Използвали ли сте информационен център на Europe Direct наскоро? Искаме да чуем вашето мнение!

Знаете ли кои са основните права на гражданите в Европейския съюз?

Достатъчно съм информиран
Не, нямам достатъчно информация
Познавам някои от правата си
Ще ми бъде интересно да науча

Пролетна икономическа прогноза за ЕС от 2021 г.

Водеща новина

Според пролетната икономическа прогноза за 2021 г. икономиката на ЕС ще нарасне с 4,2 % през 2021 г. и с 4,4 % през 2022 г. Това представлява значително подобрение на

(още)

Увеличава се финансирането за научни изследвания за борба с коронавируса

Нови насоки за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID при въздушен транспорт

Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии

22.07.2021

Европейската комисия подбра списък от 11 нови проекта, които ще бъдат финансирани с общо 120 млн. евро от „Хоризонт Европа“, най-голямата европейска програма за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), за да се подкрепят спешни изследвания във връзка с коронавируса и неговите варианти (още)

22.07.2021

Комисията публикува насоки относно най-добрите начини за проверка на сертификатите преди пътуването, за да се гарантира възможно най-безпроблемно придвижване за пътниците във въздушния транспорт и улеснена работа за персонала. (още)

16.07.2021

Европейската комисия предложи пакет от обвързващи законодателни мерки в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. (още)

Всички Новини

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct