Последни новини

1. DiscoverEU: 35 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване с влак
2. Подкрепа на интеграцията на украинските МСП в единния пазар
3. Ролята на иновациите и новите технологии в спортния сектор
4. Oбучение за млади журналисти по европейски теми
5. ЕС определя цели за устойчивост при бедствия
6. ЕС мобилизира допълнителна спешна помощ за Сирия и Турция
7. Партньорите от ЕС и Г-7 се споразумяват за ценови таван за руските нефтопродукти

Всички новини

Справяне с енергийната криза в ЕС

Създадена на: 15 12 2022

• По-бързи процедури за издаване на разрешителни за инсталации за възобновяема енергия

• Стимул за вътрешното производство на ЕС в условията на енергийна криза

• Схемата ще намали зависимостта от изкопаемите горива, внасяни от Русия

Предложеният закон ще ускори процедурата за издаване на разрешителни за нови инсталации за възобновяема енергия, като например слънчеви панели или вятърни генератори или за адаптиране на съществуващи такива.

В измененията си към предложението на Комисията евродепутатите съкратиха максималния срок за одобряване на нови инсталации от дванадесет на девет месеца, ако са разположени в така наречените " зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници". Те ще бъдат обособени от всяка държава членка в зависимост от това дали тя е в състояние да инсталира възобновяеми енергийни източници с по-бързи темпове. Ако компетентният орган не отговори до крайния срок, разрешението или искането се счита за одобрено - следвайки така наречения принцип на „мълчаливо съгласие“

Извън тези области процесът не трябва да надвишава 18 месеца, заявяват членовете на ЕП, - а не две години, както беше предложено първоначално. По отношение на презареждането на съществуващи централи за възобновяема енергия, евродепутатите искат процесът на издаване на разрешителни да не надвишава шест.

При определянето на правилата за определените зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници страните от ЕС трябва да избягват или, ако не е възможно, значително да намалят отрицателното въздействие върху околната среда, което може да възникне в тези зони. Обектите от „Натура 2000“, природните паркове и резервати, както и определените миграционни пътища на птиците и морските бозайници трябва да бъдат изключени, с изключение на изкуствени и застроени повърхности като покриви, паркинги или транспортна инфраструктура. Членовете на ЕП добавиха и разпоредби, които гарантират участието на обществеността, преди да се избере район за инсталиране на централа и преди да се определят зони за възобновяеми енергийни източници.

Повишаване на оборудването със слънчеви панели върху сгради, термопомпи

Предложението включва и задължение за страните от ЕС да гарантират, че разрешенията за инсталиране на оборудване за слънчева енергия върху сгради се издават в срок от три месеца. За по-малките инсталации с мощност под 50 kW ще бъде достатъчна проста процедура за уведомление. Инсталирането на слънчево оборудване ще бъде освободено от изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, решиха евродепутатите. Процесът на издаване на разрешение за инсталиране на термопомпи не трябва да надвишава един месец.

За да се осигури незабавно включване на повече енергия от възобновяеми източници в мрежата, членовете на ЕП включиха и елементи от неотдавнашно предложение на Комисията, внесено в рамките на така наречената "неотложна процедура", така че повечето от разпоредбите да влязат в сила още през 2023 г.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct