Последни новини

1. Урсула фон дер Лайен произнася знаковата си реч за състоянието на ЕС
2. Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации
3. Започва конкурсът на ЕС за млади преводачи
4. Отново на училище: подкрепа от ЕС за ученици, студенти и учители
5. Тръгва експресът „Връзка с Европа“ по повод Европейската година на железопътния транспорт
6. Коронавирус: 70 % от пълнолетното население на ЕС е напълно ваксинирано
7. Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на възстановяването в България

Всички новини

Мотото на Европейския съюз на срещата на високо равнище на Г-20 в Лос Кабос (Meксико): „Заедно да възстановим баланса на растежа в световната икономика“

Мотото на Европейския съюз на срещата на високо равнище на Г-20 в Лос Кабос (Meксико): „Заедно да възстановим баланса на растежа в световната икономика“

Създадена на: 16 06 2012

Брюксел, 15 юни 2012 г. – Дискусията, посветена на световната икономика и на рамка за икономически растеж, ще е приоритет от първостепенна важност в дневния ред на срещата на високо равнище на Г-20, която ще се състои на 18 и 19 юни в Лос Кабос, Мексико.

Преди срещата на високо равнище председателят на Европейската комисия Барозу и председателят на ЕС ван Ромпой подчертаха: „В този контекст положението в еврозоната ще бъде обект на обсъждане на тазгодишната среща на високо равнище на Г-20. Ние ще потвърдим решимостта на ЕС да даде цялостен отговор на кризата на държавния дълг, като: се заемаме с предизвикателствата пред уязвимите държави; подкрепяме растежа чрез структурни реформи и диференцирана и спомагаща за растеж фискална консолидация в рамките на европейския семестър; укрепваме финансовата защита на еврозоната; финансираме и рекапитализираме банките; и укрепваме икономическото управление на еврозоната. Ние ще потвърдим ангажимента си към нашите партньори от Г-20 да гарантираме финансовата стабилност на еврозоната и нейната цялост. Ще посочим ясно, че искаме Гърция да остане в еврозоната, като спазва поетите ангажименти. Накрая ще информираме партньорите си относно дейностите, които сме предприели за по-нататъшното укрепване и задълбочаване на икономическия си съюз, за да съответства на паричния съюз.“

Двамата председатели също така ще призоват своите партньори от Г-20 да признаят собствената си отговорност, като дадат силен импулс за възстановяването на баланса в световната икономика. ЕС е убеден, че планът за действие за растеж от Лос Кабос, който трябва да бъде приет от лидерите на страните от Г-20, трябва да бъде балансирана комбинация от фискална консолидация и структурни реформи, и да съдържа балансирани ангажименти от всички членове на Г-20, в това число САЩ, Япония и Китай, и че той ще послужи за конкретна рамка за всички държави от Г-20 за подновяване на техните ангажименти за укрепване в световната икономика.

Друг важен въпрос от дневния ред на срещата на високо равнище на Г-20 ще бъде укрепването на международната финансова архитектура и на финансовата система, реформата на финансовото регулиране и насърчаването на финансовото приобщаване. Двамата председатели ще припомнят, че ЕС работи целенасочено за цялостното изпълнение на всички финансови реформи до 2013 г., и че те очакват партньорите на ЕС също да изпълнят тези ангажименти на Г-20. Реформата на финансовите пазари ще трябва да продължи да е приоритет в дневния ред на Г-20, така че да бъдат изпълнени ангажиментите, поети от лидерите на Г-20 още на срещата на високо равнище във Вашингтон през 2008 г.

Бе приветствано споразумението, което вече бе постигнато през април от министрите на финансите на страните от Г-20 във Вашингтон за увеличаване на средствата на МВФ с 430 млрд. USD. Председателите Барозу и ван Ромпой ще подчертаят, че пълноценното провеждане на реформите, за които бе постигнато съгласие през 2010 г. относно квотите и управлението на МВФ, е елемент от решаващо значение за укрепването на легитимността, доверието и ефективността на Фонда. ЕС е на път да осигури навременното провеждане на реформите от 2010 г. по отношение на квотите и управлението на МВФ и се очаква всички държави—членки на ЕС, да приключат тяхното ратифициране в рамките на договорения срок. ЕС ще насърчи всички останали членове на МВФ да действат по същия начин. Освен това членовете на МВФ следва вече да имат готовност за градивно обсъждане на въпроса за преразглеждане на формулата за квотите на МВФ, както и за следващото преразглеждане на квотите, при отчитане на необходимостта от подобряване на отчетността, надзора и ефективността на МВФ.

Третата сесия ще бъде посветена главно на развитието, продоволствената сигурност и на приобщаващия „зелен“ растеж. За ЕС е много важно въпросите, свързани с развитието и продоволствената сигурност, да останат в дневния ред на срещата на високо равнище на Г-20 и да се подчертае, че всички ние, както развитите, така и по-малко развитите страни, следва да преминем към по-екологична и по-приобщаваща икономика. Председателите Барозу и ван Ромпой ще призоват страните от Г-20 да дадат политически импулс за успешното провеждане на конференцията „Рио+20“, която ще се състои само няколко дни след срещата на високо равнище на Г-20.

Лидерите на Г-20 ще обсъдят също търговията, създаването на работни места и растежа. ЕС счита, че търговията трябва да играе важна роля на сегашния етап като източник на растеж и работни места. Председателите Барозу и ван Ромпой ще призоват своите партньори от Г-20 да се даде силен импулс за улесняване на търговията с цел да се осигури успешен резултат за част от Програмата за развитие от Доха, която е от особено значение за най-слабо развитите страни. Предвид обезпокоителното нарастване на протекционизма, те ще настояват партньорите от Г-20 да засилят борбата срещу него и да укрепят допълнително многостранната търговска система.

Последно по ред, но не и по важност, двамата председатели считат, че заетостта, по-специално на младите хора, е от ключово значение както за ЕС, така и за страните от Г20, и приветстват постоянното внимание, отделяно от партньорите от Г-20, на въпросите, свързани със заетостта.

Контекст

Първата среща на високо равнище на държавните и правителствени ръководители на страните от Г-20 бе проведена във Вашингтон през ноември 2008 г. До 2010 г. лидерите на страните от Г-20 се събираха два пъти годишно, а от миналата година тези срещи станаха ежегодни. Домакин на срещата на високо равнище на Г-20 за 2013 г. ще бъде град Санкт Петербург в Русия. Европейският съюз е пълноправен член на Г-20 заедно с Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Индия, Индонезия, Япония, Мексико, Република Корея, Русия, Саудитска Арабия, Южна Африка, Турция, Обединеното кралство и Съединените американски щати. По традиция други страни могат да бъдат поканени да присъстват на срещите на високо равнище. Мексиканското председателство покани като официални гости на срещата на Г-20 следните пет страни: Испания (като постоянно поканена страна), Бенин (председател на Африканския съюз), Камбоджа (председател на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия), Чили (председател на Общността на Латиноамериканските и карибските държави) и Колумбия. Освен тези страни е поканена и Етиопия в качеството ? на председател на Новото партньорство за развитие на Африка (NEPAD). Както и в миналото, едновременно ще бъдат проведени няколко съпътстващи прояви, като срещи на високо равнище, посветени на предприятията (В20) и на трудовата заетост (L20).

За повече информация:

Прочетете Съвместното писмо на председателите Барозу и ван Ромпой до Г-20:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2012/05/letter_hvr-jdb_g-20_18-19june.doc

Уебсайт на председателя Барозу за Г-20

Уебсайт на председателя ван Ромпой за Г-20

Официален уебсайт на мексиканското правителство за Г-20

Туитър: http://www.twitter.com/euHvr и http://www.twitter.com/EC_live

Видео материал: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/

и http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm

За контакти:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)

Източник на информация:Рапид

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct