Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

По-строги мерки в ЕС за борба с трафика на хора

Създадена на: 29 12 2022

Европейската комисия предложи да се засилят правилата за предотвратяване и борба с трафика на хора.

Те ще осигурят на правоприлагащите и съдебните органи по-силни инструменти за разследване и наказателно преследване на новите форми на експлоатация. Това например може да се постигне, като се гарантира, че съзнателното използване на услугите, предоставяни от жертви на трафик, представлява престъпление. В предложението на Комисията се предлагат задължителни санкции срещу дружества за престъпления, свързани с трафик на хора, а не само срещу физически лица. Освен това с предложението се цели подобряване на процедурите за ранно идентифициране и подкрепа за жертвите в държавите членки, по-специално чрез създаването на европейски механизъм за насочване.

Всяка година над 7 000 души стават жертва на трафик на хора в ЕС. Този брой вероятно е много по-висок, тъй като много жертви остават неразкрити. Годишните разходи, свързани с трафика на хора в ЕС, достигат 2,7 милиарда евро. По-голямата част от жертвите са жени и момичета, но делът на жертвите от мъжки пол също нараства, особено що се отнася до експлоатацията на труда.

Повече информация ще намерите в документa тук.

Източник: Европейска комисия - съобщение за медиите

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct