Последни новини

1. България и Хърватия се включват към валутния механизъм ERM II
2. Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство
3. Нов облик на портала „Споделете мнението си“
4. Старт на инициативата „Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за следващото поколение“
5. Уебинар на тема "Бъдещето на европейските младежки политики"
6. Европейската комисия одобрява българска схема за 102 милиона евро за подкрепа на средния бизнес
7. Защита на трансграничните и сезонни работници в ЕС

Всички новини

Членовете на ЕП призовават за разрешаване на конфликтите на интереси, включващи еврофондове

Създадена на: 23 06 2020

Парламентът призовава за разрешаване на потенциалните конфликти на интереси на най-високо правителствено ниво и публикуването на имената на крайните бенефициери на средства от ЕС.

В резолюция, приета в петък с 510 гласа „за“, 53 „против“ и 101 „въздържал се“, Европейският парламент изразява съжаление, че чешкият премиер продължава да участва активно в изпълнението на бюджета на ЕС, докато все още се предполага, че контролира „Агроферт“, който е един от най-големите бенефициери на субсидии от ЕС в Чехия.

Докато официалното разследване на ЕС за конфликт на интереси все още продължава, членовете на ЕП настояват, че висши членове на национални правителства, за които е потвърдено, че попадат в конфликт на интереси, трябва да разрешат този проблем или чрез отказ от своите бизнес интереси, без да кандидатстват за финансиране от ЕС, или чрез въздържане от участие във вземането на решения, които засягат техните интереси, включително като подадат оставка.

Евродепутатите настояват Европейската комисия да създаде механизми за предотвратяване на конфликт на интереси, свързани с фондовете на ЕС. Правилата трябва да включват задължение за публикуване на крайните бенефициери на субсидии от ЕС и тавани за получаване на директни плащания от физически лица.

Парламентът също така осъжда използването на „клеветнически език и реч на омразата“ от страна на министър-председателя А. Бабиш срещу членовете на ЕП, които бяха част от мисията за установяване на факти в Чехия през февруари 2020 г. за проследяване на докладвани нередности при управлението на средствата на ЕС.

Следващи стъпки

Официалното разследване на Европейската комисия за конфликт на интереси на чешкия премиер продължава от януари 2019 г. През ноември 2019 г. всички плащания от бюджета на ЕС към компании, пряко или косвено притежавани от премиера А. Бабиш, бяха прекратени.

През декември 2019 г. чешкият главен прокурор възобнови разследването за злоупотреби с еврофондове във връзка с един от проектите на групата Агроферт „Щъркелово гнездо“. Разследването бе открито след публикуването на доклад по темата от Европейската служба за борба с измамите OLAF.

Допълнителна информация

„Агроферт груп” е конгломерат от над 230 компании с над 34 000 служители. Монистър-председателя А.Бабиш е създал групата Агроферт и продължава да бъде неин действителен собственик. Групата е един от най-големите бенефициери на субсидии от ЕС: членовете на ЕП твърдят, че групата е получила 973 284 000 CZK (около 36,5 милиона евро) селскостопански субсидии само за 2018 г. и още 16 милиона евро от кохезионните фондове на ЕС за периода 2014-2020 г. Понастоящем няма законодателство на ЕС, което да задължава държава членка да оповестява крайните бенефициери на средствата на ЕС.

Източник:Пресслужба на Европейския парламент

© 2008-2009 Нови Хоризонти, Europe Direct. Всички права запазени.
Europe Direct - Смолян Europe Direct