Галерии

1. Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023
2. Фестивал на чуждите езици 2023
3. "КОД СИНЬО" - 12.05.2023
4. Обучение за учители-27.04.2023
5. Среща с читалищата от област Смолян
6. Европа в училище
7. Общо събитие на центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България - 17.11.2022
8. Ден на открито в гр. Чепеларе_03.11.2022
9. Ден на европейската литература_30.09.2022г
10. Ден на открито в гр. Мадан_29.09.2022
11. Лятна школа "Ваканция в музея"
12. Изложба "Европа и европейците" 07.07.2022
13. Обучение гражданско образование с YIYD - 17.06.2022 г.
14. Семинар за учители 19.05.2022
15. Конкурс за художествен превод

"Европа в училище"- с. Момчиловци - 08.05.2015

Дата: 12 05 2015


(снимките)

Ученици СОУ"Св.Св. Кирил и Методий" - 30.04.2015г.

Ученици СОУ

Дата: 05 05 2015


(снимките)

Семинар младежи - 22.04.2015

Семинар младежи - 22.04.2015

Дата: 28 04 2015


(снимките)

Детска градина "Синчец" гр. Смолян - 16.04.2015

Детска градина

Дата: 17 04 2015


(снимките)

Ученици 9,10 и 12 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Ученици 9,10 и 12 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Дата: 20 02 2015


(снимките)

Ученици 1 и 2 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Ученици 1 и 2 клас, с. Старцево - 18.02.2015

Дата: 20 02 2015


(снимките)

Детска градина с. Старцево - 18.02.2015

Детска градина с. Старцево - 18.02.2015

Дата: 19 02 2015


(снимките)

Клуб "Добре Дошли в Европа" - 23.01.2015

Клуб

Дата: 02 02 2015


(снимките)

Мини проект "Чисти сърца"

Мини проект

Дата: 27 01 2015През месец декември излезе от печат брошура в тираж 250 бр. издадена от Младежки православен център „Чисти сърца“ към катедрален храм „Св. Висарион Смоленски“. Печатното издание е резултат от мини-проект към “Европа Директно” Смолян, чиято цел е да популяризира по достъпен и интересен начин правата на гражданите в ЕС сред деца. Брошурата е дело на доброволци-членове на православен център „Чисти сърца” .

Брошурата е предназначена за малките членове на Съюза на инвалидите в Смолян и в нея наред със снимков материал от съвместни мероприятия на трите организации („Европа Директно”, „Чисти сърца”, Съюз на инвалидите) са описани и основните права и задължения на европейците.Част от брошурите са раздадени на Годишна среща на Съюза на инвалидите в България, чрез която печатния продукт получава национално разпространение, а останалата - на Коледното тържество за децата инвалиди в града. (снимките)

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 20.12.2014

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 20.12.2014

Дата: 27 01 2015


“Европа Директно” Смолян организира два семинара за учители под общо наименование” Съвременни образователни модели в Европа”.
Вторият от тях „Глобално образование” се проведе на 20 декември в гр. Смолян.
Старт на семинара бе даден от Надежда Митева – ръководител „Европа Директно” Смолян, която направи представяне на европейски програми, подходящи за кандидатстване от образователни институции, инициативи на ЕС и източници на европейска информация, насочени към тях.
Гост лекторът Даниела Тодорова от Център за приобщаващо обучение гр. София запозна присъстващите с целите и действия по политиката за „Отваряне на образованието” в ЕС. Сподели иновативни начини за преподаване чрез показване възможностите на цифровите технологии и прилагането им в учебния процес.
Отново участващите учители бяха провокирани да споделят своя личен опит и да участват активно във възложените задачи.
.Участие в продължилия 4 часа семинар взеха 20 учителя от детски градини, училища и ресурсен център от региона.
(снимките)

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 19.12.2014

Семинар учители ” Съвременни образователни модели в Европа” 19.12.2014

Дата: 27 01 2015


“Европа Директно” Смолян организира два семинара за учители под общо наименование” Съвременни образователни модели в Европа”.
Първият от тях „Отвъд етикета – наблюдение и подкрепа на деца с обучителни трудности” се проведе на 19 декември в гр. Смолян.
Старт на семинара бе даден от Надежда Митева – ръководител „Европа Директно” Смолян, която направи кратка презентация за дейността на центъра, темите и начините за преподаване на европейска информация, източниците на информация и разяснения относно обявената за Европейска година на развитието 2015 .
След което гост лекторът Александра Ангелова от Център за приобщаващо обучение гр. София запозна присъстващите с основната тема. По време на семинара учителите бяха провокирани да играят, анализират, споделят. Интересния начин на поднасяне на информация от лектора, споделения личен опит и най-вече нуждата от такъв тип обучение оставиха присъстващите учители доволни.
Участие в продължилия 4 часа семинар взеха 20 учителя от детски градини, училища и ресурсен център от региона.
(снимките)

Пътуващ семинар "Дни на европейските образователни програми" 5-7.12.2014

Пътуващ семинар

Дата: 27 01 2015В годишната програма на „Европа Директно” Смолян за 2014 г. бе заложено провеждането на два учителски семинара. Екипът на центъра реши да подходи иновативно към тази задача и организира
първия от тях като Пътуващ учителски семинар. Наименован „Дни на европейските образователни програми” този семинар бе комбиниран с такъв със същото име с организатор Център за развитие на човешките ресурси.
Семинарът на ЦРЧР бе насочен към обучение на учители от детски градини и училища по Програма „Еразъм +” и „е-Twinning и се проведе в гр. Пловдив от 5 до 7 декември. На събитието присъстваха 40 човека (вкл.2 члена на екипа на „Европа Директно”)
Времето за пътуване от и до Пловдив (4 ч.) с организиран автобусен транспорт бе използвано от ръководителя на „Европа Директно” г-жа Надежда Митева за да направи преглед на извършените през 2014 година дейности и събития на центъра, за представяне на съвместни инициативи с училища и детски градини, запознаване учителите с бъдещата програма на „Европа Директно”, маркиране основните теми за дискусия през обявената за Европейска година за развитие 2015, запознаване с европейски източници на информация, подпомагащи учителите, споделяне на идеи за съвместна работа.
Новият формат на провеждане на мероприятието– пътуващ семинар, допадна на участниците и дообогати методите, използвани от „Европа Директно” за предоставяне на европейска информация.
(снимките)

Клуб към РЗИ-Смолян на гости на "Европа Директно" 26.11.2014

Клуб към РЗИ-Смолян на гости на

Дата: 23 01 2015(снимките)

Заключително събитие на Фондация "Груув Ателие" 28.11.2014

Заключително събитие на Фондация

Дата: 23 01 2015(снимките)

Европейските ценности през погледа на детето - мини проект 30.10.2014

Европейските ценности през погледа на детето - мини проект 30.10.2014

Дата: 05 11 2014(снимките)

"Бъдещето в Европа" -информационно събитие 1.10.2014

Дата: 03 10 2014


(снимките)

Ден на възрастните хора - 1.10.2014г.

Ден на възрастните хора - 1.10.2014г.

Дата: 03 10 2014


(снимките)

"Ваканция в музея" - изложба - 25.07.2014

Дата: 25 07 2014


(снимките)

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 27.06.2014 г.

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 27.06.2014 г.

Дата: 30 06 2014


(снимките)

Урок по Европознание - 2-ро ОУ

Урок по Европознание - 2-ро ОУ

Дата: 04 06 2014


(снимките)

Фестивал на езиците 09.05.2014 г.

Фестивал на езиците 09.05.2014 г.

Дата: 12 05 2014(снимките)

9 май в Кабинет по детско дентално здраве

9 май в Кабинет по детско дентално здраве

Дата: 12 05 2014


(снимките)

9 май с клуб "Родопски скаут"

9 май с клуб

Дата: 12 05 2014


(снимките)

Обучение "Образование и кариера в Европа" 11-12.04.2014

Обучение

Дата: 15 04 2014


(снимките)

Изложба "Камбани ЗА Европа" - 11.04.2014

Изложба

Дата: 14 04 2014


(снимките)

"Защо трябва да гласуваме за ЕП?" - среща/дебат в ГПЧЕ

Дата: 14 04 2014


(снимките)

"Правото ни да гласуваме" - среща с младежи от ПМГ - 08.04.2014

Дата: 14 04 2014


(снимките)

"Отново на училище" при ученици от ГПЧЕ - 25.03.2014

Дата: 25 03 2014


(снимките)

Среща с дамски клуб "Райковски копринки" - 21.03.2014

Среща с дамски клуб

Дата: 24 03 2014


(снимките)

Среща с ученици от СОУ в гр. Рудозем - 19.03.2014

Среща с ученици от СОУ в гр. Рудозем - 19.03.2014

Дата: 20 03 2014


(снимките)

"Правото ни да гласуваме" - среща с младежи от ПМГ - 18.03.2014

Дата: 19 03 2014(снимките)

"Качеството на живот в ЕС" - среща пенсионерски клуб кв. Райково - 27.02.2014

Дата: 28 02 2014


(снимките)

"Качеството на живот в ЕС" - среща пенсионерски клуб кв. Устово - 19.02.2014

Дата: 20 02 2014


(снимките)

Представяне пред смолянски журналисти на кампания "Европейски избори" 2014 - 17.02.2014

Представяне пред смолянски журналисти на кампания

Дата: 18 02 2014


(снимките)

Клуб "Млад юрист" при ГПЧЕ "Иван Вазов" - 29.01.2014

Клуб

Дата: 31 01 2014


(снимките)

Два евроклуба гостуват на "Европа Директно" - 15.01.2014 г.

Два евроклуба гостуват на

Дата: 31 01 2014


(снимките)

Победители в конкурса за послание на "Европа Директно" Смолян

Победители в конкурса за послание на

Дата: 24 01 2014


Първо място – Симеон Лазаров – гр. Перник - плакат и видео
Второ място – Каролина Касабова – гр. Смолян - плакат
Трето място - Елица Ганева – гр. София - плакат (снимките)

Мини проект на ОУ „Иван Вазов“ - "Малките граждани на Европа"

Мини проект на ОУ „Иван Вазов“ -

Дата: 09 01 2014


(снимките)

Детски празник в ОДЗ N:4 „Радост” по повод Европейската седмица за борба с отпадъците - 22.11.2013

Детски празник в ОДЗ N:4 „Радост” по повод Европейската седмица за борба с отпадъците - 22.11.2013

Дата: 25 11 2013


(снимките)

Мини проект на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 30.10.2013

Мини проект на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, 30.10.2013

Дата: 31 10 2013


(снимките)

"Образование в Европа" - среща младежи, 24 октомври 2013 г.

Дата: 28 10 2013


(снимките)

"5 години Европа в Смолян" - 27.09.2013 г.

Дата: 02 10 2013


(снимките)

Мини проект на РИМ "Стою Шишков" с подкрепа на ПГПИ, Клуб "Приятели на РИМ", Дневен център за деца и възрастни с увреждания

Мини проект на РИМ

Дата: 25 09 2013(снимките)

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 16.08.2013 г.

Празник с деца инвалиди на Смолянкските езера 16.08.2013 г.

Дата: 20 08 2013


(снимките)

Среща на три евро клуба от Смолян на 14.06.2013 г.

Среща на три евро клуба от Смолян на 14.06.2013 г.

Дата: 18 06 2013


(снимките)

Дискусия с ученици от ГПЧЕ "Иван Вазов" в Смолян 30.05.2013

Дискусия с ученици от ГПЧЕ

Дата: 31 05 2013


(снимките)

Клуб "Европа" гр. Рудозем 20 май 2013 г.

Клуб

Дата: 27 05 2013


(снимките)

Пътуваща изложба "Да работим в полза на бъдещето като отговорни граждани на ЕС” 18 - 25 май

Пътуваща изложба

Дата: 27 05 2013


(снимките)

Фестивал на езиците 09.05.2013 г.

Фестивал на езиците 09.05.2013 г.

Дата: 10 05 2013(снимките)

Тренинг младежи кариерно ориентиране 26.04.2013 г

Тренинг младежи кариерно ориентиране 26.04.2013 г

Дата: 29 04 2013


(снимките)

Семинар "Формиране на социални умения и предизвикателства на работа с деца с проблемно поведение" 12.04.2013 г.

Семинар

Дата: 16 04 2013(снимките)

Семинар "Професионален стрес при учителите" 11.04.2013 г.

Семинар

Дата: 16 04 2013


(снимките)

Семинар за журналисти 15-16 март,Казанлък

Семинар за журналисти 15-16 март,Казанлък

Дата: 26 03 2013


(снимките)

Открит урок "Как Европейския съюз и ние като граждани опазваме околната среда?"

Открит урок

Дата: 17 01 2013


Какво е Европейски съюз? Защо България е негов член? Каква е политиката му за опазване на околната среда? – на тези въпроси намериха отговор младите природолюбители от 6 ОУ „Иван Вазов” на среща с Европа Директно Смолян. (снимките)

European Christmas Tree Decoration

European Christmas Tree Decoration

Дата: 24 11 2012


(снимките)

Деца от Старцево посетиха Европа Директно Смолян -16.10.2012

Деца от Старцево посетиха Европа Директно Смолян -16.10.2012

Дата: 03 11 2012


(снимките)

Информационен ден на открито на тема: "Икономическо възстановяване на България и Европа"-28.09.2012

Информационен ден на открито на тема:

Дата: 30 09 2012


(снимките)

Изложба на уцастниците в конкурс за рисунка на тема: „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”

 Изложба на уцастниците в конкурс за рисунка на тема: „Моята нарисувана идея за музея на Обединена Европа”

Дата: 30 09 2012


(снимките)

Cеминар за търсещи реализация в Европа-27.09.2012

Cеминар за търсещи реализация в Европа-27.09.2012

Дата: 30 09 2012


(снимките)

Влак на мечтите

Влак на мечтите

Дата: 07 07 2012


(снимките)

„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

„Подаваме ръка за по-добро бъдеще” при СОУ „Христо Ботев”- град Девин

Дата: 02 07 2012


(снимките)

Възможности за коопериране в Европейския съюз

Възможности за коопериране в Европейския съюз

Дата: 02 07 2012


(снимките)

"Приказка без край"

Дата: 02 07 2012


(снимките)

”Пътешествие из Европа”

”Пътешествие из Европа”

Дата: 09 06 2012


(снимките)

„Младежта в действие чрез самоуправление”

„Младежта в действие чрез самоуправление”

Дата: 09 06 2012


(снимките)

Фестивал на езиците - 09.05.2012

Фестивал на езиците - 09.05.2012

Дата: 09 06 2012


(снимките)

Проект "Новото ни европейско семейство", реализиран от ПГТТ ”Христо Ботев”, гр. Смолян

 Проект

Дата: 08 06 2012


(снимките)

"Младежи и възрастни - обединени в Европа чрез Традиции и култура"

Дата: 03 06 2012


(снимките)

Семинар за журналисти 18-19 май 2012

Семинар за журналисти 18-19 май 2012

Дата: 18 05 2012


(снимките)

Багрите на Европа

Багрите на Европа

Дата: 28 04 2012


(снимките)

Форум на тема:„Читалищата в европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

Форум на тема:„Читалищата в европейската година на активен живот на възрастните хора и солидарността между поколенията”

Дата: 29 03 2012


(снимките)

Eвропа Директно на роджен ден на клуб "Родопски скаут"

Eвропа Директно на роджен ден на клуб

Дата: 24 03 2012


(снимките)

Учениците от първи клас на ОУ „Асен Златаров” в Смолян участваха в открит урок по Европейско гражданство

Учениците от първи клас на ОУ „Асен Златаров” в Смолян участваха в открит урок по Европейско гражданство

Дата: 23 03 2012


(снимките)

Пролетен бал за възрастни хора по случай Eвропейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Пролетен бал за възрастни хора по случай Eвропейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Дата: 22 03 2012


(снимките)

Европа Директно Смолян гостува на клуб "Европа" при ЦДГ "Слънце", град Смолян

Европа Директно Смолян гостува на клуб

Дата: 10 01 2012


(снимките)

Дни на доброволчестовото и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

Дни на доброволчестовото и усмивките в Родопите и Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”

Дата: 09 10 2011


(снимките)

Финален етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Финален етап на футболния турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Дата: 29 05 2011


(снимките)

Mладежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Mладежки фестивал на изкуствата „Открити улици” 2

Дата: 29 05 2011


(снимките)

Футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Футболения турнир на средните училища – Евро-Родопската футболна купа

Дата: 15 04 2011


(снимките)

Семинар за обучение на преподаватели по неформално гражданско образование – Идеи, общности, проекти

Семинар за обучение на преподаватели по неформално гражданско образование – Идеи, общности, проекти

Дата: 25 02 2011


(снимките)

Обучение и дискусия за доброволческа акция

Обучение и дискусия за доброволческа акция

Дата: 24 02 2011


(снимките)

Информационен семинар -Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие

Информационен семинар -Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие

Дата: 23 02 2011


(снимките)

Среща-дискусия с младежи на тема „С какво мога да бъда полезен на местната общност”

Среща-дискусия с младежи на тема „С какво мога да бъда полезен на местната общност”

Дата: 28 01 2011


(снимките)

Познаваме ли България и Европа?

Познаваме ли България и Европа?

Дата: 25 11 2010


(снимките)

Акция „Биоразнообразие”

Акция „Биоразнообразие”

Дата: 17 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян празнува заедно с община Рудозем празника на града

Европа Директно Смолян празнува заедно с община Рудозем празника на града

Дата: 11 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян посети клуб "Палавите костенурки" към НЧ "Пробуда"-с.Пловдивци

Европа Директно Смолян посети клуб

Дата: 10 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян на празника в община Неделино

Европа Директно Смолян на празника в община Неделино

Дата: 03 09 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян представи изложбата "Аз и Европа"

Европа Директно Смолян представи изложбата

Дата: 25 08 2010


(снимките)

Изложба на био-пана, участвали в конкурса, обявен от „Европа директно”

Изложба на био-пана, участвали  в конкурса, обявен от „Европа директно”

Дата: 12 06 2010


(снимките)

Eвропейския информационния център Европа Директно Смолян посети на 1 юни ОУ „Стою Шишков” с. Търън

 Eвропейския информационния център Европа Директно Смолян посети  на 1 юни ОУ „Стою Шишков”  с. Търън

Дата: 03 06 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян "осинови" екопътека

Европа Директно Смолян

Дата: 26 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян и НЧ "Христо Ботев" , град Рудозем празнуват Деня на Обединена Европа

Европа Директно Смолян и НЧ

Дата: 18 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян проведе петия семинар от цикъла „Пролет в Европа” за експерти от системата на образованието

Европа Директно Смолян проведе петия семинар от цикъла „Пролет в Европа” за експерти от системата на образованието

Дата: 17 05 2010


(снимките)

Фестивал „Открити улици”

Фестивал „Открити улици”

Дата: 15 05 2010


(снимките)

Европейски младежки обмен в Смолян

Европейски младежки обмен в Смолян

Дата: 12 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян и детска градина "Слънце" празнуват рождения ден на Европа

Европа Директно Смолян и детска градина

Дата: 10 05 2010


За да отбележи рождения ден на Европа, информационният офис Европа Директно Смолян посети детска градина "Слънце" в града. Децата бяха подготвили за празника еко програма с ревю на облекла, направени от тях от отпадъчни материали, танци, песни игри и изложба на предмети, направени от излезли от употреба опаковки и вещи. Екипа на Европа директно почерпи децата по случай празника, раздаде на всички балони и книжки за най-добре представилите се деца при изработката на облеклата и предметите за изложбата, при песните и танците.
Децата пък подариха на екипа на центъра прекрасен гердан, изработен от коркови тапи и части от ненужни вече играчки.
(снимките)

Европа Директно Смолян в конференция Пролет в Европа 2010 в Мадрид

Европа Директно Смолян в конференция Пролет в Европа 2010 в Мадрид

Дата: 07 05 2010


(снимките)

Европа Директно Смолян участва в българо-гръцки форум в град Ксанти на тема: Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност

Европа Директно Смолян участва в българо-гръцки форум в град Ксанти на тема: Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност

Дата: 24 04 2010


На 24 април Европа Директно Смолян участва в българо-гръцки форум в град Ксанти, Гърция, на тема: "Трансгранично сътрудничество, трудова заетост и сигурност", организиран от Информационните бюра на ЕП в България и Гърция.
(снимките)

Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян проведоха акция „Микрофонът е ваш – бъдете активни”

Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян проведоха акция „Микрофонът е ваш – бъдете активни”

Дата: 22 04 2010


Вчера 22.04.2010 Европа Директно Смолян и МИКЦ Смолян проведоха акция „Микрофонът е ваш – бъдете активни”, посветена на световните дни на младежката активност.
Събитието се състоя на площада пред храм ”Св. Висарион Смоленски” от 13.30 до 15.00 часа.

Такъв вид събитие се провежда за пръв път в нашия град. Около 15 младежи се престрашиха да вземат думата и да кажат своето мнение по различни важни за тях въпроси. (снимките)

Eвропа Директно Смолян организира посещение на изложба по повод Международния ден на земята

Eвропа Директно Смолян организира посещение на изложба по повод Международния ден на земята

Дата: 22 04 2010


Европа Директно Смолян и група деца посетиха изложбата "Дивите обитатели на Родопите” в Регионален исторически музей „Стою Шишков", организирана по повод 22 април - Международния ден на земята. На изложбата бяха представени препарирани животни и фотоси на един от водещите български фотографи в областта на природната фотография Емил Енчев. (снимките)

Семинар на тема „Как да подготвяме и управляваме успешни проекти”

Семинар на тема „Как да подготвяме и управляваме успешни проекти”

Дата: 04 04 2010


На 01 април 2010 година от 9:30 до 16:30 ч в базата на Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Смолян, в х-л “Кипарис Алфа”, с любезното съдействие и участие на МИКЦ Смолян се проведе информационно-обучителен цикъл за експерти от системата на образованието. Инициативата се провежда под надслов „Пролет в Европа”.
Това е четвъртият семинар от този цикъл и бе на тема „КАК ДА ПОДГОТВЯМЕ И УПРАВЛЯВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ”. (снимките)

Участие на младежи в среща-беседа на 26.03.2010 г.

Участие на младежи в среща-беседа  на 26.03.2010 г.

Дата: 27 03 2010


(снимките)

Пресконференция по проект „Младите и бизнесът в област Смолян”

Пресконференция по проект „Младите и бизнесът в област Смолян”

Дата: 27 03 2010


Проект „Младите и бизнесът в област Смолян” (договор № ПМД-НИК-064-2009) на сдружение „Нови хоризонти” е сред спечелилите финансиране в миналогодишната сесия на Програмата за младежки дейности на Националния Център „Европейски Младежки Програми и Инициативи” към МОМН.
Проектът „Младите и бизнесът в област Смолян” ще се реализира от март до края на май 2010 година.
Дейностите в проекта са насочени към двете специфични целеви групи: подрастващи (14-17 г.) и млади хора (18-35 г.) в Смолянско.
(снимките)

Беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”

Беседа  на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”

Дата: 29 01 2010


На 29 януари 2010 година Европейски информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” Смолян съвместно с Младежки информационно консултантски център Смолян , в х-л “Кипарис Алфа” проведоха беседа на тема „Генно модифицираните организми – трябва ли да знаем повече”.

Водещ на беседата беше Теодор Василев от Народно читалище „Бъдеще сега” – с. Гудевица.

Тази тема бе избрана във връзка с международната година на биоразнообразието и предстоящото гласуване на второ четене на Закона за генно модифицираните организми. Целта на беседата бе да се провокира мнението на участниците и по възможност да се очертаят основните виждания за ГМО.
(снимките)

Откриване на младежки информационно консултaнтски център в Смолян

Откриване  на  младежки информационно консултaнтски център в Смолян

Дата: 29 01 2010


На 29 януари 2010 г. от 11 часа в хотел „Кипарис алфа” в Смолян официално се откри Младежки информационно-консултантски център. Той е част от националната мрежа на младежките информационно консултантски центрове в областните градове в България, създадена през 2008.

Задача на центровете е да набират, обработват, анализират, предоставят и разпространяват информация, отговаряща на реалните младежки потребности.
(снимките)

Връчване на грамоти и поощрителни награди на участниците в конкурса за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Връчване на  грамоти и  поощрителни награди на участниците в конкурса за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА”

Дата: 20 12 2009


През месец юни Европейският информационен център „Европа Директно” – Смолян обяви конкурс за мултимедиен продукт на тема „МЕЧТАЯ ЗА ЕВРОПА” за популяризиране на Европейската година за творчество и иновации. Целта на конкурса бе да провокира творческото и иновативно мислене на младежите. За наше огромно съжаление, въпреки двукратното удължаване на крайния срок на конкурса, получихме твърде малко творби. Техният брой беше недостатъчен, за да се проведе истинско съревнование между участниците. Това доста затрудни журито и, тъй като нямаше продукт, който изцяло да покрива критериите на конкурса, то взе решение да не дава приоритет на една или друга творба. Вместо това се реши да връчи грамоти и поощрителни награди на всички участници. Наградите включват пакет информационни материали и книги на европейска тематика.
(снимките)

Телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа”

Телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа”

Дата: 17 12 2009


Европа Директно Смолян организира телевизионно състезание за ученици „Училище за Европа” в ОУ "Стою Шишков"- с. Търън,община Смолян.
В състезанието участваха два отбора - "Европили" и "Евроеколози", ученици на една и съща възраст. Децата отговаряха на въпроси от сферата на познанието за Европейския съюз и страните членки, групирани по сложност в три кръга.
Екипът на Европа Директно Смолян подготви въпросити, като темите на кръговете в състезанието бяха свързани с „Борба с изменението на климата”, „Изборите за Европарламент”, „Творчество и иновации”, „Гражданите на първо място” и др.
Заснемането и излъчването на състезанията, бе подготвено съвместно с една от местните телевизии – “Фотон К”.
В края на състезанието се излъчи отбор-победител, чиито състезатели получаха индивидуални предметни награди, а другия отбор получи печатни издания за ЕС, за да повиши знанията си по темата. Всички участници в състезанието бяха наградени с грамоти за участие.
(снимките)
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct