Последни новини

1. You are EU!
2. Проучване за стандарта на живот на европейците
3. DiscoverEU: 47 700 карти за пътуване за млади европейци
4. По-строги мерки в ЕС за борба с трафика на хора
5. ЕС и Украйна
6. Политиката на сближаване в България
7. Справяне с енергийната криза в ЕС

Всички новини

Европейската комисия стартира консултация на тема "Разумно регулиране"

Европейската комисия стартира консултация на тема

Създадена на: 02 06 2010

Европейската комисия стартира консултация на тема "Разумно регулиране" с всички заинтересовани страни - публични органи, бизнес организации, социални партньори, неправителствени организации, широка общественост.

Консултацията има за цел събирането на данни за съобщение за разумното регулиране, което Комисията ще изготви тази есен.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Приветстваме коментари и предложения от граждани, организации и публични органи. Ако участвате в това допитване като гражданин може да изпратите вашия коментар на sg-smart-reg-citizen@ec.europa.eu.

Ако участвате в това допитване от името на организация, моля щракнете тук, за да изпратите вашия коментар.

Ако участвате в това допитване от името на публичен органможе да изпратите вашия коментар на sg-smart-reg-public-authority@ec.europa.eu

Получените коментари и предложения ще се публикуват в интернет. Може да прочетете специалната декларация за поверителност, приложена към това допитване, която съдържа важна информация за това как се обработват вашите лични данни и коментари.

За контакти

отговорна служба Генерален секретариат

Отдел SG.C.2 „По-добро регулиране и оценка на въздействието“

електронна поща: sg-smart-reg-info@ec.europa.eu

пощенски адрес:

European Commission

Secretariat-General

Unit SG.C.2

B-1049 Brussels

Повече информация може да намерите тук.

Източник на информация:Европейска комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct