Галерии

1. Информационно-обучително събитие за читалищата в област Смолян-29.03.2024
2. Симулация на избори за ЕП в СУ "Антим I" Златоград
3. REPowerEU в гр. Златоград_18.12.2023
4. Заключително информационно събитие по проект в гр. Разград_24.11.2023
5. Информационно събитие по проект по ОП Добро управление_Смолян
6. Конференция"Together We Act stronger"
7. Класна стая на открито_03.11.2023
8. Европа Директно в гр. Мадан_28.09.2023
9. Среща с Младежки парламент - гр. Мадан
10. Отбелязване Европейската година на уменията-17.05.2023
11. Фестивал на чуждите езици 2023
12. "КОД СИНЬО" - 12.05.2023
13. Обучение за учители-27.04.2023
14. Среща с читалищата от област Смолян
15. Европа в училище

img2383.jpg

img2382.jpg

img2381.jpg

img2380.jpg

img2379.jpg

img2378.jpg

img2377.jpg

img2376.jpg

img2375.jpg

img2374.jpg

img2373.jpg

img2372.jpg
© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct