Галерии

1. Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023
2. Фестивал на чуждите езици 2023
3. "КОД СИНЬО" - 12.05.2023
4. Обучение за учители-27.04.2023
5. Среща с читалищата от област Смолян
6. Европа в училище
7. Общо събитие на центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България - 17.11.2022
8. Ден на открито в гр. Чепеларе_03.11.2022
9. Ден на европейската литература_30.09.2022г
10. Ден на открито в гр. Мадан_29.09.2022
11. Лятна школа "Ваканция в музея"
12. Изложба "Европа и европейците" 07.07.2022
13. Обучение гражданско образование с YIYD - 17.06.2022 г.
14. Семинар за учители 19.05.2022
15. Конкурс за художествен превод

Беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”

Беседа  на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”

Дата: 29 01 2010


На 29 януари 2010 година Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Смолян съвместно с Младежки информационно консултантски център Смолян , в х-л “Кипарис Алфа” проведоха беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”.

Водещ на беседата беше Теодор Василев от Народно читалище „Бъдеще сега” – с. Гудевица.

Тази тема бе избрана във връзка с международната година на биоразнообразието и предстоящото гласуване на второ четене на Закона за генно модифицираните организми. Целта на беседата бе да се провокира мнението на участниците и по възможност да се очертаят основните виждания за ГМО.
(снимките)

Откриване на младежки информационно консултaнтски център в Смолян

Откриване  на  младежки информационно консултaнтски център в Смолян

Дата: 29 01 2010


На 29 януари 2010 г. от 11 часа в хотел „Кипарис алфа” в Смолян официално се откри Младежки информационно-консултантски център. Той е част от националната мрежа на младежките информационно консултантски центрове в областните градове в България, създадена през 2008.

Задача на центровете е да набират, обработват, анализират, предоставят и разпространяват информация, отговаряща на реалните младежки потребности.
(снимките)

Връчване на грамоти и поощрителни награди на участниците в конкурса за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Връчване на  грамоти и  поощрителни награди на участниците в конкурса за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Дата: 20 12 2009


През месец юни Европейският информационен център „Европа Директно” – Смолян обяви конкурс за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА” за популяризиране на Европейската година за творчество и иновации. Целта на конкурса бе да провокира творческото и иновативно мислене на младежите. За наше огромно съжаление, въпреки двукратното удължаване на крайния срок на конкурса, получихме твърде малко творби. Техният брой беше недостатъчен, за да се проведе истинско съревнование между участниците. Това доста затрудни журито и, тъй като нямаше продукт, който изцяло да покрива критериите на конкурса, то взе решение да не дава приоритет на една или друга творба. Вместо това се реши да връчи грамоти и поощрителни награди на всички участници. Наградите включват пакет информационни материали и книги на европейска тематика.
(снимките)

Телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа”

Телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа”

Дата: 17 12 2009


Европа Директно Смолян организира телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа” в ОУ "Стою Шишков"- с. Търън,община Смолян.
В състезанието участваха два отбора - "Европили" и "Евроеколози", ученици на една и съща възраст. Децата отговаряха на въпроси от сферата на познанието за Европейския съюз и страните членки, групирани по сложност в три кръга.
Екипът на Европа Директно Смолян подготви въпросити, като темите на кръговете в състезанието бяха свързани с „Борба с изменението на климата”, „Изборите за Европарламент”, „Творчество и иновации”, „Гражданите на първо място” и др.
Заснемането и излъчването на състезанията, бе подготвено съвместно с една от местните телевизии – “Фотон К”.
В края на състезанието се излъчи отбор-победител, чиито състезатели получаха индивидуални предметни награди, а другия отбор получи печатни издания за ЕС, за да повиши знанията си по темата. Всички участници в състезанието бяха наградени с грамоти за участие.
(снимките)

Откриване на Европейски кътове в с. Чепинци

Откриване на Европейски кътове  в с. Чепинци

Дата: 09 12 2009


На 09.12.2009 г. Европа Директно Смолян посети село Чепинци - едно от най-големите села в област Смолян. Европейският информационен център откри два нови Европейски информационни къта в местното читалище "Нов живот" и СОУ "Христо Ботев".
Екипът на Европа Директно Смолян предостави консултации и материали на местното население по Програмата за развитие на селските райони.
Предоставени бяха изданията на редица европейски информационни служби, занимаващи се с темите права на гражданите, защита на потребителите, младежи, образование, заетост, околна среда и други.

(снимките)

Европа Директно Смолян на среща в община Рудозем

Европа Директно Смолян на среща в община Рудозем

Дата: 25 11 2009


Европа Директно Смолян предостави материали на европейска тематика на НЧ "Христо Ботев"- гр. Рудозем за попълване на библиотеката към читалището. Екипът на Европейския информационен център се срещна с Кмета на община Рудозем - Николай Бояджиев и обсъди провеждането на съвместни мероприятия на територията на общината през 2010 г. Бяха обсъдени и възможности за кандидатстване с различни проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Кметът на общината изяви желание за провеждане на семинар за общинските съветници и кметовете на населените места за представянето на актуални финансиращи програми и проекти. (снимките)

Европа Директно Смолян участва в Годишната координационна среща на Европейската информационна мрежа в България - Катарино

Европа Директно Смолян участва в Годишната координационна среща на Европейската информационна мрежа в България - Катарино

Дата: 11 11 2009


В периода от 11 до 13 ноември представители на Европа Директно Смолян участваха в Годишната координационна среща на Европейската информационна мрежа в България, организирана от Представителството на Европейската комисия. Европейският информационен център Смолян представи своите брошури, публикациии, промоционални материали, като най-голям интерес сред участниците предизвикаха евробонбоните.
(снимките)

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ 'Звезда' - с. Елховец

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ 'Звезда' - с. Елховец

Дата: 04 11 2009


Кът на Европа откри Европейския информационен център Смолян в НЧ "Звезда" - с. Елховец. Ръководителят на центъра представи дейността на Европа Директно Смолян и предостави литература и печатни материали за ЕС.
Екипът на Европейския информационен център предостави консултации на четири човека за кандидатстване с проекти. (снимките)

Европейски информационен център Смолян гостува в община Неделино и откри Европейски информационен кът

Европейски информационен център Смолян гостува в община Неделино  и откри Европейски информационен кът

Дата: 15 10 2009


На 15.10.2009 г. Европейски информационен център Смолян гостува в община Неделино. В сградата на общинска администрация бяха доставени аткуални материали за попълване на съществуващия кът за Европа, а в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Европа Директно Смолян откри още един Европейски информационен кът. Предоставени бяха изданията на редица европейски информационни служби, занимаващи се с темите права на гражданите, защита на потребителите, младежи, образование, заетост, околна среда, и други.
Дадени бяха консултации на 6 човека с конкретни запитвания.
Екипът на центъра бе посрещнат с голям ентусиазъм и интерес от хората в община Неделино.

(снимките)

Предоставяне на информационни материали на читалище "Кичика"- с. Сопота

Предоставяне на информационни материали на читалище

Дата: 02 10 2009


Европа Директно Смолян в изпълнение на заложените дейности в работната си програма за 2009 г. посети читалище "Кичика"- с. Сопота. Предоставени бяха информационни материали, получени от европейските институции. Екипът на центъра и секретарят на читалището обсъдиха съвместни дейности и мероприятия на европейска тематика за 2010 г.
(снимките)

Европа Директно Смолян посети ОУ "Христо Ботев" в село Елховец

Европа Директно Смолян посети ОУ

Дата: 30 09 2009


На 30.09.2009 г. Европа Директно Смолян посети ОУ "Христо Ботев" в село Елховец и откри Европейски информацонен кът. Във фоайето на училището вече имаше поставена карта на Европа, изготвена от учениците. Ръководството на училището реши до тази карта да се оформи кът на Европа.
Европа Директно Смолян предостави информационни материали за ЕС, подходящи за ученици и подари на директора на училището учебна карта на ЕС, която ще се използва в часовете по география.
(снимките)

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ ”Пробуда”- с.Пловдивци

Откриване на Европейски информационен кът в НЧ ”Пробуда”- с.Пловдивци

Дата: 17 09 2009


НЧ ”Пробуда”- с.Пловдивци и Европейски информационен център Смолян откриха заедно Европейски информационен кът в библиотеката на читалището. Европейски информационен център Смолян представи дейността на центъра Европа Директно и предостави литература и печатни материали за ЕС. (снимките)

Акция "Климат"

Акция

Дата: 24 07 2009


(снимките)

Европа Директно Смолян участва в Координационен семинар за информационната мрежа Европа Директно в България - Албена

Европа Директно Смолян участва в Координационен семинар за информационната мрежа Европа Директно в България - Албена

Дата: 15 07 2009


В периода от 15 до 17 юли трима представители на Европа Директно Смолян взеха участие в Координационния семинар за информационната мрежа Европа Директно в България, организиран от Представителството на Европейската комисия в България. Семинарът се състоя в курорта Албена. Основните теми на семинара бяха: kампанията за изборите за Европейски парламент 2009, подготовка на работните програми за 2010 г., Европа Директно в училище и др. (снимките)

Откриване на фотоизложба „Да спрем мълчанието за домашното насилие”

Откриване на фотоизложба „Да спрем мълчанието за домашното насилие”

Дата: 01 06 2009


(снимките)

Семинар за учители на тема „КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ НЕНАСИЛИЕ”

Семинар за учители на тема „КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ НЕНАСИЛИЕ”

Дата: 01 06 2009


(снимките)

Пътуваща изложба палакти от конкурса

Пътуваща изложба палакти от конкурса

Дата: 14 05 2009


В тази галерия можете да разгледате творбите, които получиха най-висока оценка от журито и са включени в пътуваща изложба, която ще можете да видите през следващите месеци в центровете Европа директно в България.
(снимките)

Наградени творби от конкурса за хумористичен плакат

Наградени творби от конкурса за хумористичен плакат

Дата: 09 05 2009


Тук можете да видите наградените творби от конкурса за хумористичен плакат на тема "Защо да гласувам за Европейски парламент"

Първо място - Ивета Ангелова - 32 г. от Перник, с плакат „Гласувайте за по-добро бъдеще за децата ни”
Второ място - Васил Манолов - 20 г. от Смолян, с плакат „Гласувай! Не ти трябва пистолет – твоят глас е твоето оръжие”
Трето място с равен брой точки си поделят:
- Даниела Попова – 24 г. от Пловдив, с плакат „Гласувай за своя супер евродепутат”
- Живко Тодоров – с плакат „Спри да бягаш от отговорност. Гласувай сега за Европейски парламент”
(снимките)

Ден на Европа в Рудозем

Ден на Европа в Рудозем

Дата: 08 05 2009


По случай деня на Европа 9 май, в Рудозем се проведе викторина с въпроси за ЕС и рок концерт, организирани от информационен център Европа Директно-Смолян
(снимките)

"ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!" - в Рудозем

Дата: 08 05 2009


Инициативата за насърчаване участието в евровота "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!" - в Рудозем
(снимките)

Ден на Европа в детската градина

Ден на Европа в детската градина

Дата: 07 05 2009


Децата на Смолян празнуват рождения ден на Европа
(снимките)

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ "РОДОПЧАНИ ЗА ЕВРОПАРЛАМЕНТА"

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ

Дата: 28 04 2009


Европейският информационен център „Европа Директно” Смолян покани гражданите на Смолян и областта да се включат в дискусиите на граждански форум “Родопчани ЗА Европарламента”, който се проведе на 28 април в дискусионната зала на центъра.
Форумът е част и от кампанията Национален граждански форум за изборите за Европейски Парламент, която се провежда във всички центрове Европа Директно в България в периода 27 – 30 април 2009 г.

В началото на 2009 г. Европа Директно – Смолян започна разяснителна кампания за функциите и правомощията на Европейския парламент, с цел да ангажира местната общественост с европейските приоритети на България и да подчертае важността на предстоящия на 07 юни вот.
Във връзка с подготовката на това събитие на входовете на общинските администрации в Смолян и Рудозем бяха поставени „бели стени”, върху които гражданите от всички възрасти бяха поканени да изразят мнението, посланията и препоръките си или да зададат въпросите си към Европейския парламент. Най-интересните от тях бяха дискутирани по време на форум – срещата. Г-н Саид Халауи, представител на ЕП за България, отговори на въпроси на участниците относно Европейския Парламент и работата му.
Една от основните теми на дискусията беше “Защо гласът на дамите и младежите е важен за Европейското бъдеще на България”. Разнообразни и интересни бяха изразените мнения по въпроса „Какви трябва да бъдат качествата на българския евродепутат”.
В раздадените „евро-късмети” присъстващите намериха забавни причини да гласуват и ги размениха помежду си.
В края на форум-срещата бяха обявени резултатите от любопитния и забавен конкурс за хумористичен плакат на тема „Защо да гласувам за Европарламент”, който Европа Директно – Смолян обяви през февруари тази година. Повече за конкурса вижте тук.
Форумът завърши с традиционния коктейл, по време на който продължиха неформалните дискусии за предстоящия вот.
Снимки от събитието можете да видите тук.
(снимките)

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ „ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ” В ЗЛАТОГРАД

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ „ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ” В ЗЛАТОГРАД

Дата: 23 04 2009


Повече от 30 дами от Златоград се включиха в организирания от Европа Директно Смолян форум "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ". След края на презентацията за Европейския парламент, дамите в залата бяха единодушни, че упражняването на правото на вот има смисъл и си струва усилието.
Повечето дами от Златоград са на мнение, че ниската активност на жените в избори за Европейски парламент се дължи на това, че домакините нямат достатъчно информация и не могат да разберат прагматичната страна на вота. В края на форума, вече разбирайки отражението на решенията на Европейския парламент върху нашия живот, всички присъстващи потвърдиха желанието си да упражнят вота си.
Всички се забавляваха с "късметчетата", приканващи ги да гласуват и споделиха, че ще ги използват като убеждават свои приятелки да ги последват на 7 юни.
Форумът се проведе в новооткритата конферентна зала с етнографска изложба в "Сивриева къща" в Златоград. След края на форума се почерпихме с прочутата златоградска баклава.
(снимките)

Младежки форум "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!" в гр. Мадан

Младежки форум

Дата: 23 04 2009


Ученици от гимназия „Отец Паисий”, град Мадан, на които предстои да гласуват за първи път, участваха във форум на тема "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!", организиран от Европейският информационен център „Европа Директно” Смолян.
Младежите взеха активно участие в дискусията „За и против вота за Европейски парламент”. Изказванията „против” бяха свързани с опасенията за невъзможност за контрол върху работата на избраниците.
От представената презентация за Европейския парламент, учениците научиха не само за неговите функции и основна дейност, но и за това колко лесно може да се проследи работата на избран член на Европейския парламент само с помощта на компютър и интернет на всеки от езиците на ЕС.
В края на форума всички получиха „късметче” с мотиви „Защо да гласувам за ЕП” и споделиха съвпада или не с техните лични мотиви.

Срещата се проведе с любезното домакинство на Народно читалище „Иван Вазов”, гр. Мадан на 23.04 от 14:00 ч. Всички участници получиха и промоционални материали на мрежите Европа директно и Солвит.
(снимките)

Младежки форум "ЗА ЕВРОПА - ТИ РЕШАВАШ!" в гр. Златоград

Младежки форум

Дата: 15 04 2009


Млади хора от Златоград, ученици от местната професионална гимназия с интерес участваха във форума и споделиха убежденията си, че се налага да гласуват, за да имат правото да критикуват.
След представената презентация за Европейския парламент се разгорещи дискусия за това с какво българските избраници могат да помогнат на България от трибуните на Европейския парламент. Според младите хора на Златоград особено важните теми от работата на ЕП са свързани с борбата с глобалното затопляне и социалните права на хората. Всички „изтеглиха” своите „късмети-мотиви” с пожелание от екипа на Европа Директно Смолян с гордост да упражнят своя първи европейски граждански вот.

Срещата се проведе с любезното домакинство на Общински детски комплекс Златоград, на 15.04 от 14:00 ч. Всички участници получиха и промоционални материали на мрежите Европа директно и Солвит.
(снимките)

Семинар за учители на тема "Да преподаваме антидискриминация и толерантност".

 Семинар за учители на тема

Дата: 12 04 2009


(снимките)

Oткриване на национална младежка фото изложба „Светът е за всеки”

Oткриване на национална младежка фото изложба „Светът е за всеки”

Дата: 26 03 2009


(снимките)

Семинар за журналисти във Велико Търново

Семинар за журналисти  във Велико Търново

Дата: 13 03 2009


(снимките)

Семинар в Смолян за журналисти

Семинар в Смолян за журналисти

Дата: 20 02 2009


(снимките)

Семинар за библиотекари

Семинар за библиотекари

Дата: 26 06 2008


(снимките)

Съветът на Европа поздрави смолянските деца

Съветът на Европа поздрави смолянските деца

Дата: 25 06 2008


(снимките)

Европейска седянка в Смолян

Европейска седянка в Смолян

Дата: 21 05 2008


(снимките)

Отбелязване на 9 Май 2008

Отбелязване на 9 Май 2008

Дата: 09 05 2008


(снимките)
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct