробуда”- с.Пловдивци и Европейски информационен център Смолян откриха заедно Европейски информационен кът в библиотеката на читалището. Европейски информационен център Смолян представи дейността на центъра Европа Директно и предостави литература и печатни материали за ЕС. (снимките)

Акция "Климат"

Акция

Дата: 24 07 2009


(снимките)

Европа Директно Смолян участва в Координационен семинар за информационната мрежа Европа Директно в България - Албена

Европа Директно Смолян участва в Координационен семинар за информационната мрежа Европа Директно в България - Албена

Дата: 15 07 2009


В периода от 15 до 17 юли трима представители на Европа Директно Смолян взеха участие в Координационния семинар за информационната мрежа Европа Директно в България, организиран от Представителството на Европейската комисия в България. Семинарът се състоя в курорта Албена. Основните теми на семинара бяха: kампанията за изборите за Европейски парламент 2009, подготовка на работните програми за 2010 г., Европа Директно в училище и др. (снимките)

Откриване на фотоизложба „Да спрем мълчанието за домашното насилие”

Откриване на фотоизложба „Да спрем мълчанието за домашното насилие”

Дата: 01 06 2009


(снимките)

Семинар за учители на тема „КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ НЕНАСИЛИЕ”

Семинар за учители на тема „КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ НЕНАСИЛИЕ”

Дата: 01 06 2009


(снимките)

Пътуваща изложба палакти от конкурса

Пътуваща изложба палакти от конкурса

Дата: 14 05 2009


В тази галерия можете да разгледате творбите, които получиха най-висока оценка от журито и са включени в пътуваща изложба, която ще можете да видите през следващите месеци в центровете Европа директно в България.
(снимките)

Наградени творби от конкурса за хумористичен плакат

Наградени творби от конкурса за хумористичен плакат

Дата: 09 05 2009


Тук можете да видите наградените творби от конкурса за хумористичен плакат на тема "Защо да гласувам за Европейски парламент"

Първо място - Ивета Ангелова - 32 г. от Перник, с плакат „Гласувайте за по-добро бъдеще за децата ни”
Второ място - Васил Манолов - 20 г. от Смолян, с плакат „Гласувай! Не ти трябва пистолет – твоят глас е твоето оръжие”
Трето място с равен брой точки си поделят:
- Даниела Попова – 24 г. от Пловдив, с плакат „Гласувай за своя супер евродепутат”
- Живко Тодоров – с плакат „Спри да бягаш от отговорност. Гласувай сега за Европейски парламент”
(снимките)

Ден на Европа в Рудозем

Ден на Европа в Рудозем

Дата: 08 05 2009


По случай деня на Европа 9 май, в Рудозем се проведе викторина с въпроси за ЕС и рок концерт, организирани от информационен център Европа Директно-Смолян
(снимките)
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct