Последни новини

1. Европейската комисия трябва да гарантира пълна визова реципрочност между ЕС и САЩ.
2. Добре дошли в Зелената седмица на ЕС #EUGREENWEEK 2020.
3. Български проект е отличен с европейска награда „Натура 2000“ за 2020г.
4. Завърши изпълнението на Дейност 2 от проект по ОП "Добро управление", изпълняван от Сдружение "Нови хоризонти"
5. Mерки на политиката на сближаване на ЕС в отговор на кризата с коронавируса
6. Комуникираме ЕС в родопското читалище
7. Ново начало в областта на миграцията

Всички новини

България и Хърватия се включват към валутния механизъм ERM II

Създадена на: 13 07 2020

Европейската комисия приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II). Тя приветства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз.

Решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъединят към еврозоната. Двете държави членки трябва сега да участват в механизма без голямо напрежение, и по-специално без да девалвират централния курс на своята валута спрямо еврото по своя собствена инициатива, в продължение на най-малко две години, преди да могат да отговорят на изискванията за въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на българските и хърватските органи за завършване на процеса на присъединяване към еврозоната.

Участието във валутния механизъм II ще спомогне за укрепване на устойчивостта на българската и хърватската икономика. То ще помогне на двете страни да поставят стабилността в основата на своите политики, ще насърчи тяхното сближаване и в крайна сметка ще им помогне в усилията им да въведат еврото.

България и Хърватия поеха редица ангажименти в областта на политиката, предназначени да осигурят безпроблемното им преминаване към валутния механизъм II и участие в него. Страните по валутния механизъм II възложиха на Комисията и на Европейската централна банка (ЕЦБ) да наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти в рамките на съответните си области на компетентност. Въз основа на тези оценки страните по валутния механизъм II включват българския лев и хърватската куна в този механизъм.

Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на България в следните области на политиката:

- надзора на небанковия финансов сектор,

- рамката за несъстоятелността,

- рамката за борбата с изпирането на пари,

- управлението на държавните предприятия.

Комисията прецени, че тези четири ангажимента са били ефективно изпълнени от българските органи. Тя представи тази своя положителна оценка на страните по валутния механизъм II.

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct