Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

ЕС определя цели за устойчивост при бедствия

Създадена на: 13 02 2023

Европейската комисия прие препоръка и съобщение за определяне на общи цели за повишаване на устойчивостта при бедствия в областта на гражданската защита. Това включва начини европейските държави да бъдат по-добре подготвени за настъпването на природни бедствия, включително например земетресения, наводнения и горски пожари. С оглед на бързо променящите се рискове целите на ЕС за устойчивост при бедствия служат за подобряване на капацитета на ЕС, държавите членки и държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, да предвиждат и устояват на последиците от бъдещи големи бедствия и извънредни ситуации. Затова в тясно сътрудничество с държавите членки Европейската комисия определи пет цели, които да бъдат следвани колективно.

Петте европейски цели за устойчивост при бедствия са следните:

Предвиждане — подобряване на оценката на риска, предвиждането и планирането на управлението на риска от бедствия.

Подготовка — повишаване на осведомеността за рисковете и готовността на населението.

Предупреждаване — засилване на ранното предупреждаване.

Реагиране — повишаване на способността за реагиране на Механизма за гражданска защита на Съюза.

Сигурност — гарантиране на стабилна система за гражданска защита.

За да започне изпълнението на тези цели, Европейската комисия стартира пет водещи инициативи — по една за всяка цел. Например водеща инициатива ще бъде стартирането на preparEU — паневропейска програма за повишаване на осведомеността относно устойчивостта при бедствия, насочена към европейските граждани.

Повече информация ще намерите в документa тук.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct