Последни новини

1. ЕС предоставя над 280 млн. евро за проекти, насочени към околната среда, природата и действията в областта на климата
2. Политическо споразумение за REACT-EU
3. Нова програма за потребителите
4. Бюджетното споразумение от 1.8 трилиона евро за изграждането на по-зелена, по-цифрова и по-устойчива Европа
5. Компромис относно дългосрочния бюджет на ЕС
6. Уебинар за социално предприемачество: „Иновации за социално приобщаване“
7. Европейска седмица на професионалните умения 2020г.

Всички новини

Политическо споразумение за REACT-EU

Създадена на: 19 11 2020

Европейската комисия приветства политическото споразумение между Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета относно пакета „Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU). Това е първото досие от политиката на сближаване, за което тристранните преговори са приключили, в очакване на окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент на пленарно заседание и от Съвета.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра каза следното: „Приветствам днешното политическо споразумение за REACT-EU. От самото начало политиката на сближаване заема централно място в борбата с пандемията благодарение на Инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса. Тази инициатива е стъпка напред в подпомагането на възстановяването на държавите членки и предоставя допълнително финансиране, което попълва празнината между първата спешна реакция в кризата и дългосрочното възстановяване на икономиката, ползващо се с подкрепата на програмен период 2021—2027 г. Работим упорито, за да осигурим справедливо и сближаващо възстановяване.“

REACT-EU разполага със специално заделена сума от 47,5 милиарда евро (50,5 милиарда евро по текущи цени), предназначена да продължи и разшири реакцията при кризата и мерките за преодоляване на последиците от кризата чрез двата пакета за инвестиционни инициативи в отговор на коронавируса (CRII и CRII+), с което ще гарантира, че икономическото и социалното възстановяване от пандемията от коронавирус ще продължат безпроблемно и без прекъсване.

Следващи стъпки

В съответствие със своите роли и процедурите Европейският парламент и Съветът трябва официално да приемат Регламента за Многогодишната финансова рамка (МФР) и одобреното на 10 ноември 2020 г. междуинституционално споразумение. Общият пакет на REACT-EU зависи от цялостните преговори по МФР.

REACT-EU се очаква да влезе в сила на 1 януари 2021 г. Първите изменения на програмата и новите специални програми за разпределение на допълнителните ресурси се очакват през първото тримесечие на 2021 г.

Източник: ЕК - съобщение за медиите

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct