Последни новини

1. Европейската комисия стартира нов онлайн инструмент SELFIEforTEACHERS
2. Младежка конференция EYE2021: да очертаем бъдещето на Европа
3. Цифров COVID сертификат на ЕС
4. „Бъдещето на Европа през погледа на младите“ - уебинар
5. Конференция за бъдещето на Европа
6. Нова инициатива "Здравословен начин на живот за всички"
7. Kонкурс на ЕС за млади учени

Всички новини

Европейската комисия в готовност за емитирането на 250 милиарда евро „зелени“ облигации

Създадена на: 08 09 2021

Европейската комисия прие рамка за „зелени“ облигации, като по този начин прави стъпка напред към емитирането на до 250 милиарда евро, или 30 % от общия размер на емисията по плана NextGenerationEU. Рамката дава увереност на инвеститорите в тези облигации, че мобилизираните средства ще бъдат разпределени за екологосъобразни проекти.

По-конкретно постъпленията от „зелените“ облигации на NextGenerationEU ще финансират дела на свързаните с климата разходи в Механизма за възстановяване и устойчивост. Всяка държава членка трябва да посвети най-малко 37 % от своя национален план за възстановяване и устойчивост — пътната карта за изразходване на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост — за инвестиции и реформи, свързани с климата, като много държави членки планират да направят повече от изискваното.

Съгласно правилата на Механизма за възстановяване и устойчивост държавите членки ще докладват на Комисията за направените от тях екологосъобразни разходи. Комисията ще използва тази информация, за да покаже на инвеститорите как постъпленията от „зелените“ облигации са били използвани за финансиране на екологичния преход. Докладването ще бъде организирано в девет категории, определени в рамката за „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като най-голям дял ще заемат чистата енергия, енергийната ефективност и чистият транспорт.

След публикуването на рамката предстои стартирането на „зелени“ облигации на NextGenerationEU, като първата емисия вече е планирана за октомври 2021 г. с използване на синдикирания формат за емитиране.

Източник: Европейска комисия

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct